^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Z uwagi na fakt niedoboru wody jaki dotknął Gminę Bobrowniki w roku ubiegłym, Wójt Gminy w trosce o właściwe zabezpieczenie mieszkańców w wodę pitną podjął decyzję o wykonaniu odwiertu dodatkowej studni głębinowej w miejscowości Bobrownickie Pole.

W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego druhowie z Gminy Bobrowniki wzbogacili się o nowy sprzęt: motopompę szlamową. Sprzęt zakupiono w 85% ze środków pozyskanych i w 15% ze środków budżetu gminy.

W piątek 3 maja br. odbyły się Gminne Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja połączone z obchodami Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęto mszą św. w kościele p.w. św. Anny w Bobrownikach. Po Mszy św. nastąpił przemarsz pod dom strażaka, gdzie odbył się uroczysty apel.

Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie

W dniu 8 maja 2019 zapraszam na dyżur Lokalnego Punktu Informacyjnego Fundusze Europejskie, który odbędzie się w Sali Ślubów, Urzędu Miejskiego w Lipnie, w godzinach od 8:30 do 11:00. Celem dyżuru jest przekazanie informacji na temat możliwości korzystania ze wsparcia w ramach programów europejskich. Wsparcie z funduszy to nie tylko duże projekty infrastrukturalne dla jednostek samorządu terytorialnego, ale również ciekawe projekty szkoleniowe np. w zakresie języków obcych, szkolenia komputerowe czy zawodowe. Duża pula środków może trafić do przedsiębiorstw na opracowanie i wdrożenie innowacji. Na rozwój działalności gospodarczej dostępne są bardzo korzystne pożyczki na budowy/przebudowy obiektów, zakup maszyn i urządzeń czy oprogramowania. Są też pożyczki na zakup nieruchomości oraz pożyczki obrotowe.

W piątek 26 kwietnia br. Bobrowniki były miejscem przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich XLII OTWP "Młodzież zapobiega pożarom"

Znalezione obrazy dla zapytania kujawsko pomorskie urząd marszałkowski

Zaprasza się młodzież w wieku od 13 do 20 lat do udziału w V edycji konkursu "Mój ojciec - dobrze być razem". Do 10 maja br. czeka się na pisemne prace prezentujące pozytywny wizerunek ojca oraz ojcostwa widzianego z perspektywy dzieci. Nagrodami w konkursie są bony upominkowe o wartości 500, 300 i 200 złotych.

Podobny obraz

W związku z informacją Dyrektora Gimnazjum w Bobrownikach im. Ziemi Dobrzyńskiej, iż od 26 kwietnia 2019 roku (piątek) zajęcia będą się odbywały wg planu w dniu jutrzejszym dowóz dzieci zostaje wznowiony w obowiązującej formie.

Beata Domagalska

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko, wraz ze Skarbnikiem Pawłem Grudowskim, podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Kompetencje kluczowe przyszłością" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, w ramach dofinansowania uczniowie Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach w kwocie 522.986,07 zł.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą