^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

Lato w Klubie Młodzieżowym nie jest nudne. Korzystając z uroków przyrody postanowiliśmy zorganizować sesję zdjęciową. Pomimo deszczu, który próbował pokrzyżować nam plany, bawiliśmy się świetnie. W ramach kolejnego spotkania, w dniu 27 lipca zorganizowano wyjazd do kina we Włocławku. Zarówno podczas filmu, jak i na lodach miło spędziliśmy wspólny czas.

GminaLowicz - Świadczenia Rodzinne

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w   Bobrownikach informuje, że  wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz  dodatków do zasiłku rodzinnego  na nowy  okres   zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024 będą przyjmowane : 

od 1 lipca 2023 roku - elektronicznie

od 1 sierpnia 2023 roku - papierowo 

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Bobrowniki odbyło się pożegnanie odchodzącej na emeryturę Pani Elżbiety Krażewskiej która zatrudniona była w Urzędzie Gminy na stanowisku Aspiranta Pracy Socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach. Nie zabrakło życzeń i wzruszeń. Sekretarz Gminy Bobrowniki Paweł Grudowski oraz współpracownicy przekazali emerytowanej już pracownicy drobny upominek. Pani Elżbiecie życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności!

 

Mieszkańcy Sołectwa Bógpomoż na czele z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Lipnie Panem Tadeuszem Gradkiewicz w ramach czynu społecznego przygotowali teren pod plac zabaw który powstanie w najbliższym czasie. 

W dniu dzisiejszym tj. 25.07.2023r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowę na zadanie pn.:"Modernizacja polegająca na przebudowie dróg gminnych w miejscowościach: Gnojno działka nr 158/1 Bobrownickie Pole działka 321/2 oraz Stara Rzeczna działka nr 105."

Powiększ obraz: Grafika - webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów - 4 września 2023 roku

Cel
Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Gmina Miejska Nieszawa informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20.07.2023r. została wstrzymana przeprawa promowa z uwagi na niski stan wody.

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą