^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich | Strona główna -  Subregion Zachodni

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na bezpłatne webinarium pt.” Podróżuj z Funduszami Europejskimi”.

Zapraszamy w dniu 6lutego 2024 r. od godziny 10:30 do 12:00.

Jest to spotkanie kierowane do osób w wieku 18-29 lat, które szukają pomysłu na zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych. Są otwarte na róże formy wsparcia, w tym szkolenia zawodowe i wyjazdy zagraniczne.

Gmina Bobrowniki pozyskała kolejne środki finansowe, tym razem kwotę 247294,00 zł w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Ma on na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

W dniu 1 lutego br. Burmistrz Bobrownik Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Bojarski oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Marzena Stańczak – Kaźmierska odwiedzili podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Rachcinie. Podczas spotkania odbyła się kolęda na której obecny był Ksiądz dziekan Henryk Wysocki proboszcz parafii w Chełmicy. Po raz kolejny wręczono mieszkańcom naszej gminy którzy mieszkają samotnie czujki tlenku węgla a pozostałym glukometry.

Ostrzeżenie hydrologiczne - gwałtowne wzrosty stanów wody - Aktualności -  Portal Gminy i Miasta Proszowice

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: Dolna Wisła, (kujawsko-pomorskie)

Ważność: od godz. 22:00 dnia 31.01.2024r. do godz. 22:00 dnia 03.02.2024r.

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych z górnej części dorzecza, na Wiśle od zbiornika Włocławek do Tczewa przewiduje się wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75 %.

Uwagi: Brak.

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni, ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 26

Podstawa prawna konsultacji społecznych | Serwis Urzędu Miejskiego w  Koszalinie

 

Burmistrz Bobrowniki ogłasza konsultacje społeczne w sprawie: "Zniesienia sołectwa Bobrowniki w związku z nadaniem statusu miasta miejscowości Bobrowniki, oraz planowanym utworzeniem bobrownickiego budżetu obywatelskiego dla obszaru miasta Bobrowniki."

Załączniki:

 
 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze od 3 sierpnia -  E-warzywnictwo.pl - informacyjne wsparcie branży warzywniczej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Na bordowym tle biały napis Rekrutacja. poniżej napisu Rekrutacja na białym prostokącie widnieje niebieski napis na rok szkolny 2024/2025

Działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznego przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Podstawa prawna konsultacji społecznych | Serwis Urzędu Miejskiego w  Koszalinie

Burmistrz Miasta i Gminy Bobrowniki ogłasza konsultacje społeczne.

 Na podstawie Uchwały 2/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości” z dnia 10.01.2024 roku  ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno oraz listy projektów stanowiących integralną część Strategii

Dodatek osłonowy 2024 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli  Krzysztoporskiej

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach, ul. Nieszawska 10, pokój nr.4 lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą