^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Urząd Gminy Bobrowniki zakupił nową posypywarkę PIAST RCW 3. Będzie ona wykorzystywana od pierwszych opadów śniegu w celu  posypywania dróg Gminnych.


Wniosek o dofinansowanie projektu "Godzimy życie zawodowe i rodzinne w Gminie Bobrowniki - utworzenie Klubu Dziecięcego" został oceniony pozytywnie podczas oceny formalno-merytorycznej i negocjacji, tym samym został przyjęty do realizacji. W związku powyższym, dzięki staraniom Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko, pozyskano środki na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego "Bobrowiaczek" w wysokości 562 759,58 zł.

naglowek.png d2316c1f1f6499913b1308e929a30fc9

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruniu informuje, że z dniem 19 września 2018r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

W ramach ciągłej modernizacji dróg oraz chodników w Gminie Bobrowniki wykonano nowe wjazdy.

W związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w dniu dzisiejszym tj. 20.09.2016 Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Gradkiewicz wraz z Dyrektorem GZO Beatą Domagalską przedszkole w Bobrownikach oraz Rachcinie oraz oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej imienia Karola Wojtyły w Bobrownikach,

Susza

Gminna Komisja ds. Szacowania szkód spowodowanych suszą informuję wszystkich rolników z terenu gminy Bobrowniki którzy złożyli wnioski o konieczności stawienia się w Urzędzie Gminy Bobrowniki (pokój 21, budynek B) w celu odebrania protokołu. Więcej informacji pod nr telefonu 54 230 51 40.

 

GOPS Bobrowniki informuje, że w dniu 25-26 wrzesnia 2018 r. (wtorek środa) nastąpi wypłata świadczeń okresowych. Kasa Urzędu Gminy czynna w dni powszednie w godz. 8.00 - 14.00.

Gmina Bobrowniki zakończyła realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie działań strażaków ochotników z terenu Gminy Bobrowniki niosącym pomoc pokrzywdzonym przestępstwem poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy, poprzez nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

„Zielona Szkoła”

W ramach współpracy Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko z Urzędem Wojewódzkim w Toruniu, Szkoła Podstawowa  im. Karola Wojtyły w Bobrownikach ponownie zakwalifikowała się do kolejnego projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych. Tym razem weźmie udział w przedsięwzięciu „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być … na zielonym!”.

Znalezione obrazy dla zapytania pszok wfosigw

Od rozpoczęcia budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bobrowniki trwa kampanie promocyjna mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, założonym długookresowym celem działania kampanii edukacyjno-informacyjnej jest doprowadzenie do redukcji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie, co bezpośrednio wpłynie na jakość życia wszystkich mieszkańców naszej gminy.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą