^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

GOPS Bobrowniki informuje, że w dniach 14-15 lutego br. nastąpi wypłata świadczeń rodzinnych. O terminach wypłaty pozostałych świadczeń powiadomimy odrębnie. Kasa Urzędu Gminy Bobrowniki czynna w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

W załączeniu zamieszczamy uaktualniony rozkład jazdy autobusów szkolnych, który jak co roku od półrocza ulega zmianie. Rozkład będzie obowiązywał od dnia 13 lutego br.

Beata Domagalska - Kierownik GZO

W piątek 27 stycznia br. w Urzędzie Gminy w Bobrownikach odbyła się uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Tym cywilnym odznaczeniem państwowym honorowane są pary, które przeżyły wspólnie co najmniej 50 lat w związku małżeńskim. Więcej o zasadach przyznawania medali TUTAJ

Nadane przez Prezydenta RP medale wręczył Wójt Gminy Bobrowniki Pan Jarosław Jacek Poliwko w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Pana Tadeusza Gradkiewicza, zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Małgorzaty Grudowskiej, oraz  sekretarza Gminy Tomasza Kryńskiego. W uroczystości udział wzięli również Radni.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych z KRUS emerytur/rent (formularz PIT-11A).

 

Informujemy, że w dniach 25-26 stycznia (środa - czwartek) nastąpi wypłata zasiłków okresowych i celowych. Kasa UG czynna w godz. 8.00 - 14.00.

Na prośbę Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku podajemy do wiadomości, że dla stacji Rybitwy 2 nastąpi przerwa w dostępie do energii elektrycznej w dniach 25-26 stycznia br. w następujących godzinach:

25.01.2017 08:00 - 10:00
25.01.2017 15:00 - 18:00
26.01.2017 08:00 - 18:00
 
Link do strony Operatora z informacjami o planowanych wyłączeniach tutaj.

Znalezione obrazy dla zapytania wosp 25 finał

Gmina Bobrowniki włączyła się w 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcję koordynowały panie Agnieszka Głowińska i Sylwia Zielińska - nauczycielki w Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach. Wśród wolontariuszy byli zarówno uczniowie i uczennice Gimnazjum jak również ich młodsi przyjaciele ze Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach. Nie zabrakło przychylności mieszkańców. O godz. 16.00 w sali na piętrze gimnazjum wystąpili "Bobrowiacy". Licytacją przedmiotów przekazanych na cele WOŚP kierował Pan Anatol Grzegorzewski. Dzięki Wójtowi Gminy Bobrowniki Jarosławowi Poliwko nie zabrakło tradycyjnego światełka do nieba, które rozbłysło nad Bobrownikami o godz. 18.00. Łącznie w "bobrownickim" finale WOŚP zebrano kwotę 4 467,71zł. Pieniądze zostały przekazane do sztabu w Kikole. Dziękujemy ofiarodawcom, sponsorom, wszystkim życzliwym, którzy włączyli się w akcję. Zdjęcia udostępniono na stronie Gimnazjum tutaj.

W ślad za komunikatem na stronie BIP Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa informuje o przysługujących producentom rolnym dopłatach ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i/lub zwierząt gospodarskich.

Komunikat o zmianach w przepisach

Ważne dla rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy jednocześnie wykonują umowy agencyjne, umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub powołanych do rad nadzorczych od 31 grudnia 2016 r. zmieniła się kwota przychodu miesięcznego, od której uzależnione jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez rolników i domowników objętych ubezpieczeniem powszechnym z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo z tytułu powołania do rady nadzorczej.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą