^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania prokuratura

W związku z ogłoszonym "TYGODNIEM POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM" który zaplanowano na dni 18-22 lutego 2019r. uprzejmie informujemy, iż w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Lipnie w godzinach 10:00-14:30 prokuratorzy będą udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji na temat uprawień oraz sposobu załatwienia sprawy.

W ramach projektu" Godzimy życie zawodowe i rodzinne w Gminie Bobrowniki - utworzenie Klubu Dziecięcego", został zakupiony wózek 6 osobowy do przewożenia dzieci. Ponadto udało się także zakupić zabawki edukacyjne oraz domek z patio, który wiosną znajdzie swoje miejsce na placu zabaw. Maluszki niemalże codziennie można spotkać na ulicach Bobrownik. Dla dzieci jest to atrakcja, poznawanie otaczającego świata, a dla opiekunek ułatwienie i bezpieczeństwo podopiecznych. 

Mobilny gabinet stomatologiczny został uruchomiony w ramach prac nad polityką prozdrowotną kraju i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku. Dentobus świadczy wsparcie w leczeniu stomatologicznym skorzystały dzieci z Klubu Dziecięcego "Bobrowiaczek" oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach. 

Znalezione obrazy dla zapytania krus

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Znalezione obrazy dla zapytania kpodr minikowo

KPODR Minikowo o/Zarzeczewo Zaprasza rolników z terenu Gminy Bobrowniki na Kurs środków ochrony roślin "Opryskiwacze" który odbędzie się dnia 04.03.2019r. o godzinie 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bobrownikach.

Serdecznie Zapraszamy.

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach po raz kolejny odbyło się uroczyste wręczenie stypendium Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Bobrowniki. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły oraz ich starsze koleżanki z Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach. W tym roku stypendium wręczono w sumie rekordowej liczbie  59 uczniów.

Znalezione obrazy dla zapytania wypłata świadczeń gops

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych w formie gotówki i przelewu nastąpi 13 i 14 lutego (środa, czwartek) bieżącego roku.

Kasa Urzędu czynna w godzinach 8:00 - 14:00.

Znalezione obrazy dla zapytania krus

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2018 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe, np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznego przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą