^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informujemy, że w kasie Urzędu Gminy uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej. Klienci urzędu (płatnicy) dokonujący płatności przy pomocy karty płatniczej bądź przy użyciu telefonu nie ponoszą żadnych prowizji. Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że rolnik, który do dnia 31 grudnia 2017 r. ukończy wiek 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), będzie posiadać, co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, może złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą.
 

Udostępniamy link do Jasełek Bobrowniki 2017. Cały występ obejrzeć można tutaj.

Tradycyjnie już w Remizie OSP Rachcin zorganizowano ostatnią w kończącym się roku Sesję Rady Gminy. W Sesji - oprócz radnych i sołtysów - uczestniczyli również: Wójt Gminy Bobrowniki - Pan Jarosław Jacek Poliwko, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kryński, Skarbnik Gminy – Pan Paweł Grudowski, kierownik GZO – Pani Beata Domagalska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobrownikach – Pani Ewa Makowska, Pani Iwona Adamska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Rafał Wiśniewski. Nastąpiło przyjęcie protokołów komisji stałych Rady Gminy. Przyjęto ambitny plan z założeniem inwestycji na poziomie 35 % budżetu. Więcej informacji o Sesji udostępnimy na www.bip.ugbobrowniki.pl w zakładce Prawo lokalne - Uchwały Rady oraz w zakładce Prawo lokalne - protokoły z Sesji Rady Gminy.

 

W środę 20 grudnia 2017 r. sala widowiskowa Punktu Przedszkolnego w Rachcinie przybrała odświętny wystrój. Wszystko za sprawą dzieci prezentujących jasełka pod kierunkiem kadry pedagogicznej placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin - pierwszej w byłym woj.włocławskim organizacji społecznej nagrodzonej w wojewódzkim (marszałkowskim) konkursie na najlepsze inicjatywy ngo.

Starosta Lipnowski informuje, że zgodnie z ustawną z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej j.t. (Dz. U. z 2017r. poz. 2030) Powiat Lipnowski będzie realizował od stycznia 2018 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

WIĘCEJ ZDJĘĆ TUTAJ.

W Urzędzie Marszałkowskim rozliczona została inwestycja pn. "Modernizacja drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rachcin Gmina Bobrowniki - działki o numerach ewidencyjnych 192, 209, część działki nr 156 i działki nr 186". Zadanie zrealizowano przy udziale środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z użytkowania rolnego. Latem br. dokonano przebudowy drogi gminnej po drugiej stronie pierścienia zabudowy wsi Rachcin oraz przy Remizie OSP w tej miejscowości. Łącznie przebudowano ok. 850 m drogi. Za realizację inwestycji dziękowali Wójtowi Jarosławowi Jackowi Poliwko i Radzie Gminy mieszkańcy wsi. O planowanych inwestycjach drogowych w Gminie Bobrowniki na rok 2018 powiadomimy odrębnie. Fot. Google, K.Kostrzewski.

Tabliczkami z numerami domostw oznaczone zostały zjazdy z głównych dróg prowadzących przez nasze miejscowości we wszystkich sołectwach Gminy Bobrowniki. Użytkownikom dróg, a zwłaszcza służbom ratowniczym, ułatwiony został dojazd do poszczególnych posesji. Tabliczki są skromnym wkładem w poprawę warunków bezpieczeństwa w naszych wsiach.

Relacja TV Kujawy dostępna w tym miejscu: TVKUJAWY

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą