^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania krus

Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji

Od dnia 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Informujemy, że Gmina Bobrowniki przystąpiła do projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W dniu 4 lipca br. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pawła Grudowskiego podpisał umowy z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe "BUDMONT" ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek na wykonania zadania pn: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY BOBROWNIKI PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ 10 ORAZ BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO PRZY ULICY WŁOCŁAWSKIEJ 10 W BOBROWNIKACH"

Znalezione obrazy dla zapytania fundusz sprawiedliwości

W dniu 28 czerwca br. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z siedzibą w Łubiance odbyło się podpisanie umów na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości – doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W dniu 28 czerwca br. po zakończeniu XXXV Sesji Rady Gminy Bobrowniki Wójt Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Gradkiewicz wraz z Radnymi, Sołtysi, Dyrektorzy Placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki odwiedzili PSZOK

W piątek 22 czerwca br. z udziałem Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko, Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Gradkiewicza  oraz Kierownika GZO Beaty Domagalskiej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły oraz w Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach. 

Znalezione obrazy dla zapytania ksiazka

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach zaprasza w okresie wakacyjnym wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług placówki,  w zbiorach Biblioteki wiele ciekawych nowości, na miejscu można również skorzystać z gier planszowych.

Serdecznie zapraszamy!!!

Biblioteka czynna w godzinach 8:30 do 16:30

GOPS Bobrowniki informuje, że w dniach 26 27  czerwca 2017 r. (wtorek - środa) nastąpi wypłata świadczeń okresowych. Kasa Urzędu Gminy czynna w dni powszednie w godz. 8.00 - 14.00.

 

Znalezione obrazy dla zapytania dobry start 300 plusWNIOSKI NA 300+ MOŻNA SKŁADAĆ OD:

- drogą tradycyjną od 1 sierpnia 2018r. w budynku GOPS Bobrowniki, pokój nr. 3
- drogą elektroniczną od 1 lipca 2018r.

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą