^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

11 listopada br. zorganizowano gminne obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczystości rozpoczęto mszą św. w kościele parafialnym p.w. św. Anny w Bobrownikach, po której uczniowie ze szkoły podstawowej w Bobrownikach zaprezentowali krótki i treściwy montaż słowno – muzyczny. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski, proboszcz parafii p.w. św. Anny w Bobrownikach. Podczas mszy o oprawę muzyczną zadbał kościelny chór Schola z Bobrownik pod kierownictwem Pani Justyny Marciniak – Kwiatkowskiej.

Znalezione obrazy dla zapytania RENEGADE-SAREX

Trening systemu alarmowania i ostrzegania

Szef Obrony Cywilnej Gminy Bobrowniki informuje, że w dniach od 14 - 15 listopada 2018 r. (termin zapasowy 16 listopada br.) odbędzie się krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.  W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność  uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. 

Znalezione obrazy dla zapytania Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że w związku z koniecznością przygotowania progu stabilizującego dolne stanowisko stopnia do sezonu zimowego, w okresie od 5 do 26 listopada, codziennie w godz. 9.00-13.00, wstrzymywany będzie przepływ wody przez Stopień Wodny we Włocławku.

Znalezione obrazy dla zapytania chlorowanie wody

Od dnia 02 listopada(piątek) do 03 listopada(sobota), woda z ujęcia publicznego Bobrowniki będzie chlorowana. W związku z tym może wystąpić nieprzyjemny zapach i pogorszenie jakości wody. Prosimy o wyrozumiałość.

Pragniemy poinformować, iż Gmina Bobrowniki uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt.:

Godzimy życie zawodowe i rodzinne w Gminie Bobrowniki – utworzenie Klubu Dziecięcego”

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu wczorajszym Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Aneta Jędrzejewska wraz z Wójtem Gminy Bobrowniki Jarosławem Jackiem Poliwko oraz Przewodniczącym Rady Gminy Bobrowniki Tadeuszem Gradkiewicz przekazali zespołowi Wiślanin Bobrowniki nowy komplet stroi sportowych.

Znalezione obrazy dla zapytania świadczenia rodzinne

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłaty świadczenia rodzinnego nastąpią w  dniach 18-19 października br. (czwartek-piątek). Kasa Urzędu Gminy czynna w godz. 8.00 - 14.00.

Znalezione obrazy dla zapytania energa

Planowe Wyłączenia dla REJONU DYSTRYBUCJI WE WŁOCŁAWKU

Znalezione obrazy dla zapytania gops

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, iż w związku z brakiem środków zasiłek stały zostanie wypłacony w późniejszym terminie. O terminie wypłaty poinformujemy na stronie internetowej Urzędu.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą