^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania wislanin bobrownikiZnalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowniki w roku 2019 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 5/2019 Wójta Gminy Bobrowniki został wyłoniony Klub Sportowy LZS „WISLANIN”.

W dniu 05 marca br. podpisana została umowa na realizację tego zadania. Wysokość przyznanej dotacji to 30 000,00 zł. 

Tablica Informacyjna z wykonania zadania: 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI BOBROWNIKI – ETAP II BOBROWNIKI, UL. PODGÓRNA, SENATORSKA, KOŚCIELNA, PLAC WOLNOŚCI, CHABROWA(DAWNA ŚWIERCZEWSKIEGO), RÓŻANA. 

W remizie OSP Bobrowniki odbyło się spotkanie z pszczelarzami z Koła Pszczelarzy w Bobrownikach, którego głównym  tematem była kwestia stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie.

 

Pod opiekę pracowników Urzędu Gminy trafił bezdomny pies, jest łagodny i przyjacielski.

W ramach podziękowania za promocję Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej  w Bobrownikach a jednocześnie Gminy Bobrowniki poprzez zajęcie II miejsca w Powiatowych Zawodach Piłki Siatkowej Wójt Gminy Bobrowniki zaprosił uczennice Gimnazjum i ich opiekuna na pizzę. Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat egzaminów gimnazjalnych i dalszej edukacji w szkole średniej. Serdecznie Gratulujemy.

Znalezione obrazy dla zapytania KARTA DUŻEJ RODZINY

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny - upoważniająca do wielu zniżek, przysługuje  tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Znalezione obrazy dla zapytania e dowód

Od 4 marca będą wydawane e-dowody osobiste. Nowy dowód osobisty będzie podobny do dotychczasowego. Zawierać będzie niemal takie same dane jak do tej pory, ale plastik wzbogacony będzie o elektronicznego chipa, znanego już m.in. z kart kredytowych i legitymacji studenckich.

E-DOWÓD ULOTKA INFORMACYJNA

Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipnie Tadeusz Gradkiewicz uczestniczyli w ćwiczeniach przeciwpożarowych na terenie zakładu OPLAST-RECYKLING w miejscowości Winduga,

Znalezione obrazy dla zapytania krus

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,86%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą