^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu 12. lipca 2021r. na boisku sportowym przy ruinach zamku w Bobrownikach odbyło się uroczyste wręczenie promes Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady deszczu i możliwe przekroczenia stanu  wód

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: wszystkie powiaty 

Ważność: od godz. 09:00 dnia 09.07.2021r. do godz. 23:00 dnia 09.07.2021r. 

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 25 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85% 

Uwagi: Ostrzeżenie może ulec zmianie. 

Dyżurny synoptyk: Sławomir Guzek 

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 104.

W dniu 09.07.2021 Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowy na wykonanie dróg na terenie Gminy Bobrowniki. Podpisane zostały następujące umowy:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników do udziału w darmowym internetowym webinarium, które odbędzie 15 i 16 lipca 2021 r. o godz. 11:00 Spotkanie rozłożone zostało na dwa dni, aby umożliwić jak największej grupie rolników skorzystanie z tej formy edukacyjnej.

Pod opiekę pracowników Urzędu Gminy trafiły bezdomne psy(2 suczki i 1 pies), są bardzo łagodne i przyjacielskie. 

Trwa budowa nowych chodników przy drogach w gminie Bobrowniki. Chodniki powstają w sołectwach Bobrowniki, Bobrownickie Pole, Bógpomoż, Rachcin oraz w Gnojnie. Ta ważna inwestycja ułatwi poruszanie się pieszych i znacznie podniesie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Prace postępują zgodnie z harmonogramem.

W dniu dzisiejszym tj. 07.07.2021r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Mirosławy Kowalewskiej podpisali umowę na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Kompetencje kluczowe przyszłością". Na podstawie w/w umowy Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach wzbogaci się o nowy sprzęt elektroniczny oraz multimedialny o wartości 49.900,00zł.

Prosimy mieszkańców ul. Podgórnej w Bobrownikach, aby w dniu odbioru odpadów komunalnych (zgodnie z harmonogramem) ograniczyli parkowanie samochodów na ulicy lub parkowali je w sposób umożliwiający swobodny przejazd śmieciarki i odbiór odpadów komunalnych. 

Komunikat GOPS – Gmina Poświętne

Wypłata stypendium szkolnego w formie przelewu jak i gotówki nastąpi w dniu 30.06.2021r.(środa). Kasa Urzędu czynna w godzinach 8:00-14:00.

 


LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "WIŚLANIN" W BOBROWNIKACH realizuje projekt pod nazwą:  KLUB MŁODZIEŻOWY „Włącza-MY się”. Przedsięwzięcie finansowane jest przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Wartość projektu – 52 716,00 zł. Dofinansowanie UE – 50 000,00zł.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe Grupą docelową projektu jest młodzież pochodząca z rodzin korzystających z pomocy społecznej, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku od 7-18 lat z terenu gminy Bobrowniki.

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w dniach

28-30 czerwca 2021r. 

Zapisy odbędą się 30 czerwca w Biurze projektu LZS Wiślanin Bobrowniki ul. Kościelna 5, 87-617 Bobrowniki.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

1. Zajęcia sportowe – halowe lub outdoorowe. Preferowane dyscypliny – piłka nożna i inne rekreacje ruchowe.

2. Zajęcia edukacyjne - na podstawie potrzeb i zainteresowań uczestników  w tym: zapewnienie korepetycji z przedmiotów szkolnych w ramach kompetencji kluczowych (matematyka/informatyka, jęz. angielski itp.)

3. Wsparcie psychologiczno/terapeutyczne.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą