^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych Gmina Bobrowniki otrzymała 1 285 670 zł na inwestycje: Termodernizacje Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach, są to kolejne środki pozyskane przez Gminę w ramach programu.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE : Gmina Wojcieszków

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: o godz. 11:00 dnia 13.06.2022 do godz. 20:00 dnia 13.06.2022

Obszar: Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko, Oleśnica, Widawka, Grabia, Nieciecz, Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Rgilewki, Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Prosny, Warta środkowa od Rgilewki do Prosny, Ner, Rgilewka, Kiełbaska, Powa, Bawół, Wrześnica, Niesób, Łużyca, Prosna środkowa, Ołobok, Swędrnia, Prosna dolna, Noteć górna (kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, śląskie, wielkopolskie) 

Przebieg: w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach niekontrolowanych oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Na rzekach kontrolowanych stany wody mogą gwałtownie rosnąć osiągając lokalnie stan wody wysokiej z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75% 

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Maciej Jęch 

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu, Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 28

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady deszczu i możliwe przekroczenia stanu  wód

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, Grudziądz, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i żniński. 

Ważność: od godz. 09:00 dnia 13.06.2022 do godz. 18:00 dnia 13.06.2022 

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak 

Zjawisko: burze z gradem 

Stopień zagrożenia: 2 

Obszar powiatów: aleksandrowski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski. 

Ważność: od godz. 11:00 dnia 13.06.2022 do godz. 20:00 dnia 13.06.2022 

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

Uwagi: Brak 

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 57.

UWAGA! Przypomnienie o kontroli przedsiębiorców w zakresie gospodarki  odpadami - Gmina Przytoczna

Przypominamy o konieczności zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz posiadania dowodów wpłat za odbiór odpadów z w/w nieruchomości oraz dostarczenia ich, celem okazania, do Urzędu Gminy Bobrowniki. Więcej informacji pod nr. Telefonu 054 230 52 35 lub osobiście w Urzędzie Gminy Bobrowniki, pok. nr 6.

 W dniu dzisiejszym tj. 10.06.2022 (piątek) zamknięty zostanie odcinek drogi Bobrowniki - Czernikowo.

 

 

 

Urząd Gminy w Bobrownikach w dniu dzisiejszym zakupił  nowe auto, wybór padł na samochód DACIA, model: LODGY rok produkcji 2019. Decyzja ta była podyktowana złym stanem technicznym i częstymi awariami samochodu osobowego TOYOTA który był dotychczas używany przez urząd.  

Zapytanie ofertowe – prowadzone na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki z dnia Nr 45/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych w Urzędzie Gminy Bobrowniki. 

 

W dniu 4 czerwca br. odbył się Gminny Dzień Dziecka, organizatorem wydarzenia były Koła Kobiet z Bobrownickiego Pola i Gnojna pod patronatem Starosty Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego wraz z Szkołą Podstawową im. Karola Wojtyły w Bobrownikach.

2 czerwca br. podczas XLIV sesji Rady Gminy Bobrowniki, Wójt Gminy Jarosław Jacek Poliwko otrzymał absolutorium. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bobrowniki po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2021 rok oraz po zapoznaniu się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zwróciła się z wnioskiem do Rady Gminy Bobrowniki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki. Radni jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą