^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu dzisiejszym tj. 19.08 2022r. zgodnie z tradycją po raz kolejny, na zaproszenie Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko oraz Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki Jarosława Bojarskiego odbyło się spotkanie lokalnej władzy samorządowej z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy urodzonymi w pierwszej połowie 2022r. oraz ich rodzicami.

W dniu 17.08.2022r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowę na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu jest firma  Drogtom Sp. z. o. o. 87-800 Włocławek, ul. Krzywa Góra 8/10.

Dodatek węglowy - złóż wniosek

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż do 30.11.2022 r. przyjmowane są wnioski na dodatek węglowy.  Wnioski o wypłatę dodatku węglowego w formie papierowej można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach, ul. Nieszawska 10 lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady deszczu i możliwe przekroczenia stanu  wód

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów:  wszystkie powiaty 

Ważność: od godz. 12:00 dnia 16.08.2022 do godz. 24:00 dnia 16.08.2022 

Przebieg: prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

Uwagi: Brak. 

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 111.

W dniu 14 sierpnia 2022 roku w Bobrownikach miały miejsce tradycyjne „Dożynki Gminno – Parafialne”. O godzinie 14:00 odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez Proboszcza Parafii p.w. św. Anny w Bobrownikach ks. prof. Zdzisława Pawłowskiego, a także poświęcenie darów i wieńców dożynkowych. Następnie Strażacy z OSP w Bobrownikach, wraz z orkiestrą OSP w Bobrownikach poprowadzili zgromadzonych gości i mieszkańców całej Gminy oraz delegacje niosące wieńce i dary dożynkowe, na tereny rekreacyjne przy ruinach zamku bobrownickiego  gdzie odbyła się dalsza część uroczystości dożynkowych.

W dniu 11 sierpnia zakończono prace budowlane związane z projektem pn. "Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na działce nr 119/2 w Rachcinie wraz z wymianą pokrycia dachowego i pomalowaniem pomieszczenia klubu młodzieżowego”. Odbiór prac nastąpił 24 sierpnia 2022 roku. Zadanie inwestycyjne zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, RPKP.07.01.00. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Koszt projektu wyniósł: 883.390,48 zł,  Kwota dofinansowania 358.228,20 zł.

Podatki.gov.pl – teraz również w angielskiej wersji językowej -  Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie uprzejmie informuje, że od 9 sierpnia 2022 roku do 30 sierpnia 2022 roku, w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9:00 do 11:00 w Urzędzie Skarbowym w Lipnie ul. Staszica 4, w sali nr 30 odbywać się będą spotkania dla wszystkich, którzy są zainteresowani nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie od 1 lipca 2022 roku, potocznie nazywaną „Niskimi podatkami”.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą