^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

logo

 

Osoby zainteresowane informujemy, że inwestorem budowy sieci światłowodowej na terenie gminy Bobrowniki jest firma NEXERA. Aktualnie realizowane zadanie obejmuje  część obszaru gminy. Zasięg sieci światłowodowej  można sprawdzić na stronie https://www.nexera.pl/pl/map .

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób i tekst

Dzięki pomocy Urzędu Gminy, w dniu dzisiejszym Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na kwotę 349.235,00 zł. Celem projektu jest wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP. Serdecznie Gratulujemy.

Informacja GOPS dotycząca terminu składania wniosków | Siepraw

Informujemy, że decyzje dotyczące przyznanych stypendiów szkolnych na rok szkolny 20232/2024 do odebrania w w pokoju nr 23.  Urzędu Gminy Bobrowniki. Odbiór decyzji jest obowiązkowy.

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE

Zebranie Wiejskie w Bobrownikach odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. – czwartek o godz.18.00 w Remizie OSP Bobrowniki.

Trwają zaawansowane prace przy budynku Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach w ramach postępowania pn.:"PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA TERMOMODERNIZACJI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBROWNIKACH NA TERENIE DZIAŁKI 175, OBRĘB EWIDENCYJNY BOBROWNIKI, GMINA BOBROWNIKI."

Na terenie gminy zakończono wymianę wiat przystankowych. Nowe zadaszenia zastąpiły stare i zniszczone konstrukcje, poprawiając estetykę gminy oraz komfort pasażerów korzystających z komunikacji publicznej. Obiekty wykonane są ze stali malowanej proszkowo i wypełnione hartowanymi szybami, wszystkie doposażone są w drewnianą ławkę. 

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że OSP Rachcin otrzymała środki finansowe na realizację inicjatywy pn. „Usłyszmy melodię zamilkłej orkiestry”. Nieodpłatna nauka gry na instrumentach w tej inicjatywie dostępna będzie dla mieszkańców powiatu lipnowskiego, włocławskiego i miasta Włocławka (niezależnie od wieku, płci, wykształcenia, statusu itp.).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | Warsaw

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Lipnie  informuje, że w dniu 29 września 2023 roku o godz. 10:00, w świetlicy wiejskiej w Radomicach przy współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Lipnie, bezpośrednio po zakończeniu eliminacji powiatowych Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowanej przez ODR w Minikowie odbędzie się szkolenie dla rolników i ich domowników z zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz świadczeń z tytułu wypadków przy pracy rolniczej, obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników itp.

opryskiwacz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy związku z uchyleniem przepisów o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przypomina producentom rolnym, że z dniem 4 maja brzostał przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, niemowlę i uśmiechnięci ludzie

W dniu 20 września przypada Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka z tej okazji Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Marzena Stańczak-Kaźmierska wraz z Kierownikiem GZO Beatą Domagalską odwiedzili przedszkole Samorządowe w Bobrownikach, punkt przedszkolny w Rachcinie Klub dziecięcy "Bobrowiaczek" oraz Dzienny Dom Pomocy Senior+ w Rachcinie. Szczególny dzień był okazją do spotkania z najmłodszymi jak i nieco starszymi mieszkańcami naszej Gminy. Dzieci zostały obdarowane skromnymi prezentami, spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą