^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rada Ministrów przyjęła nowe rozwiązania dla węgla - Ministerstwo Klimatu i  Środowiska - Portal Gov.pl

Dodatek węglowy przysługuje w kwocie 3 tys. zł.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

W dniu 25 sierpnia 2022 r. Pani Iwona Maria Adamska otrzymała z rąk Wójta Gminy Bobrowniki – Pana Jarosława Jacka Poliwko, akt powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach, na kolejna kadencję. Powierzenie stanowiska poprzedzone zostało konkursem ogłoszonym w dniu 6 czerwca 2022 r.
W chwili powierzenia stanowiska obecni byli Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki – Pan Jarosław Bojarski oraz Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty – Pani Beata Domagalska. 

W dniu 27.08.2022r. odbyły się Powiatowo-Gminne Dożynki w Łochocinie. Gminę Bobrowniki reprezentowali Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko i Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski. Na dożynkach zaprezentowały się Koło Kobiet z Gnojna w kategorii "Najładniejszy Wieniec Dożynkowy" oraz Koło Kobiet z Bobrownik które przygotowało stoisko z regionalnymi potrawami.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na  rok szkolny 2022/2023

Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych: podstawowych, średnich, zawodowych, policealnych/pomaturalnych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, językowych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia 24 roku życia. Stypendium przysługuje także wychowankom placówek i ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i nauki w tych placówkach. Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Bobrowniki.

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Bobrowniki odbyło się pożegnanie odchodzącej na emeryturę Pani Maryli Murawskiej. Pani Maryla pracowała w Urzędzie Gminy przez 40 lat, ostatnio zatrudniona była na stanowisku Zastępcy Skarbnika Gminy. Nie zabrakło życzeń i wzruszeń. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przekazał emerytowanej już pracownicy upominek. Z tej okazji dziękujemy za wieloletnią współpracę i zaangażowanie, za rzetelne i solidne wykonywanie wszystkich powierzonych obowiązków, za wszelkie dobro i życzliwość. Życzymy ciekawych wyzwań, wielu lat w zdrowiu oraz dużo czasu na realizację swoich pasji i marzeń.

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady deszczu i możliwe przekroczenia stanu  wód

Zjawisko:  burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1 stopień

Obszar powiatów: kujawsko-pomorskie (wszystkie powiaty) 

Ważność: od godz. 12:00 dnia 24.08.2022r. do godz. 24:00 dnia 24.08.2022r. 

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

Uwagi: brak 

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 132.

Kaczka nad wodą

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.09.2022r. w godzinach od 5.00 rano do 13.00 organizowane jest przez Koło Łowieckie nr 58 "SZARAK" w  Bobrownikach polowanie zbiorowe na kaczki.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą