^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

1uwaga.jpg

W związku z obserwowanym i prognozowanym wysokim stanem wody w rzece Wisła poniżej stopnia wodnego WŁOCŁAWEK Wojewoda Kujawko-Pomorski ogłasza stan pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin zlokalizowanych na terenach nadwiślańskich. Stan pogotowia przeciwpowodziowego obowiązywać będzie od dnia 29.05.2019r. od godz. 00:00 do odwołania.

Znalezione obrazy dla zapytania komunikat ostrzegawczy wezbranie wody

Na podstawie komunikatu Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informujemy, że na rzece Wiśle poniżej stopnia wodnego Włocławek obserwuje się wzrost poziomu wody w strefie wody wysokiej. W ciągu najbliższej doby prognozuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Toruń, a w kolejnej przekroczenia stanów ostrzegawczych na wodowskazach: Bydgoszcz-Fordon, Chełmno i Grudziądz. Ważność komunikatu od godz. 18:00 dnia 28.05.2019 r. do godz. 12.00 dnia 30.05.2019 r. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 95%, stopień zagrożenia 2.
    Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenia życia. Prosi się mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności jak również o nie zbliżanie się do rzeki Wisły. Zapraszamy do śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. 

Znalezione obrazy dla zapytania krus

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z uwagi na fakt niedoboru wody jaki dotknął Gminę Bobrowniki w roku ubiegłym, Wójt Gminy w trosce o właściwe zabezpieczenie mieszkańców w wodę pitną podjął decyzję o wykonaniu odwiertu dodatkowej studni głębinowej w miejscowości Bobrownickie Pole.

W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego druhowie z Gminy Bobrowniki wzbogacili się o nowy sprzęt: motopompę szlamową. Sprzęt zakupiono w 85% ze środków pozyskanych i w 15% ze środków budżetu gminy.

W piątek 3 maja br. odbyły się Gminne Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja połączone z obchodami Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęto mszą św. w kościele p.w. św. Anny w Bobrownikach. Po Mszy św. nastąpił przemarsz pod dom strażaka, gdzie odbył się uroczysty apel.

Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie

W dniu 8 maja 2019 zapraszam na dyżur Lokalnego Punktu Informacyjnego Fundusze Europejskie, który odbędzie się w Sali Ślubów, Urzędu Miejskiego w Lipnie, w godzinach od 8:30 do 11:00. Celem dyżuru jest przekazanie informacji na temat możliwości korzystania ze wsparcia w ramach programów europejskich. Wsparcie z funduszy to nie tylko duże projekty infrastrukturalne dla jednostek samorządu terytorialnego, ale również ciekawe projekty szkoleniowe np. w zakresie języków obcych, szkolenia komputerowe czy zawodowe. Duża pula środków może trafić do przedsiębiorstw na opracowanie i wdrożenie innowacji. Na rozwój działalności gospodarczej dostępne są bardzo korzystne pożyczki na budowy/przebudowy obiektów, zakup maszyn i urządzeń czy oprogramowania. Są też pożyczki na zakup nieruchomości oraz pożyczki obrotowe.

W piątek 26 kwietnia br. Bobrowniki były miejscem przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich XLII OTWP "Młodzież zapobiega pożarom"

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą