^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Home

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty 

Ważność: od godz. 10:00 dnia 22.10.2021 do godz. 20:00 dnia 22.10.2021 

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

Uwagi: brak 

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata 

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 134.

W dniu dzisiejszym tj. 14.10.2021r. przypada Dzień Edukacji Narodowej, który obchodzony jest na pamiątkę powołania Komisji Edukacji Narodowej (1773 r.). Był on okazją do wręczenia nagród Wójta Gminy Bobrowniki za bardzo dobre wyniki nauczania.

Istebna, Trójwieś, Beskidy :: Istebna, Jaworzynka, Koniaków :: Oficjalny  Serwis Internetowy Gminy Istebna ::

Szanowni Państwo.

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Emeryci.  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.

Życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzymy zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko,

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski,

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Beata Domagalska.

 

W dniu dzisiejszym tj. 05.10.2021r. podpisano umowę  o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Mirosławy Kowalewskiej w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Bojarskiego, Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Marzeny Stańczak Kaźmierskiej oraz Sekretarza Pawła Grudowskiego podpisał umowę z Powiatem Lipnowskim reprezentowanym przez Starostę Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Gradkiewicz. Przedmiotem umowy jest udzielenie Gminie przez Starostwo Powiatowe  pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr. 170410C Polichnowo Gnojno”. Kwota dofinansowania wynosi 170 000 złotych.

Informacja GOPS dotycząca terminu składania wniosków | Siepraw

Informujemy, że decyzje dotyczące przyznanych stypendiów szkolnych na rok szkolny 2021/2022 będą do odebrania w okresie od 04.10.2021 r. w pokoju nr 23.  Odbiór decyzji jest obowiązkowy.

Rozpoczęły się roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrownickie Pole na długości 875 m, szerokości 3,50 m i pobocze 0,75 m. Wykonawcą inwestycji jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o w Lipnie. Podczas robót mogą wystąpić czasowe utrudnienia podczas korzystania z drogi. 

W dniu 20 września br. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Marzena Stańczak-Kaźmierska wraz z Kierownikiem GZO Beatą Domagalską odwiedzili Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach do którego uczęszcza 92 dzieci, Niepubliczne Przedszkole "Małe Przedszkole w Rachcinie" sprawujące opiekę nad 28 dziećmi oraz Klub dziecięcy "Bobrowiaczek" w którym opieką objęte jest 15 dzieci. Szczególny dzień był okazją do spotkania z najmłodszymi mieszkańcami naszej Gminy.  Dzieci zostały obdarowane skromnymi prezentami, spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie Punktlnformacyjny Funduszy Europejskich zapraszana: Bezpłatne indywidualne konsultacje funduszach europejskich dotyczące min: Pomocy finansowej na założenie działalności gospodarczej; .Bonów cyfryzację dla Preferencyjnych europejskich pożyczek dla MŚP; .Szkoleń dla przedsiębiorcówi pracowników; •Szkoleń zawodowychi staży dla osób niepracujących; .Szkoleń językowych (angielski) komputerowych; •Szkoleń zawodowych dla chÄtnych. Zapytajo Fundusze 山 15 Europejske 22.09.2021 r. 8:30- -11:00 Urząd Miejski w Lipnie Plac Dekerta 8 Sala nr 17 Znajdźnajbliższy Punktlnformacyjny: Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku 54 2356721 ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.p Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska”

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady deszczu i możliwe przekroczenia stanu  wód

Zjawisko: intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i wąbrzeski. 

Ważność: od godz. 13:00 dnia 17.09.2021 do godz. 23:00 dnia 17.09.2021 

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

Uwagi: brak 

Dyżurny synoptyk: Marcin Czeczatka

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 128.

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą