^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

Program polityki zdrowotnej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015/2019

Województwo Kujawsko-Pomorskie należy do regionów o wysokiej zachorowalności na nowotwory złośliwe oraz choroby układu krążenia. Podobnie jest w przypadku naszego Powiatu, którego liczba mieszkańców wynosi ponad 67.000 osób, a z danych wynika, iż wśród populacji powiatu największa zachorowalność występuje na nowotwór jelita grubego i raka płuc oraz choroby układu krążenia.

Z udziałem Gospodarza Gminy Wójta Jarosława Jacka Poliwko odbyły się w minioną niedzielę uroczystości wręczenia sztandaru Kołu Pszczelarzy z Bobrownik. Spotkanie rozpoczęto mszą św. w kościele parafialnym p.w. św. Anny, gdzie nastąpił obrzęd poświęcenia sztandaru. Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się do Remizy OSP Bobrowniki, gdzie dokonano wbicia gwoździ pamiątkowych w drzewiec sztandaru. Wśród zaproszonych gości byli posłowie, samorządowcy z województwa, powiatu, okolicznych gmin, delegacje służb mundurowych jak i rodziny pszczelarzy. Awers sztandaru stanowi herb Bobrownik oraz rok wręczenia sztandaru. Na rewersie znajduje się wizerunek św. Ambrożego, patrona pszczelarzy oraz napis "Boże błogosław nasze pasieki". 

Staraniem Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko i Radnych nową odsłonę zyska nabrzeże Gryski przy ul. Nieszawskiej w Bobrownikach. Trwa wykonywanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu przez usunięcie nielegalnego wysypiska śmieci i utworzenie ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej "Bioróżnorodność rodzimej flory Gminy Bobrowniki" wraz z wykonaniem nasadzeń i oznakowania. Zyskaliśmy warunki do zrealizowania zadania dzięki promesie dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dotacja stanowić będzie ok. 80 % ogólnej wartości inwestycji.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Lista dostępna tutaj.

 

Informujemy, że wypłata świadczenia z rządowego programu rodzina 500 + nastąpi w dniu 14 marca br. (wtorek) - zarówno przelewem jak i gotówką. Kasa Urzędu Gminy Bobrowniki czynna w godz. 8.00 - 14.00.

 

W dniach 13 - 14 marca br. nastąpi wypłata świadczenia rodzinnego. Osobom zainteresowanym przypominamy, że Kasa Urzędu Gminy Bobrowniki czynna jest w dni powszednie w godz. 8.00 - 14.00.

Dla utrwalenia wiedzy użytkowników naszego serwisu internetowego informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.):

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą