^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznego przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 

info.png

Na podstawie art.111 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 487) Urząd Gminy w Bobrownikach przypomina, że przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia 2020 roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Należy ją obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Proszę o składanie oświadczeń w miarę możliwości w jak najszybszym terminie z uwagi na fakt, iż opłaty winny znaleźć się na koncie Urzędu do dnia 31 stycznia 2020 roku.

galeria

W poniedziałek 6 stycznia na zaproszenie proboszcza parafii św. Anny w Bobrownikach ks. prof. Zdzisława Pawłowskiego wystąpił Chór Canto Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku. Po mszy mieszkańcy Gminy mogli wysłuchać nowych oraz tradycyjnych kolęd które cieszyły się wielkim aplauzem.

W dniu 29 grudnia 2019 roku do Urzędu Gminy w Bobrownikach została dostarczona nowa koparko – ładowarka marki JCB wraz z osprzętem. Została ona zakupiona ze środków własnych Gminy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ogłoszonego 6 grudnia 2019 roku. Na potrzeby Gminy zakupiony został również zbiornik na paliwo o pojemności 2500 litrów.

W Przedszkolu Samorządowym w Bobrownikach odbyły się tradycyjne „Jasełka” występ artystyczny przygotowany przez dzieci oraz kadrę pedagogiczną przedszkola.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą, zbliżenie i w budynku

Funkcjonariusze z powiatu lipnowskiego poszukują zaginionej we wtorek (17.12.2019) Justyny Cieszyńskiej. 35-latka wyszła z domu w godzinach porannych i do tej pory nie powróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Kobieta mieszka w Bobrownikach na ul. Lipnowskiej.

Znalezione obrazy dla zapytania ankieta

W imieniu zespołu badawczego pracowników Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety niezbędnej do przeprowadzenia badania naukowego pt. Gospodarka finansowa gmin w Polsce. Etap 2. Celem badania (KZiF/S/09/19) jest rozpoznanie motywów i form działań władz gminnych w odniesieniu do dochodów podatkowych oraz wyselekcjonowanie kluczowych czynników mających wpływ na zmiany budżetu w trakcie roku budżetowego.

Po raz  szósty hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. kardynała K. Wojtyły w Bobrownikach gościła mieszkańców Gminy Bobrowniki. Z inicjatywy Wójta Jarosława Jacka Poliwko oraz Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki wraz z Radnymi  około 300 mieszkańców Gminy Bobrowniki oraz gości spotkało się na wspólnej Wigilii.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą