^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie

Znalezione obrazy dla zapytania krus

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2019 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2019 r.

W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2019 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Znalezione obrazy dla zapytania biblioteka

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach informuje, że w dniach 21-25.03.2019r. Biblioteka  będzie dostępna w godzinach pracy Urzędu Gminy Bobrowniki, tj.: czwartek 7:15 - 15:15, piątek 7:15-14:30, poniedziałek  7:15 - 15:15.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pawła Grudowskiego podpisał porozumienie na mocy którego władze Powiatu Lipnowskiego przyznały dotacje celową dla Gminy Bobrowniki w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170410C Polichnowo-Gnojno”, na mocy Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Powiatu w Lipnie.

Znalezione obrazy dla zapytania podatek akcyzowy

Referat finansowy informuje, że decyzje o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy odbierać w Urzędzie Gminy Bobrowniki - pokój nr 14 (budynek"B" Urzędu Gminy tj. "nowy" budynek).

W dniu 9 marca br. w Remizie OSP w Rachcinie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 

Informujemy, że w dniu 07.03.2018r. odbyło się spotkanie na którym zostało zawiązane kolejne koło kobiet (Koło Kobiet Gnojno) na terenie Gminy Bobrowniki.

Znalezione obrazy dla zapytania wislanin bobrownikiZnalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowniki w roku 2019 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 5/2019 Wójta Gminy Bobrowniki został wyłoniony Klub Sportowy LZS „WISLANIN”.

W dniu 05 marca br. podpisana została umowa na realizację tego zadania. Wysokość przyznanej dotacji to 30 000,00 zł. 

Tablica Informacyjna z wykonania zadania: 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI BOBROWNIKI – ETAP II BOBROWNIKI, UL. PODGÓRNA, SENATORSKA, KOŚCIELNA, PLAC WOLNOŚCI, CHABROWA(DAWNA ŚWIERCZEWSKIEGO), RÓŻANA. 

W remizie OSP Bobrowniki odbyło się spotkanie z pszczelarzami z Koła Pszczelarzy w Bobrownikach, którego głównym  tematem była kwestia stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą