^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Targi Ferma 2008

Znalezione obrazy dla zapytania krus

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Serdecznie zapraszamy do Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach w godz 16:00-19:00.

W programie:

Wójt Gminy Bobrowniki - Jarosław Jacek Poliwko podpisał umowę z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty – Panem Markiem Gralikiem o udzielenie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa w ramach  realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury  oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” w roku 2017.

Gmina Bobrowniki otrzymała dotację celową z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 6.700,00 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłata świadczenia w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus zarówno w formie przelewu jak i gotówki nastąpi w czwartek 11 stycznia 2017 r. Kasa UG Bobrowniki czynna w godz. 8.00 - 14.00.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r. emerytur i rent (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych emerytur i rent (formularz PIT-11A).

 

W dniu 5 stycznia 2018r w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach odbył się IV Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt reprezentujących gimnazja z terenu naszego powiatu. Rozgrywki otworzył patron imprezy, Wójt Gminy Bobrowniki Pan Jarosław Jacek Poliwko. W zawodach wzięły udział reprezentacje Prywatnego Gimnazjum z Lipna, Publicznego Gimnazjum z Radomic, Publicznego Gimnazjum z Chrostkowa oraz gospodynie turnieju czyli reprezentacja dziewcząt z Gimnazjum w Bobrownikach.

W miejscowości Okrągła (sołectwo Rachcin) przy drodze gminnej postawiono dziś lampę solarną.

W dniu 31.12.2017 w Bobrownikach został znaleziony pies - suczka maści czarno-brązowej, Pies jest zadbany, spokojny, przyjaźnie nastawiony do ludzi. Reaguje na komendy. Prosimy o kontakt osoby, które mogą mieć informację o właścicielu psa lub chcą się nim zaopiekować poprzez Urząd Gminy w Bobrownikach pod nr telefonu: 54 230-35-02 lub 606 863 997

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą