^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W minionym tygodniu wszystkie grupy z Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach wystąpiły w przedstawieniach z okazji Dnia Mamy i Taty. Przedszkolaki podziękowały Rodzicom za trud włożony w ich wychowanie. Pod kierunkiem wychowawców dzieci zaprezentowały występy artystyczne oraz piękne tańce i wiersze skierowane do rodziców. 

W dniu 15 czerwca 2023r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Mirosławy Kowalewskiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisali umowę pn: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych".

Kończący się rok szkolny to ocena osiągnięć dzieci i młodzieży, ale dla nas - rodziców to również zachwyt nad rozwojem dzieci, ich samodzielności, umiejętności społecznych i emocjonalnych. Zmiany jakie w nich zachodzą są niezwykle satysfakcjonujące. Pobudzaniu ich pasji służy Klub Młodzieżowy w Rachcinie.

12 czerwca br. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowę na realizacje zadania pn.: "PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA TERMOMODERNIZACJI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBROWNIKACH NA TERENIE DZIAŁKI 175, OBRĘB EWIDENCYJNY BOBROWNIKI, GMINA BOBROWNIKI."

Wybory ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027 | Serwis Gminy Ożarów  Mazowiecki : Serwis Gminy Ożarów Mazowiecki

Wybory ławników do sądów odbywają się na zasadach określonych w rozdziale 7 dział IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  • jest nieskazitelnego charakteru;
  • ukończył 30 lat;
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  • nie przekroczył 70 lat;
  • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

W związku z prowadzoną inwestycją pn.: „PRZEBUDOWA ULIC CENTRUM BOBROWNIK” od dnia 12.06.2023r. (poniedziałek) prosimy o nieparkowanie samochodów na Placu Wolności. Przepraszamy za utrudnienia.

7 czerwca br. podczas LXI sesji Rady Gminy Bobrowniki, Wójt Gminy Jarosław Jacek Poliwko otrzymał absolutorium. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bobrowniki po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2022 rok oraz po zapoznaniu się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zwróciła się z wnioskiem do Rady Gminy Bobrowniki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki. Radni jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium.

W dniu wczorajszym przedstawiciele Gminy Bobrowniki na czele z Wójtem Jarosławem Jackiem Poliwko oraz Komendantem Gminnym OSP Dariuszem Domagalskim odwiedzili siedzibę firmy WISS przygotowującą nowy samochód ratowniczo gaśniczy dla jednostki OSP w Bobrownikach.

IMGW PIB - YouTube

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski. 

Czas obowiązywania: od godz. 01:00 dnia 03.06.2023r. do godz. 06:00 dnia 03.06.2023r.

Przebieg: Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do -3°C. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %Uwagi: brak 

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 57.

W dniu dzisiejszym tj. 01.06.2023r. w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach obchodzono Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w związku z tym odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami. 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą