^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Obraz może zawierać: tekst

Znalezione obrazy dla zapytania konkurs na najpiękniejszy ogród

Już po raz kolejny w gminie Bobrowniki ogłoszony zostaje konkurs na najpiękniejszy ogród. Zamierzeniem tego konkursu jest, aby mieszkańcy dbali o swoje posesje i otoczenie, a jednocześnie dawali dobry przykład innym. Pięknych ogrodów w gminie Bobrowniki jest coraz więcej.

Znalezione obrazy dla zapytania Kompetencje kluczowe przyszłością fundusze europejskie kujawsko pomorskie

Pragniemy poinformować, iż Gmina Bobrowniki uzyskała dofinansowanie projektu pt.:Kompetencje kluczowe przyszłością 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W środę 19 czerwca br. z udziałem Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko, Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Bojarskiego, Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Marzeny Stańczak - Kaźmierskiej, Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu i Rekreacji Radnej Małgorzaty Pióreckiej, Przewodniczącej Rady Rodziców Marty Ziemeckiej - Winnickiej oraz Kierownika GZO Beaty Domagalskiej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły oraz Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach. 

17 czerwca br. Wójt Jarosław Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Pawła Grudowskiego podpisał umowę na realizacje zadania pn:"MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE DROGI GMINNEJ POLICHNOWO – GNOJNO NR 170410 C W GMINIE BOBROWNIKI ETAP 3 OD KM 4 + 272 KM DO KM 5 + 267".

"Literkowo" to spektakl edukacyjny skierowany do dzieci przedszkolnych młodszych szkolnych, który jest realizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej TPD w Lipnie w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego.

6 czerwca 2019 r. w Bobrownikach przy ruinach zamku odbyły się ćwiczenia w zakresie działań przeciwpowodziowych. Uczestniczyło w nich 17 zastępów z trenu powiatów: lipnowskiego, włocławskiego i radziejowskiego.

 

Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie polska cyfrowa

Wójt Gminy Bobrowniki zaprasza mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia na bezpłatne szkolenia realizowane przez Gminę Bobrowniki wraz z Partnerem Fundacją Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Pani Maria Bieńkowska otrzymała srebrny Medal za zasługi dla obronności kraju. Wychowała ona trzech synów, którzy wzorowo odbyli zasadniczą służbę wojskową. Medale wręczył dziś w Urzędzie Gminy Bobrowniki Komendant WKU we Włocławku ppłk Grzegorz Tucholski wraz z Wójtem Jarosławem Jackiem Poliwko. 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą