^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dziś rozpoczęto budowę wodociągu dla mieszkańców sołectwa Białe Błota-Dębówiec. Do realizacji inwestycji przychylił się Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko wraz z Radą Gminy. Zabiegała o nią od lat społeczność lokalna z tego terenu. Wykonanie zadania umożliwią również środki finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W zestawieniu GUS dotyczącym liczby mieszkańców pod względem dostępu do sieci wodociągowej Gmina Bobrowniki zajmowała jedną z ostatnich lokat zarówno w Powiecie Lipnowskim jak i w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Włocławka. Realizacja inwestycji będzie zakończeniem wodociągowania sołectw. 

Komisja powołana przez Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko do przeprowadzenia gminnego konkursu ekologicznego dokonała oceny prac plastycznych nadesłanych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach i fotoreportaży wykonanych przez uczniów Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach. Nagrody ufundowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Poniżej informacja Komisji. 

Wszystkich twórców dożynkowych wieńców zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych Dożynek 2015. Na zdjęciu obok wieniec z sołectwa Bobrownickie Pole wykonany w 2014 r. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do piątku 21 sierpnia 2015. Poniżej do pobrania:

ZARZĄDZENIE

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach zachęca do korzystania z Rządowego programu "Wyprawka szkolna". Przyjmowanie wniosków trwa do 8 września. Informacji udziela Kierownik GZO p. Beata Domagalska, tel. 54 251 49 03. Szczegóły dotyczące osób, które będą mogły skorzystać z programu podaje GZO.

Gminny Zespół Oświaty zachęca do korzystania z Rządowego programu "Wyprawka szkolna" skierowanego m.in. do uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczać będą do klasy III szkoły podstawowej i klasy IV technikum. Więcej informacji tutaj.

Wszystkich rolników z Gminy Bobrowniki zapraszamy do udziału w konkursie ROLNIK GMINY BOBROWNIKI. Konkurs obejmuje 4 kategorie: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, ogrodnictwo (w tym sadownictwo, warzywnictwo, szkółkarstwo), agroturystyka. Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku 10 SIERPNIA w Sekretariacie Urzędu, tel. 54 251 49 03. Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj.

Znamy już kwoty funduszu sołeckiego przysługujące sołectwom na rok 2016. Jego połączenie ze społecznie wyświadczaną przez mieszkańców pracą przynosi wspaniałe rezultaty jak np. plac zabaw i boisko w sołectwie Stare Rybitwy czy wybrukowany przez druhów OSP Rachcin plac o powierzchni 120 m2 pod Remizą w Rachcinie (zdjęcie powyżej). 

Do 17 sierpnia 2015 r. w Biurze Powiatowym ARiMR w Lipnie z/s w Skępem trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat na zalesienie. Oferta adresowana jest do rolników i jednostek samorządu terytorialnego. Dopłaty można otrzymać do zalesienia powierzchni gruntów nie większej niż 20 ha i nie mniejszej niż 0,1 ha. Należy posiadać specjalny plan zalesieniowy. Premiowane będzie sadzenie lasu na obszarze zagrożonym erozją wodną lub na terenie przyległym do wód śródlądowych, lasów, obszarów leśnych, terenu o nachyleniu powyżej 12 stopni. Więcej informacji tutaj

Ze względu na złe warunki atmosferyczne dzisiejszy pokaz Cyrku "Metrpol" został odwołany. Wciąż jeszcze wydawane są ostrzeżenia o burzach. W dniu dzisiejszym Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu IMGW-PIB podało prognozę przewidującą silne burze z gradem w dniach 25-26 lipca 2015 r. Treść komunikatu tutaj.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą