^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady deszczu i możliwe przekroczenia stanu  wód

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: brodnicki, golubsko – dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, rypiński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski 

Ważność: od godz. 15:00 dnia 26.07.2021r. do godz. 24:00 dnia 26.07.2021r. 

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

Uwagi: Brak. 

Dyżurny synoptyk: Anna Zielińska - Szefka 

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 116

Zdjęcie ilustracyjne

Porywiste wiatry i silne burze, które wystąpiły w nocy z dnia 14.07.2021 r. na 15.07.2021 r. przyczyniły się do wystąpienia strat w drzewostanach należących do osób fizycznych, niestanowiących własności Skarbu Państwa.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli lasów niepaństwowych o podjęcie działań zmierzających do ich usunięcia.

W przypadku uszkodzeń pojedynczych i grupowych drzew nie potrzeba uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, natomiast w przypadku uszkodzeń większych powierzchni leśnych należy uzyskać decyzję na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.

Nie podjęcie przez właścicieli lasów odpowiednich działań może doprowadzić do powstania zagrożenia pożarowego lasów, czy niekontrolowanego rozwoju szkodników wtórnych i powstania zagrożenia fitosanitarnego drzewostanów, bez względu na formę ich własności.

Dołącz do platformy GrupaWsparcia.pl i uzyskaj wsparcie w kryzysie Przechodzisz trudne chwile? Czujesz się samotny? Nie potrafisz sobie poradzić ze swoimi problemami i w dodatku nie masz z kim o tym porozmawiać? Dołącz do społeczności portalu GrupaWsparcia.pl – platformy pomocy, która pozwala na w pełni anonimowe, bezpłatne oraz bezpieczne korzystanie ze wsparcia w kryzysie.

Ostrzeżenie hydrologiczne... - Urząd Gminy w Sicienku | Facebook

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Dolna Wisła (pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie) (pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie) 

Ważność: od godz. 12:00 dnia 16.07.2021 do godz. 09:00 dnia 17.07.2021 

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość osiągnięcia stanów wysokich.         

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%. 

Uwagi: Zmiana dotyczy czasu obowiązywania. Ostrzeżenie wydane w związku
z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 

Dyżurny hydrolog: Anna Kubicka 

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni, ostrzeżenie hydrologiczne nr O:55

INFORMACJA

Informujemy, że osoby których mienie zostało uszkodzone bądź zniszczone w wyniku ulewnego deszczu i burzy w dniu 14.07.2021, mogą ten fakt zgłosić w sekretariacie Urzędu Gminy w Bobrownikach w terminie do dnia 23.07.2021r. Zgłoszenia będą podstawą do oszacowania szkód i wystąpienia o środki na pomoc finansową dla osób poszkodowanych. 

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady deszczu i możliwe przekroczenia stanu  wód

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: kujawsko-pomorskie (wszystkie powiaty) 

Ważność: od godz. 14:00 dnia 14.07.2021 do godz. 04:00 dnia 15.07.2021 

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

Uwagi: Z uwagi na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane. 

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata 

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 107.

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady deszczu i możliwe przekroczenia stanu  wód

Zjawisko: upały

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: kujawsko-pomorskie (wszystkie powiaty) 

Ważność: od godz. 13:00 dnia 13.07.2021 do godz. 20:00 dnia 15.07.2021 

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak 

Dyżurny synoptyk: Michał Szewczyk

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 106.

Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą - Usuwanie folii rolniczych i innych  odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Bobrowniki.

Wójt Gminy Bobrowniki uprzejmie informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie w ramach programu priorytetowego „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” przeprowadzona zostanie inwentaryzacja  ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy.

W dniu 12. lipca 2021r. na boisku sportowym przy ruinach zamku w Bobrownikach odbyło się uroczyste wręczenie promes Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady deszczu i możliwe przekroczenia stanu  wód

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: wszystkie powiaty 

Ważność: od godz. 09:00 dnia 09.07.2021r. do godz. 23:00 dnia 09.07.2021r. 

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 25 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85% 

Uwagi: Ostrzeżenie może ulec zmianie. 

Dyżurny synoptyk: Sławomir Guzek 

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 104.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą