^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu dzisiejszym tj. 07.02.2023r. na zaproszenie Kierownika Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Rachcinie Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko brał udział w zabawie karnawałowej podopiecznych. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i wspólną zabawę oraz gratulujemy kreatywności przy wykonaniu wyszukanych strojów. 

W dniach 4-5 lutego br. w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach odbył się turnieje o Puchar Wójta Gminy Bobrowniki oraz Puchar Starosty Lipnowskiego.

INSPIRE | IMGW

Zjawisko: Intensywne opady śniegu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski 

Czas obowiązywania: od godz. 11:00 dnia 03.02.2023r. do godz. 21:00 dnia 03.02.2023r.

Przebieg: Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 23.

Aplikacja mZUS - ZUS

Od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 500 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej 250 zł. Beneficjenci 500 plus, którym ZUS aktualnie wypłaca świadczenie, powinni wstrzymać się w styczniu ze składaniem wniosków na kolejny okres.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych  im. Józefa Kluzy w Krakowie - Portal Gov.pl

Działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznego przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Znalezione obrazy dla zapytania ferie na sportowo

W dniach 30.01, 01-03.02 br. zapraszamy wszystkich chętnych na otwarte zajęcia sportowe do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach:

 10:00 do 13:00.

Serdecznie zapraszamy.

W dniu dzisiejszym tj. 26 stycznia br. w Świetlicy Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach odbyła się uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Tym cywilnym odznaczeniem państwowym honorowane są pary, które przeżyły wspólnie co najmniej 50 lat w związku małżeńskim. W tym roku medalami nagrodzone zostało 8 par małżeńskich z terenu Gminy Bobrowniki. 

Elektroniczna wersja legitymacji ZUS - mLegitymacja - Gmina Brańszczyk -  Portal gov.pl

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie trzeba się obawiać tej zmiany – wyjaśniamy, na czym ona polega.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą