^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu 5 lutego 2018r r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bobrownikach odbyła się XXX sesja Rady Gminy Bobrowniki.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach.

26 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach odbył się Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji uczniowie klas 0-III wraz z wychowawczyniami przygotowali pogram artystyczny oraz drobne upominki.

Informujemy, że od 1 do 28 lutego 2018r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W środę 24 stycznia w Przedszkolu Samorządowym w Bobrownikach odbyło się "Przedstawienie Zimowe" występ artystyczny przygotowany przez dzieci pod kierunkiem kadry pedagogicznej placówki.

Działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

JPK_VAT - grafika

Jesteś mikroprzedsiębiorcą i nie chcesz mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT? Jeśli tak, to już teraz bezpłatnie załóż Profil Zaufany. To proste!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że w dniach 25-26 stycznia(czwartek-piątek) 2018r. wypłacane będą zasiłki okresowe i celowe.  Kasa Urzędu Gminy czynna w godzinach 8:00 - 14:00.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Zasady wypełniana wniosku o dofinansowanie EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Szkolenie odbędzie się 31 stycznia 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Włocławku, ul. Bechiego 2 , sala 31, w godzinach od 9.00 do 15.00. 

Znalezione obrazy dla zapytania krus

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą