^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Lokalny Punkt Informacyjny we Włocławku zaprasza na indywidualne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Podczas indywidualnych spotkań będzie można otrzymać informację między innymi o:

  • planowanych środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
  • planowanych pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  • zasadach pozyskania dofinansowania,
  • aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.

 

 
W dniu dzisiejszym tj. 15 marca br. w Świetlicy Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach odbyła się uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Tym cywilnym odznaczeniem państwowym uhonorowano pary z terenu Gminy Bobrowniki, które przeżyły wspólnie co najmniej 50 lat w związku małżeńskim.

W dniu 15 marca 2024 r. został rozstrzygnięty przetarg na Przebudowę gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bobrowniki.  Niebawem zostanie podpisana umowa na realizację tego zadania. Celem inwestycji jest zwiększenie mocy oczyszczalni ścieków oraz wyposażenie  w nowoczesne urządzenia zapewniające jej lepszą pracę.

W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie Ludowy Zespół Sportowy Wiślanin Bobrowniki, który reprezentuje Miasto i Gminę Bobrowniki w rozgrywkach piłkarskich „A- klasy” został objęty Patronatem Starosty Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego na rok 2024 oraz otrzymał dofinansowanie w kwocie 11000 złotych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do konkursu „Sposób na Sukces" mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 29 lutego 2024 roku.

W dniu 12.03.2024r. Burmistrz Bobrownik Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Mirosławy Kowalewskiej podpisali umowę na zadanie pn.: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowniki w 2024 roku".

Szanowni Mieszkańcy dla przypomnienia chcemy przedstawić Wam jak zmienialiśmy oblicze naszej gminy przez ostatnie kadencje Rady Miejskiej Bobrownik oraz Burmistrza Bobrownik. Co zastaliśmy a co osiągnęliśmy. Państwu pozostawiamy ocenę czy warto nam zaufać.

 

Techniki aplikacji gnojowicy. Cz. 1: Płozy i aplikatory doglebowe się  opłacają - Wiadomości Rolnicze Polska
Gospodarstwo Rolne Iwona i Błażej Kopczyńscy informuje, w związku z pracami polowymi w rejonach: Bobrownickie Pole, Stary Bógpomóż, Białe Błota oraz Stare Rybitwy rozlewana jest gnojowica w sposób doglebowy co neutralizuje zapach. 
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!!!

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą