^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Stypendia szkolne 2021/2022 - CKinfo.pl

Kto może ubiegać się o stypendium?

Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych: podstawowych, gimnazjum, średnich, zawodowych, policealnych/pomaturalnych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, językowych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia 24 roku życia. Stypendium przysługuje także wychowankom placówek i ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i nauki w tych placówkach. Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Bobrowniki.

Uprzejmie informujemy, że Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Partnerami: Training House Szkolenia Biznesowe oraz Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej, realizuje projekt pt. „W KUJAWSKO-POMORSKIEM MÓWISZ- MASZ- CERTYFIKOWANE SZKOLENIA JĘZYKOWE", który skierowany jest do osób pełnoletnich (bez względu na poziom wykształcenia), które z własnej inicjatywy są zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języka angielskiego.

Informujemy, że od 2 do 31 sierpnia br . przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dniu 28 lipca Panie reprezentujące Koło Kobiet z Bobrowniki oraz Koło Kobiet Bobrownickie Pole brały udział w Powiatowym Festiwalu Smaków w Kikole. W kategorii desery Panie z Koła Kobiet Bobrownickie Pole zajęły 3 miejsce, a w kategorii na najładniejszą dekorację Panie z Koła Kobiet Bobrowniki zajęły 1 miejsce. Wójt Gminy Bobrowniki oraz Przewodniczący Rady Gminy serdecznie dziękują Paniom za udział w konkursie, za przygotowane potrawy a przede wszystkim za wspaniałą promocję Gminy na terenie Powiatu Lipnowskiego.

 OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE : Gmina Wojcieszków

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Dolna Wisła (pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie) 

Ważność: od godz. 13:00 dnia 28.07.2021 do godz. 02:00 dnia 29.07.2021 

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość osiągnięcia stanów wysokich. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%. 

Uwagi: ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny hydrolog: Magda Grabowska-Piekarz 

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni, ostrzeżenie hydrologiczne nr O:64

W dniu 27 lipca 2021 roku Ochotniczą Straż Pożarną w Bobrownikach odwiedziła Pani Natalia Białek – przedstawiciel firmy „ZMToruń.pl Obróbka Metali CNC” z Lubicza Dolnego. W imieniu jej właściciela – pana Macieja Lewandowskiego przekazali oni na rzecz jednostki 11 lamp przemysłowych ZMT-1185-6500 wartości  około 11 tysięcy złotych. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko oraz Komendant Gminy Pan Dariusz Domagalski serdecznie dziękują właścicielowi firmy za przekazany sprzęt który przyczyni się do zwiększenia gotowości jednostki ratowniczo-gaśniczej OSP Bobrowniki.

Pies znaleziony w okolicach Witoszyna, przebywa obecnie w Przytulisku Gminnym pod opieką pracowników Urzędu Gminy.  Pies został prawdopodobnie porzucony przez właściciela. Osoby które poznają psa prosimy o kontakt pod numerem telefonu 54 230 51 38 lub 54 230 35 02.

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady deszczu i możliwe przekroczenia stanu  wód

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty 

Ważność: od godz. 08:00 dnia 27.07.2021 do godz. 22:00 dnia 27.07.2021. 

Przebieg: prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85% 

Uwagi: Brak. 

Dyżurny synoptyk: Anna Zielińska - Szefka 

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 117.

 Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady deszczu i możliwe przekroczenia stanu  wód

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: brodnicki, golubsko – dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, rypiński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski 

Ważność: od godz. 15:00 dnia 26.07.2021r. do godz. 24:00 dnia 26.07.2021r. 

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

Uwagi: Brak. 

Dyżurny synoptyk: Anna Zielińska - Szefka 

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 116

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą