^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Starosta Lipnowski informuje, że zgodnie z ustawną z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej j.t. (Dz. U. z 2017r. poz. 2030) Powiat Lipnowski będzie realizował od stycznia 2018 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

WIĘCEJ ZDJĘĆ TUTAJ.

W Urzędzie Marszałkowskim rozliczona została inwestycja pn. "Modernizacja drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rachcin Gmina Bobrowniki - działki o numerach ewidencyjnych 192, 209, część działki nr 156 i działki nr 186". Zadanie zrealizowano przy udziale środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z użytkowania rolnego. Latem br. dokonano przebudowy drogi gminnej po drugiej stronie pierścienia zabudowy wsi Rachcin oraz przy Remizie OSP w tej miejscowości. Łącznie przebudowano ok. 850 m drogi. Za realizację inwestycji dziękowali Wójtowi Jarosławowi Jackowi Poliwko i Radzie Gminy mieszkańcy wsi. O planowanych inwestycjach drogowych w Gminie Bobrowniki na rok 2018 powiadomimy odrębnie. Fot. Google, K.Kostrzewski.

Tabliczkami z numerami domostw oznaczone zostały zjazdy z głównych dróg prowadzących przez nasze miejscowości we wszystkich sołectwach Gminy Bobrowniki. Użytkownikom dróg, a zwłaszcza służbom ratowniczym, ułatwiony został dojazd do poszczególnych posesji. Tabliczki są skromnym wkładem w poprawę warunków bezpieczeństwa w naszych wsiach.

Relacja TV Kujawy dostępna w tym miejscu: TVKUJAWY

 

Za Miejskim Zarządem Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku podajemy do wiadomości, że od 19.12.2017 r. od godz. 10.00 do dnia 02.01.2018 r. przywrócony będzie ruch na moście stalowym im. Marszałka Rydza-Śmigłego.

 

 Bobrowniki, 19.12.2017 r.

 

Wójt, Radni Gminy Bobrowniki oraz Komendant Gminny OSP występują z apelem do mieszkańców, a zwłaszcza  rolników na terenie naszej Gminy, o zachowanie czujności i ostrożności w związku z częstymi przypadkami podpaleń na terenie  Gminy.

W przypadku zaobserwowania sytuacji mogących być źródłem potencjalnego zagrożenia prosimy o natychmiastową informację.

 

Wójt Gminy Bobrowniki  

Jarosław Jacek Poliwko

 

 

Jak co roku hala sportowa przy SP im. kardynała K. Wojtyły w Bobrownikach pękała w szwach. Z inicjatywy Wójta Jarosława Jacka Poliwko i naszych Radnych ponad 350 mieszkańców Gminy Bobrowniki oraz gości spotkało się na wspólnej Wigilii rozpoczętej humorystyczną inscenizacją bożonarodzeniową. Ci, których na co dzień spotykamy jako przedsiębiorców, nauczycieli i urzędników, występowali w rolach aniołów, diabłów, króli oraz innych jasełkowych postaci wykreowanych przez śmiałe połączenie rzeczywistości biblijnej i współczesnej w wesołym scenariuszu Pani Ewy Makowskiej - Dyrektora SP. Nie zabrakło smakowitych potraw oraz ciast. Wszyscy uczestnicy wigilii otrzymali również skromne prezenty. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym kolędowaniem.

W dniu wczorajszym tj. 15.12.2017 r. zrealizowana została inwestycja pn. "Budowa oświetlenia drogowego ul. Lipowej w miejscowości Bobrowniki (obręb ewid. Bobrowniki) gmina Bobrowniki na działkach nr ewid. 534, 689". Zadanie wykonane zostało dzięki przychylności Rady Gminy Bobrowniki. Gospodarz Gminy Wójt Jarosław Jacek Poliwko nie miał żadnych wątpliwości co do konieczności realizacji w/w zadania - oświetlona została całość ulicy Lipowej łączącej Bobrowniki z najbliższym miastem oraz będącej miejscem dojazdu do jednego z większych pracodawców na terenie Gminy. Poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców podążających tą ulicą do przystanku autobusowego. 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą