^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Na prośbę Biura Projektów Aktywizacyjnych i Dotacyjnych we Włocławku informujemy, że dostępne są bezzwrotne dotacje w kwocie do 40 tys. zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku powyżej 29. roku życia zamieszkujące m.in. powiat lipnowski.

Informacje na temat projektu dostępne są tutaj.

Uwaga Rolnicy! Rozpoczęliśmy WYDAWANIE DECYZJI o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Odbiorów należy dokonywać w Urzędzie Gminy Bobrowniki, budynek "B"(nowy budynek)", parter, pokój nr 14, tel. 54 230 51 33.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z zaplanowanym uruchomieniem nowej usługi – e-składki, umożliwiającej użytkownikom Portalu dla Rolników eKRUS opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w formie bezpośrednich zleceń płatniczych on-line, zawarte zostało pomiędzy KRUS a Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (KIR) porozumienie dotyczące obsługi płatności elektronicznych w oparciu o usługę Paybynet.

31 sierpnia 2017 r. odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Bobrowniki. Radni podjęli dwie uchwały zmieniające nazwy ulic w Bobrownikach. Zamiast ulicy Świerczewskiego mieć będziemy "Chabrową", a zamiast ul. I Armii Wojska Polskiego - "Wojska Polskiego". Obowiązek zmiany nazw wynika z tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Treść uchwał zmieniających nazwy ulic wraz z pozostałymi uchwałami dostępna jest w BIP (zakładka Prawo lokalne / Uchwały Rady).

GOPS Bobrowniki informuje, że w dniach 14-15 września br. nastąpi wypłata w gotówce świadczeń rodzinnych. Kasa Urzędu Gminy czynna w dni powszednie w godz. 8.00 - 14.00.

Szanowni Państwo !

W załączeniu zamieszczam aktualny rozkład jazdy autobusów szkolnych, który będzie obowiązywał od dnia 11 września 2017 r. (poniedziałek).

Beata Domagalska

Kierownik GZO

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wprowadzono możliwość przejścia, przed osiągnięciem wieku emerytalnego, na częściową emeryturę rolniczą. Z takiej możliwości mogli skorzystać mężczyźni, którzy osiągnęli wiek 65 lat i posiadali co najmniej 40 letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Na prośbę Energa Operator SA podajemy do wiadomości, że w dniach 12-13.09.2017 r. od godz. 9.30 do 15.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej odbiorców zasilanych ze stacji BOBROWNIKI OSIEDLE 1.

 

Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusach odbędą się:

LIPNO,  12, 29 WRZEŚNIA – PRZED URZĘDEM MIASTA, PL. DEKERTA 8

SKĘPE, 13 WRZEŚNIA – PRZY URZĘDZIE MIASTA I GMINY, RYNEK

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom w wieku 50 - 69 lat co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

  Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24
44 lub na http://www.mammo.pl/formularz [1]. Call Center czynne jest od
poniedziałku do soboty.

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą