^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W piątek 26 kwietnia br. Bobrowniki były miejscem przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich XLII OTWP "Młodzież zapobiega pożarom"

Znalezione obrazy dla zapytania kujawsko pomorskie urząd marszałkowski

Zaprasza się młodzież w wieku od 13 do 20 lat do udziału w V edycji konkursu "Mój ojciec - dobrze być razem". Do 10 maja br. czeka się na pisemne prace prezentujące pozytywny wizerunek ojca oraz ojcostwa widzianego z perspektywy dzieci. Nagrodami w konkursie są bony upominkowe o wartości 500, 300 i 200 złotych.

29 kwietnia br. (poniedziałek) nastąpiła wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Wypłata w gotówce w Kasie Urzędu Gminy Bobrowniki od dnia 30 kwietnia br. (wtorek) Kasa UG czynna w godz. 8.00 - 14.00. Zwrot dotyczy osób które złożyły wnioski do dnia 28 lutego br.

Podobny obraz

W związku z informacją Dyrektora Gimnazjum w Bobrownikach im. Ziemi Dobrzyńskiej, iż od 26 kwietnia 2019 roku (piątek) zajęcia będą się odbywały wg planu w dniu jutrzejszym dowóz dzieci zostaje wznowiony w obowiązującej formie.

Beata Domagalska

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko, wraz ze Skarbnikiem Pawłem Grudowskim, podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Kompetencje kluczowe przyszłością" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, w ramach dofinansowania uczniowie Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach w kwocie 522.986,07 zł.

W dniu 20 kwietnia br. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Grudowska na zaproszenie rodziny odwiedzili Panią Elżbietę Gardecką od 1999 roku mieszkankę Bobrownik która obchodziła setną rocznicę urodzin. Pani Elżbieta ma trzech synów i trzy córki, dziesięcioro wnucząt, czternaścioro prawnucząt i troje praprawnucząt. Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy Pani Elżbiecie na kolejne lata dużo zdrowia.

Znalezione obrazy dla zapytania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
W związku ze zmianą ustawy z dnia 22 lutego 2019r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej(Dz. U. z 2019 poz. 428) informujemy, iż zgodnie z art 2 §1 pkt. 2 termin wypłaty zwrotu tego podatku ulega przesunięciu do dnia 31 maja 2019r.

Więcej informacji dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bobrownikach, zlokalizowany na  przy terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków będzie czynny w każdą środę w godzinach 12:00 - 17:00 oraz sobotę w godzinach 10:00 - 15:00. Punkt przeznaczony jest dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bobrowniki.

Podobny obraz

W związku z trwającym ogólnopolskim strajkiem nauczycieli, uprzejmie informujemy, że dowóz dzieci do szkół w dniach: 25.04-26.04.2019 r. (czwartek i piątek) zostaje w tym okresie zawieszony z powodu braku uczniów korzystających z dowozu.

W przypadku zainteresowania rodziców zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi organizowanymi w naszych szkołach, uprzejmie proszę o kontakt w sprawie dowozu z Panią Beatą Domagalską – Kierownikiem Gminnego Zespołu Oświaty pod nr tel. 662 253 930.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą