^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gmina Bobrowniki przygotowuje dokumentację na modernizację kompleksu sportowego Orlik polegającą na wymianie ogrodzenia i montażu piłkochwytów z bramkami, remont zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budowę skate parku. W ten sposób chcemy zachęcić młodzież do aktywnego korzystania z rozbudowanej infrastruktury sportowej i nowych trybun oraz wiat rekreacyjnych, które są w trakcie realizacji.

Dane pomiarowe IMGW-PIB – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i  Inżynierii Środowiska

Zjawisko: Oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty:  wszystkie powiaty.

Ważność: od godz. 19:00 dnia 18.03.2024 do godz. 09:00 dnia 19.03.2024

Przebieg: Prognozuje się lokalnie zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około

-2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70 %

Uwagi: brak.

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 43.

W dniu 26 sierpnia 2023 roku w Bobrownikach miały miejsce tradycyjne „Dożynki Powiatowo-Gminne”. O godzinie 14:00 odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez Proboszcza Parafii p.w. św. Anny w Bobrownikach ks. prof. Zdzisława Pawłowskiego oraz Księdza Dziekana Mirosława Korytowskiego, a także poświęcenie darów i wieńców dożynkowych. Następnie Strażacy z OSP w Bobrownikach, wraz z orkiestrą OSP w Bobrownikach poprowadzili zgromadzonych gości i mieszkańców całego Powiatu oraz delegacje niosące wieńce i dary dożynkowe, na tereny rekreacyjne przy ruinach zamku bobrownickiego gdzie odbyła się dalsza część uroczystości dożynkowych.

Lokalny Punkt Informacyjny we Włocławku zaprasza na indywidualne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Podczas indywidualnych spotkań będzie można otrzymać informację między innymi o:

  • planowanych środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
  • planowanych pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  • zasadach pozyskania dofinansowania,
  • aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.

 

 
W dniu dzisiejszym tj. 15 marca br. w Świetlicy Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach odbyła się uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Tym cywilnym odznaczeniem państwowym uhonorowano pary z terenu Gminy Bobrowniki, które przeżyły wspólnie co najmniej 50 lat w związku małżeńskim.

W dniu 15 marca 2024 r. został rozstrzygnięty przetarg na Przebudowę gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bobrowniki.  Niebawem zostanie podpisana umowa na realizację tego zadania. Celem inwestycji jest zwiększenie mocy oczyszczalni ścieków oraz wyposażenie  w nowoczesne urządzenia zapewniające jej lepszą pracę.

W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie Ludowy Zespół Sportowy Wiślanin Bobrowniki, który reprezentuje Miasto i Gminę Bobrowniki w rozgrywkach piłkarskich „A- klasy” został objęty Patronatem Starosty Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego na rok 2024 oraz otrzymał dofinansowanie w kwocie 11000 złotych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do konkursu „Sposób na Sukces" mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 29 lutego 2024 roku.

W dniu 12.03.2024r. Burmistrz Bobrownik Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Mirosławy Kowalewskiej podpisali umowę na zadanie pn.: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowniki w 2024 roku".

Szanowni Mieszkańcy dla przypomnienia chcemy przedstawić Wam jak zmienialiśmy oblicze naszej gminy przez ostatnie kadencje Rady Miejskiej Bobrownik oraz Burmistrza Bobrownik. Co zastaliśmy a co osiągnęliśmy. Państwu pozostawiamy ocenę czy warto nam zaufać.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą