^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

kw

W dniu 03 marca 2020 r. Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lipnie, poszerzonego o osoby wójtów i burmistrzów powiatu lipnowskiego, w trakcie którego omówione zostały procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia KORONAWIRUSEM. Na stronach internetowych służb, inspekcji i straży oraz instytucji samorządowych umieszczone zostały podstawowe informacje na temat pierwszych zachowań osób, które przebywały w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowały u siebie nasilone objawy chorobowe, podobne dla grypy. Na terenie powiatu lipnowskiego nie stwierdzono osób zakażonych, dlatego Starosta apeluje o rozsądek i właściwe podejście do przedmiotowej sprawy. Zaleca stosowanie się do informacji zawartych na stronie internetowej www.lipnowski.powiat.pl oraz propagowanie ich w najbliższym środowisku. W przypadku, gdy kwalifikujesz się do grupy ryzyka, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, a wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną tel. 54 287 32 24, 54 288 46 02 lub z najbliższym oddziałem zakaźnym tel. 56 679 31 00.

 

Przydatne materiały o koronawirusie

W dniu dzisiejszym tj. 28.02.2020r. po raz kolejny, na zaproszenie Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko odbyło się spotkanie lokalnej władzy samorządowej z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy urodzonymi w drugiej połowie 2019 r. oraz ich rodzicami. Gospodarz Gminy Wójt Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski oraz Radni powitali najmłodszych wręczając rodzicom symboliczne sadzonki dębu wraz z upominkami i listami gratulacyjnymi.

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach po raz kolejny odbyło się uroczyste wręczenie stypendium Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce otrzymali uczniowie którzy w pierwszy półroczu uzyskali średnią ocen na poziomie 4.5. W tym roku stypendium wręczono 54 uczniom.

Znalezione obrazy dla zapytania: powszechny spis rolny 2020

Powszechny Spis Rolny daje możliwość zebrania wielu danych, pokazania struktury gospodarstw rolnych.  Powszechny Spis Rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Zapewnia bazę informacyjną konieczną dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi. Daje możliwość przeprowadzenia analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020.

Znalezione obrazy dla zapytania: nsp 2021

Narodowy spis powszechny jest fotografią społeczeństwa pokazującą, jak żyjemy jak na przestrzeni lat zmienia się struktura społeczna, demografia i warunki życia.Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, sto lat po pierwszym spisie w niepodległej Polsce.

Pod opiekę pracowników Urzędu Gminy trafiły bezdomne psy, Psy są łagodne i przyjacielskie.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą