^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wszystkich twórców dożynkowych wieńców zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych Dożynek 2015. Na zdjęciu obok wieniec z sołectwa Bobrownickie Pole wykonany w 2014 r. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do piątku 21 sierpnia 2015. Poniżej do pobrania:

ZARZĄDZENIE

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach zachęca do korzystania z Rządowego programu "Wyprawka szkolna". Przyjmowanie wniosków trwa do 8 września. Informacji udziela Kierownik GZO p. Beata Domagalska, tel. 54 251 49 03. Szczegóły dotyczące osób, które będą mogły skorzystać z programu podaje GZO.

Gminny Zespół Oświaty zachęca do korzystania z Rządowego programu "Wyprawka szkolna" skierowanego m.in. do uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczać będą do klasy III szkoły podstawowej i klasy IV technikum. Więcej informacji tutaj.

Wszystkich rolników z Gminy Bobrowniki zapraszamy do udziału w konkursie ROLNIK GMINY BOBROWNIKI. Konkurs obejmuje 4 kategorie: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, ogrodnictwo (w tym sadownictwo, warzywnictwo, szkółkarstwo), agroturystyka. Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku 10 SIERPNIA w Sekretariacie Urzędu, tel. 54 251 49 03. Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj.

Znamy już kwoty funduszu sołeckiego przysługujące sołectwom na rok 2016. Jego połączenie ze społecznie wyświadczaną przez mieszkańców pracą przynosi wspaniałe rezultaty jak np. plac zabaw i boisko w sołectwie Stare Rybitwy czy wybrukowany przez druhów OSP Rachcin plac o powierzchni 120 m2 pod Remizą w Rachcinie (zdjęcie powyżej). 

Do 17 sierpnia 2015 r. w Biurze Powiatowym ARiMR w Lipnie z/s w Skępem trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat na zalesienie. Oferta adresowana jest do rolników i jednostek samorządu terytorialnego. Dopłaty można otrzymać do zalesienia powierzchni gruntów nie większej niż 20 ha i nie mniejszej niż 0,1 ha. Należy posiadać specjalny plan zalesieniowy. Premiowane będzie sadzenie lasu na obszarze zagrożonym erozją wodną lub na terenie przyległym do wód śródlądowych, lasów, obszarów leśnych, terenu o nachyleniu powyżej 12 stopni. Więcej informacji tutaj

Ze względu na złe warunki atmosferyczne dzisiejszy pokaz Cyrku "Metrpol" został odwołany. Wciąż jeszcze wydawane są ostrzeżenia o burzach. W dniu dzisiejszym Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu IMGW-PIB podało prognozę przewidującą silne burze z gradem w dniach 25-26 lipca 2015 r. Treść komunikatu tutaj.

Do 7 sierpnia 2015 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji ds. Referendum w Bobrownikach (3 komisje), Rachcinie i Gnojnie. Treść komunikatu tutaj. Wzór zgłoszenia tutaj.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą