^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania: krus

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu.

IMGW ostrzega: opady śniegu | redlica.pl

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1.

Obszar: wszystkie powiaty 

Ważność: od godz. 03:00 dnia 04.02.2021 do godz. 09:00 dnia 04.02.2021 

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C. Temperatura minimalna gruntu około -2°C. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%. 

Uwagi: Brak. 

Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 20.

Wójt Gminy  Bobrowniki  - Gminny Komisarz Spisowy w Bobrownikach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.

NSP 2021odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.(po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.),według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Osieku

W ramach programu POPŻ po raz kolejny wydawana będzie żywność dla mieszkańców Gminy Bobrowniki. Wydawanie skierowań odbędzie się w dniach 8-10 lutego w pokoju nr. 4 i 9 w w godzinach 10:00 - 13:00. Skierowania można uzyskać telefonicznie będąc osobą korzystającą ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach. Osoby kwalifikujące się do pomocy(1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie) zapraszamy do odbioru żywności w Domu Strażaka w dniach 15-17 lutego 2021r. w godzinach 08:00 - 14:00.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze od 3 sierpnia -  E-warzywnictwo.pl - informacyjne wsparcie branży warzywniczej

Informujemy, że od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej. Wnioski należy złożyć u wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu rolnika lub współposiadaniu.

Program Rodzina 500+ - O programie Rodzina 500+ i Dobry Start - ZUS

Z dniem 1 lutego 2021 r. można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy.

Wnioski można złożyć za pośrednictwem m.in. portalu Empatia, bankowości elektronicznej czy PUE ZUS . W formie tradycyjnej (papierowej) będzie to możliwe 1 kwietnia 2021 r.

Znalezione obrazy dla zapytania gops zasiłek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że w dniu 26 stycznia 2021.(wtorek) wypłacane będą zasiłki okresowe i celowe. Kasa Urzędu Gminy czynna w godzinach 08:00 - 14:00. 

Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2021/2022 - Publiczna Szkoła  Podstawowa nr 20

Działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznego przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą