^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu dzisiejszym tj. 21.12.2023r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowę na zadanie pn.: "Modernizacja polegająca na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bobrownickie Pole na działce nr. 56/3"

Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Aktualności -  Gmina Michałów

Informujemy, że prowadzona jest sprzedaż węgla w cenie 800 zł./tona. (workowanie i transport we własnym zakresie) W celu dokonania zakupu zapraszamy do Urzędu Gminy Bobrowniki pokój nr. 6 w godzinach pracy Urzędu Gminy. Ponadto informujemy, że zostały zniesione limity i istnieje możliwość zakupu węgla powyżej 3 ton również przez osoby, które nie otrzymały dodatku węglowego. Sprzedaż węgla ograniczona czasowo do 29.12.2023r.

Znalezione obrazy dla zapytania gops

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkole na okres od stycznia do czerwca 2024roku. W przypadku braku nowego wniosku dożywianie dziecka w szkole nie będzie kontynuowane. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy budynek "A".

 

Po raz dziewiąty hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach gościła mieszkańców Gminy Bobrowniki. Z inicjatywy Wójta Jarosława Jacka Poliwko oraz Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki wraz z Radnymi  ponad 300 mieszkańców Gminy Bobrowniki oraz gości spotkało się na wspólnej Wigilii.

W dniu dzisiejszym Samorząd Gminy Bobrowniki rozpoczął cykl wyposażania seniorów w czujniki tlenku węgla(czadu). Po krótkim szkoleniu przeprowadzonym przez Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Dariusza Domagalskiego pierwsza grupa osób otrzymała urządzenia które przysłużą się do poprawy bezpieczeństwa osób starszych.

W dniu dzisiejszym tj. 12 grudnia 2023r. odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Rachcinie. Zebranych seniorów i zaproszonych gości powitała kierownik Krzysztofa Wycichowska składając jednocześnie najserdeczniejsze życzenia świąteczne, złożyła też gorące podziękowania pracownikom placówki.

 

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Tadeusza Grzegorzewskiego oraz Komendanta Gminnego Dariusza Domagalskiego z Wójtem Gminy Bobrowniki Jarosławem Jackiem Poliwko na którym to druhowie wręczyli na ręce Wójta podziękowanie dla Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy za wszelką okazaną pomoc w realizacji zadań nałożonych na jednostkę wynikających za statusu.

Wypłata stypendium szkolnego za okres wrzesień-grudzień 2023 r. nastąpi w dniu 14 grudnia 2023r. Stypendium szkolne będzie wypłacane przelewem na konto (zgodnie ze złożoną dyspozycją) lub do odbioru w kasie Urzędu Gminy Bobrowniki od godz. 8.00 do godz. 14.00.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą