^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Bojarskiego oraz Kierownika Referatu Komunalnego i Spraw Gospodarczych Tomasza Kryńskiego wizytowali rozpoczęcie kolejnej inwestycji: "Modernizacja polegająca na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bobrownickie Pole obejmująca działkę o numerze geodezyjnym 56/2 oraz części działek nr 56/1 i 46"

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Panie Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowę na zadanie pn:  „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI BOBROWNIKI – ETAP III BOBROWNIKI, UL. LIPNOWSKA, WŁOCŁAWSKA, DOBRZYŃSKA, KUJAWSKA, WOJSKA POLSKIEGO, BRONIEWSKIEGO”. 

Informujemy, że w dniu 13.09.2022 w godzinach od 8:00 do 13:00 zamknięta zostanie droga gminna widoczna na mapie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Nowe świadczenie – dodatek węglowy – Urząd Gminy Dynów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wypłata dodatku nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków od Wojewody.

Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

W dniu 7 września jak co roku z Kościoła p.w. Św. Anny w Bobrownikach wyruszyła piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Skępskiej. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko i Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski składają serdeczne podziękowania uczestnikom pielgrzymki, ojcom Bernardynom, Ojcu Kazimierzowi oraz Ojcu Janowi za odprawienie mszy świętej w naszym kościele i błogosławieństwu pielgrzymów oraz za piękną mszę świętą w Borku odprawioną w intencji pielgrzymów z Bobrownik. 

W związku z realizacją Projektu „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu" firma Syntea S.A. wraz z powiatem włocławskim oraz rypińskim ma do zaoferowania bezpłatną pomoc dla mieszkańców lub pracowników z terenu województwa kujawsko - pomorskiego, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą