^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Urząd Gminy Bobrowniki zakupił nową posypywarkę PIAST RCW 3. Będzie ona wykorzystywana od pierwszych opadów śniegu w celu  posypywania dróg Gminnych.


Wniosek o dofinansowanie projektu "Godzimy życie zawodowe i rodzinne w Gminie Bobrowniki - utworzenie Klubu Dziecięcego" został oceniony pozytywnie podczas oceny formalno-merytorycznej i negocjacji, tym samym został przyjęty do realizacji. W związku powyższym, dzięki staraniom Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko, pozyskano środki na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego "Bobrowiaczek" w wysokości 562 759,58 zł.

naglowek.png d2316c1f1f6499913b1308e929a30fc9

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruniu informuje, że z dniem 19 września 2018r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

W ramach ciągłej modernizacji dróg oraz chodników w Gminie Bobrowniki wykonano nowe wjazdy.

W związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w dniu dzisiejszym tj. 20.09.2016 Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Gradkiewicz wraz z Dyrektorem GZO Beatą Domagalską przedszkole w Bobrownikach oraz Rachcinie oraz oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej imienia Karola Wojtyły w Bobrownikach,

Susza

Gminna Komisja ds. Szacowania szkód spowodowanych suszą informuję wszystkich rolników z terenu gminy Bobrowniki którzy złożyli wnioski o konieczności stawienia się w Urzędzie Gminy Bobrowniki (pokój 21, budynek B) w celu odebrania protokołu. Więcej informacji pod nr telefonu 54 230 51 40.

 

GOPS Bobrowniki informuje, że w dniu 25-26 wrzesnia 2018 r. (wtorek środa) nastąpi wypłata świadczeń okresowych. Kasa Urzędu Gminy czynna w dni powszednie w godz. 8.00 - 14.00.

Gmina Bobrowniki zakończyła realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie działań strażaków ochotników z terenu Gminy Bobrowniki niosącym pomoc pokrzywdzonym przestępstwem poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy, poprzez nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

„Zielona Szkoła”

W ramach współpracy Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko z Urzędem Wojewódzkim w Toruniu, Szkoła Podstawowa  im. Karola Wojtyły w Bobrownikach ponownie zakwalifikowała się do kolejnego projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych. Tym razem weźmie udział w przedsięwzięciu „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być … na zielonym!”.

Znalezione obrazy dla zapytania podatek akcyzowy

Referat finansowy informuje, że decyzje o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy odbierać w Urzędzie Gminy Bobrowniki - pokój nr 14 (budynek"B" Urzędu Gminy tj. "nowy" budynek).

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą