^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zgodnie z art. 147b ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 412 ze zm.) wprowadzonym ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 1530) w 2023 roku rolnicy, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności ekologicznych mogą dodatkowo zawnioskować o przyznanie płatności ekologicznych w ramach Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych, Pakietu 8. Trwałe użytki zielone oraz Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi (w odniesieniu do upraw paszowych na gruntach ornych i TUZ) do gruntów, do których nie ubiegali się o ich przyznanie, jeżeli grunty te były wskazane we wniosku o przyznanie płatności ekologicznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłaty świadczenia rodzinnego nastąpią dnia: 

22.08.2023r. (wtorek)

Kasa Urzędu Gminy czynna w godz. 8.00 - 14.00.

Znalezione obrazy dla zapytania gops

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkole na okres od września do grudnia 2023roku. W przypadku braku nowego wniosku dożywianie dziecka w szkole nie będzie kontynuowane. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy budynek "A".

 

INSPIRE | IMGW

 

 

Stopień zagrożenia: 2

Obszar:  dotyczy powiatów: aleksandrowski, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, Włocławek i włocławski. 

Czas obowiązywania: od godz. 13:00 dnia 14.08.2023 do godz. 19:00 dnia 17.08.2023.

Przebieg: prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 % 

Uwagi: ostrzeżenie może być kontynuowane. 

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 101

Herb - Urząd Gminy Bobrowniki

W dniu 14.08.2023r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Bobrownikach otwarty będzie w godzinach:

7:15 - 12:00

Kasa Urzędu czynna do godziny 11:00

płatność_dla_małych_gospodarstw

Wprowadzone ułatwienie dotyczy rolników, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Stawka ryczałtu to 225 euro/ha.

Trwa nabór wniosków w ramach płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). Jeżeli rolnik, żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw, we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – wówczas poza płatnością dla małych gospodarstw może otrzymać pieniądze z tych płatności.

IX edycja konkursu stypendialnego ENERGA-OPERATOR SA - Aktualności ...

Planowe Wyłączenia dla REJONU DYSTRYBUCJI WE WŁOCŁAWKU:

Bobrowniki ulice Nieszawska 23, 42, 44, 46, Rycerska od 1 do 7, Władysława Jagiełły 22. przerwa w dostawie prądu dnia 02.08.2023 w godzinach 09:00–13:30 – przebudowa słupa energetycznego

 

 

Lato w Klubie Młodzieżowym nie jest nudne. Korzystając z uroków przyrody postanowiliśmy zorganizować sesję zdjęciową. Pomimo deszczu, który próbował pokrzyżować nam plany, bawiliśmy się świetnie. W ramach kolejnego spotkania, w dniu 27 lipca zorganizowano wyjazd do kina we Włocławku. Zarówno podczas filmu, jak i na lodach miło spędziliśmy wspólny czas.

GminaLowicz - Świadczenia Rodzinne

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w   Bobrownikach informuje, że  wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz  dodatków do zasiłku rodzinnego  na nowy  okres   zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024 będą przyjmowane : 

od 1 lipca 2023 roku - elektronicznie

od 1 sierpnia 2023 roku - papierowo 

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą