^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie polska cyfrowa

Wójt Gminy Bobrowniki zaprasza mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia na bezpłatne szkolenia realizowane przez Gminę Bobrowniki wraz z Partnerem Fundacją Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Pani Maria Bieńkowska otrzymała srebrny Medal za zasługi dla obronności kraju. Wychowała ona trzech synów, którzy wzorowo odbyli zasadniczą służbę wojskową. Medale wręczył dziś w Urzędzie Gminy Bobrowniki Komendant WKU we Włocławku ppłk Grzegorz Tucholski wraz z Wójtem Jarosławem Jackiem Poliwko. 

1uwaga.jpg

W związku z obserwowanym i prognozowanym wysokim stanem wody w rzece Wisła poniżej stopnia wodnego WŁOCŁAWEK Wojewoda Kujawko-Pomorski ogłasza stan pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin zlokalizowanych na terenach nadwiślańskich. Stan pogotowia przeciwpowodziowego obowiązywać będzie od dnia 29.05.2019r. od godz. 00:00 do odwołania.

Znalezione obrazy dla zapytania komunikat ostrzegawczy wezbranie wody

Na podstawie komunikatu Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informujemy, że na rzece Wiśle poniżej stopnia wodnego Włocławek obserwuje się wzrost poziomu wody w strefie wody wysokiej. W ciągu najbliższej doby prognozuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Toruń, a w kolejnej przekroczenia stanów ostrzegawczych na wodowskazach: Bydgoszcz-Fordon, Chełmno i Grudziądz. Ważność komunikatu od godz. 18:00 dnia 28.05.2019 r. do godz. 12.00 dnia 30.05.2019 r. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 95%, stopień zagrożenia 2.
    Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenia życia. Prosi się mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności jak również o nie zbliżanie się do rzeki Wisły. Zapraszamy do śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. 

Znalezione obrazy dla zapytania krus

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Znalezione obrazy dla zapytania program operacyjny pomoc żywnościowa

Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lillą Lorenc informują, że po raz kolejny została pozyskana żywności unijna dla mieszkańców naszej gminy. Osoby kwalifikujące się do pomocy w formie żywności zapraszamy do odbioru żywności w Remizie strażackiej w dniach:

28.05 (wtorek) od 12:00 do 17:00

29.05 (środa) od 8:30 do 15:00

30.05 (czwartek) od 11:00 do 15:00

31.05 (piątek) od 8:30 do 11:00

Serdecznie Zapraszamy

Z uwagi na fakt niedoboru wody jaki dotknął Gminę Bobrowniki w roku ubiegłym, Wójt Gminy w trosce o właściwe zabezpieczenie mieszkańców w wodę pitną podjął decyzję o wykonaniu odwiertu dodatkowej studni głębinowej w miejscowości Bobrownickie Pole.

W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego druhowie z Gminy Bobrowniki wzbogacili się o nowy sprzęt: motopompę szlamową. Sprzęt zakupiono w 85% ze środków pozyskanych i w 15% ze środków budżetu gminy.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą