^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dystrybucja preparatu jodku potasu na terenie Żyrardowa - Portal Urzędu  Miasta Żyrardowa

Na polecenie władz centralnych gmina Bobrowniki ustaliła miejsca i zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu.

Poniższy komunikat zawiera informacje na temat działań prewencyjnych. Zgodnie z komunikatem MSWiA na chwilę obecną zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

W dniu 30 września 2022r. mieszkanka Gminy Bobrowniki Pani Heronima Reich obchodziła jubileusz 95 urodzin, z tej okazji postanowiła wspólnie z córkami, że po raz drugi prezenty zebrane na uroczystości jubileuszowej przekaże na rzecz Gminy Bobrowniki.

Ważne! Zmiany w Dodatku Węglowym i terminie wypłaty – Urząd Gminy w  Sulmierzycach

W dniu 19 września br. opublikowana została Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadziła istotne zmiany do ustawy o dodatku węglowym.

W dniu 16 września br. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko oraz Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski podpisali "Porozumienie o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawarte pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Bobrowniki." Przedmiotem porozumienia jest udzielenie Gminie przez Powiat pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadanie polegającego na budowie placu zabaw w sołectwie Bógpomóż.

ZEBRANIA SOŁECKIE - Aktualności - Serwis WWW Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Sołtys Sołectwa Gnojno informuje, że zaplanowane na dzień 22 września 2022 r. godz. 16.30 zebranie w sprawie zaplanowania Funduszu Sołeckiego na rok 2023 zostaje przeniesione na dzień 29 września 2022 r. godz. 16.30.
Miejsce zebrania:  sala zebrań przy Kaplicy w sołectwie Gnojno.

Dodatek węglowy - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że  pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, nie otrzymał dotąd żadnych środków na obsługę i wypłatę dodatku węglowego. Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku węglowego nie jest możliwe w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

GOPS. Wnioski o pomoc w formie produktów żywnościowych - Gmina Brzozie

Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach Lillą Lorenc informują, że po raz 15  została pozyskana żywność unijna dla mieszkańców naszej gminy. Osoby kwalifikujące się do pomocy w formie żywności zapraszamy  od 21 do 23 września 2022 roku, w godzinach 10:00 - 14:00 zapraszamy  do odbioru żywności na ulicy Senatorskiej  w Bobrownikach ( budynek po dawnej aptece ). 

 

Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko

Kierownik GOPS Lilla Lorenc 

Pani Marianna Mendel oraz Pan Józef Gutowski otrzymali "Medale za zasługi dla obronności kraju". Medalami nadanymi przez Ministra Obrony Narodowej odznaczył ich Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku ppłk. Grzegorz Tucholski, Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko złożył rodzicom gratulacje i podziękowania za trud rodzicielski i wychowanie synów, którzy wzorowo odbyli służbę wojskową. Głos zabrał również obecny na spotkaniu Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą