^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania autobus szkolny grafika

Na stronie BIP Gminnego Zespołu Oświaty zamieszczamy uaktualniony rozkład jazdy autobusów szkolnych, który jak co roku od półrocza ulega zmianie. Rozkład będzie obowiązywał od dnia 26 lutego 2024r.

Rozkład dostępny ROZKŁAD JAZDY

Beata Domagalska - Kierownik GZO

W dniu dzisiejszym tj. 07.02.2023r. na zaproszenie Kierownika Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Rachcinie Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko brał udział w zabawie karnawałowej podopiecznych. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i wspólną zabawę oraz gratulujemy kreatywności przy wykonaniu wyszukanych strojów. 

W dniach 4-5 lutego br. w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach odbył się turnieje o Puchar Wójta Gminy Bobrowniki oraz Puchar Starosty Lipnowskiego.

INSPIRE | IMGW

Zjawisko: Intensywne opady śniegu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski 

Czas obowiązywania: od godz. 11:00 dnia 03.02.2023r. do godz. 21:00 dnia 03.02.2023r.

Przebieg: Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 23.

Aplikacja mZUS - ZUS

Od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 500 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej 250 zł. Beneficjenci 500 plus, którym ZUS aktualnie wypłaca świadczenie, powinni wstrzymać się w styczniu ze składaniem wniosków na kolejny okres.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych  im. Józefa Kluzy w Krakowie - Portal Gov.pl

Działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznego przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

W dniu dzisiejszym tj. 26 stycznia br. w Świetlicy Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach odbyła się uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Tym cywilnym odznaczeniem państwowym honorowane są pary, które przeżyły wspólnie co najmniej 50 lat w związku małżeńskim. W tym roku medalami nagrodzone zostało 8 par małżeńskich z terenu Gminy Bobrowniki. 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą