^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych z KRUS emerytur/rent (formularz PIT-11A).

 

Informujemy, że w dniach 25-26 stycznia (środa - czwartek) nastąpi wypłata zasiłków okresowych i celowych. Kasa UG czynna w godz. 8.00 - 14.00.

Na prośbę Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku podajemy do wiadomości, że dla stacji Rybitwy 2 nastąpi przerwa w dostępie do energii elektrycznej w dniach 25-26 stycznia br. w następujących godzinach:

25.01.2017 08:00 - 10:00
25.01.2017 15:00 - 18:00
26.01.2017 08:00 - 18:00
 
Link do strony Operatora z informacjami o planowanych wyłączeniach tutaj.

Znalezione obrazy dla zapytania wosp 25 finał

Gmina Bobrowniki włączyła się w 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcję koordynowały panie Agnieszka Głowińska i Sylwia Zielińska - nauczycielki w Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach. Wśród wolontariuszy byli zarówno uczniowie i uczennice Gimnazjum jak również ich młodsi przyjaciele ze Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach. Nie zabrakło przychylności mieszkańców. O godz. 16.00 w sali na piętrze gimnazjum wystąpili "Bobrowiacy". Licytacją przedmiotów przekazanych na cele WOŚP kierował Pan Anatol Grzegorzewski. Dzięki Wójtowi Gminy Bobrowniki Jarosławowi Poliwko nie zabrakło tradycyjnego światełka do nieba, które rozbłysło nad Bobrownikami o godz. 18.00. Łącznie w "bobrownickim" finale WOŚP zebrano kwotę 4 467,71zł. Pieniądze zostały przekazane do sztabu w Kikole. Dziękujemy ofiarodawcom, sponsorom, wszystkim życzliwym, którzy włączyli się w akcję. Zdjęcia udostępniono na stronie Gimnazjum tutaj.

W ślad za komunikatem na stronie BIP Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa informuje o przysługujących producentom rolnym dopłatach ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i/lub zwierząt gospodarskich.

Komunikat o zmianach w przepisach

Ważne dla rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy jednocześnie wykonują umowy agencyjne, umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub powołanych do rad nadzorczych od 31 grudnia 2016 r. zmieniła się kwota przychodu miesięcznego, od której uzależnione jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez rolników i domowników objętych ubezpieczeniem powszechnym z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo z tytułu powołania do rady nadzorczej.

p

W sobotę 14 stycznia w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach odbył się turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki. W zawodach wzięły udział reprezentacje z Gimnazjum Prywatnego i Publicznego nr 1 z Lipna, Gimnazjum Publicznego z Radomic oraz gospodynie imprezy dziewczyny z Gimnazjum im Ziemi Dobrzyńskiej z Bobrownik.

Tytuł: Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy

 

GRUPA DOCELOWA

 

 

Ogółem osób

Płeć

Po 50 roku życia

Niskie kwalifikacje

(co najwyżej średnie)

30 osób biernych zawodowo

z powiatu lipnowskiego województwa kujawsko-pomorskiego, osoby muszą mieć

ukończone 30 lat

 

K

17

8

15

M

13

 

 

 

W ramach projektu wsparcie polegające na :

 

 

1)      Indywidualne wsparcie w tym IPD – 5h /os. Dla uczestnika zwrot kosztów dojazdu, artykuły na przerwy kawowe. Termin – II 2017

 

2)      Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne.

 

Poradnictwo grupowe- 10h

 

Poradnictwo indywidualne- 3h/os.

 

Dla uczestnika zwrot kosztów dojazdu, artykuły na przerwy kawowe, catering, materiały szkoleniowe. Termin – II 2017

 

3)      Staże 5 miesięczne u pracodawców.

 

Dla uczestnika stypendium za staż- 1850 zł/os./1 miesiąc. Ubezpieczenie NNW, badania lekarskie. Termin – III- VII 2017 lub IV-VIII 2017.

 

Po zakończeniu  wszyscy uczestnicy muszą podjąć pracę na  ½ etatu przynajmniej na 3 miesiące.  

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą