^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

JPK_VAT - grafika

Jesteś mikroprzedsiębiorcą i nie chcesz mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT? Jeśli tak, to już teraz bezpłatnie załóż Profil Zaufany. To proste!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że w dniach 25-26 stycznia(czwartek-piątek) 2018r. wypłacane będą zasiłki okresowe i celowe.  Kasa Urzędu Gminy czynna w godzinach 8:00 - 14:00.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Zasady wypełniana wniosku o dofinansowanie EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Szkolenie odbędzie się 31 stycznia 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Włocławku, ul. Bechiego 2 , sala 31, w godzinach od 9.00 do 15.00. 

Znalezione obrazy dla zapytania krus

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Targi Ferma 2008

Znalezione obrazy dla zapytania krus

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Serdecznie zapraszamy do Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach w godz 16:00-19:00.

W programie:

Wójt Gminy Bobrowniki - Jarosław Jacek Poliwko podpisał umowę z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty – Panem Markiem Gralikiem o udzielenie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa w ramach  realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury  oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” w roku 2017.

Gmina Bobrowniki otrzymała dotację celową z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 6.700,00 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą