^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Staraniem Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko i Radnych nową odsłonę zyska nabrzeże Gryski przy ul. Nieszawskiej w Bobrownikach. Trwa wykonywanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu przez usunięcie nielegalnego wysypiska śmieci i utworzenie ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej "Bioróżnorodność rodzimej flory Gminy Bobrowniki" wraz z wykonaniem nasadzeń i oznakowania. Zyskaliśmy warunki do zrealizowania zadania dzięki promesie dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dotacja stanowić będzie ok. 80 % ogólnej wartości inwestycji.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Lista dostępna tutaj.

 

Informujemy, że wypłata świadczenia z rządowego programu rodzina 500 + nastąpi w dniu 14 marca br. (wtorek) - zarówno przelewem jak i gotówką. Kasa Urzędu Gminy Bobrowniki czynna w godz. 8.00 - 14.00.

 

W dniach 13 - 14 marca br. nastąpi wypłata świadczenia rodzinnego. Osobom zainteresowanym przypominamy, że Kasa Urzędu Gminy Bobrowniki czynna jest w dni powszednie w godz. 8.00 - 14.00.

Dla utrwalenia wiedzy użytkowników naszego serwisu internetowego informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.):

                                                                                                                                                                 (fot: Marcin Jaworski)

Na zaproszenie Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko w dniu dzisiejszym po raz kolejny odbyło się spotkanie lokalnej władzy samorządowej z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy urodzonymi w drugiej połowie 2016 r. oraz ich rodzicami. Gospodarz Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Gradkiewicz, Radni oraz Zastępcą Kierownika USC Małgorzata Grudowska powitali najmłodszych wręczając rodzicom symboliczne sadzonki dębu wraz z upominkami i listami gratulacyjnymi. Przy podanej kawie z ciastem rozmawiano o przyszłości i problemach lokalnej społeczności. 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą