^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informacja GOPS dotycząca terminu składania wniosków | Siepraw

Informujemy, że decyzje dotyczące przyznanych stypendiów szkolnych na rok szkolny 2022/2023 będą do odebrania w okresie od 17.04.2023 r. w pokoju nr 23. Odbiór decyzji jest obowiązkowy.

Znalezione obrazy dla zapytania gops zasiłek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że stypendia szkolne wypłacane będą w dniu 28.04.2023 (piątek). Kasa Urzędu Gminy czynna w godz. 8.00 - 14:00

Co to jest PSZOK? - Gospodarka Odpadami - Ochrona Środowiska - Urząd Gminy  Pielgrzymka

Godziny Otwarcia PSZOK w Bobrownikach:

 Środa:

od  12:00  do 17:00

Sobota:

od 10:00 do 15:00

W dniu 29 marca br. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach podpisano umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej miedzy Gminą Bobrowniki a Powiatem Lipnowskim.  Przedmiotem umowy jest udzielenie Gminie przez Powiat pomocy finansowej w wysokości 200 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowniki.  

Od 27 marca w ARiMR obowiązuje ruchomy czas pracy - Agencja  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w terminie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 15 maja 2023 r. za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji udostępnionego na stronie internetowej ARiMR – aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2023 r.

W związku z ogłoszonym konkursem po utworzeniu i wysłaniu wniosku aplikacyjnego Gmina Bobrowniki otrzymała dofinansowanie w kwocie 122 400,00 zł. 

21 marca 2023 r. Urząd Gminy w Bobrownikach odwiedzili wyjątkowi goście. Z kwiatami w rączkach, w  kolorowych opaskach na główkach, symbolizujących nadejście wiosny i przynależność do grupy przedszkolnej, przemaszerował ulicami Bobrownik, wiosenny korowód.  Kolorowy pochód utworzyły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach wraz z opiekunkami.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą