^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu wczorajszym strażacy z jednostki OSP w Bobrownikach wzięli udział w ćwiczeniach nocnych. Celem ćwiczeń było utrwalenie wiedzy w posługiwaniu i wykorzystywaniu posiadanego sprzętu w działaniach ratowniczych. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko serdecznie dziękuję druhom za ich zaangażowanie i ciągłe podnoszenie swoich umiejętności na rzecz obrony przeciwpożarowej Gminy Bobrowniki. 

W dniu 29 marca br. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach podpisano umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej miedzy Gminą Bobrowniki a Powiatem Lipnowskim.  Przedmiotem umowy jest udzielenie Gminie przez Powiat pomocy finansowej w wysokości 200 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowniki.  

Od 27 marca w ARiMR obowiązuje ruchomy czas pracy - Agencja  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w terminie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 15 maja 2023 r. za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji udostępnionego na stronie internetowej ARiMR – aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2023 r.

W związku z ogłoszonym konkursem po utworzeniu i wysłaniu wniosku aplikacyjnego Gmina Bobrowniki otrzymała dofinansowanie w kwocie 122 400,00 zł. 

21 marca 2023 r. Urząd Gminy w Bobrownikach odwiedzili wyjątkowi goście. Z kwiatami w rączkach, w  kolorowych opaskach na główkach, symbolizujących nadejście wiosny i przynależność do grupy przedszkolnej, przemaszerował ulicami Bobrownik, wiosenny korowód.  Kolorowy pochód utworzyły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach wraz z opiekunkami.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Po pobraniu oraz zainstalowaniu aplikacji wybieramy: Powiat Lipnowski, Gmina Bobrowniki.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą