^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zapytanie ofertowe – prowadzone na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki z dnia Nr 45/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych w Urzędzie Gminy Bobrowniki. 

 

W dniu 4 czerwca br. odbył się Gminny Dzień Dziecka, organizatorem wydarzenia były Koła Kobiet z Bobrownickiego Pola i Gnojna pod patronatem Starosty Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego wraz z Szkołą Podstawową im. Karola Wojtyły w Bobrownikach.

2 czerwca br. podczas XLIV sesji Rady Gminy Bobrowniki, Wójt Gminy Jarosław Jacek Poliwko otrzymał absolutorium. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bobrowniki po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2021 rok oraz po zapoznaniu się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zwróciła się z wnioskiem do Rady Gminy Bobrowniki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki. Radni jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium.

31 maja 2022 roku Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach zorganizowało uroczysty Dzień Mamy i Taty. Przedszkolaki podziękowały Rodzicom za trud włożony w ich wychowanie.

W dniu dzisiejszym dzieci z Klubu Dziecięcego "Bobrowiaczek" wraz z Panią Kierownik Sylwią Uzarską oraz opiekunkami odwiedziły Urząd Gminy Bobrowniki. Dzieci w związku z przypadającym na dzień 27 maja "Dniem Samorządu Terytorialnego" przygotowały dla pracowników Urzędu Gminy pamiątkową tablicę oraz drobny upominek.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą