^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach po raz kolejny odbyło się uroczyste wręczenie stypendium Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach. Po krótkim przywitaniu zebranych przez Dyrektor Panią Ewę Makowską, głos zabrał Wójt Gminy Bobrowniki który pogratulował uczniom oraz ich rodzicom doskonałych wyników w nauce w roku szkolnym 2022/2023. Na wydarzeniu obecni byli również Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski oraz Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Pani Beata Domagalska. 

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach Pani Iwony Adamskiej, Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru brał udział w przekazaniu terenu i placu budowy pod realizację inwestycji PN.:" PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA TERMOMODERNIZACJI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBROWNIKACH NA TERENIE DZIAŁKI 175, OBRĘB EWIDENCYJNY BOBROWNIKI, GMINA BOBROWNIKI." 

Gmina Bobrowniki zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy na LXI Sesji Rady Gminy Bobrowniki uchwałą nabyła nieruchomość gruntową do gminnego zasobu nieruchomości. Działka o numerze 599, obręb Bobrowniki powiększy gminny zasób nieruchomości, o dalszym wykorzystaniu w/w działki poinformujemy w najbliższym czasie. 

Podstawowe zasady postępowania w czasie upałów – Powiat Krośnieński

 • Przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe. Jeśli jest brak klimatyzacji, przebywaj na najniższym poziomie budynku, poza zasięgiem światła słonecznego.
 • Utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń poprzez stosowanie żaluzji w drzwiach i oknach.
 • Oszczędzaj elektryczność. W okresie dużych upałów, ludzie mają tendencje do znacznie większego zużycia energii elektrycznej na potrzeby urządzeń klimatyzacyjnych, co prowadzi do niedoboru mocy lub przerw w dopływie prądu.
 • Spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki.
 • Regularnie pij duże ilości wody. Osoby cierpiące na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub wątroby, będące na nisko-wodnej diecie, oraz mające problemy z utrzymaniem płynów, powinny skontaktować się z lekarzem przed zwiększonym przyjmowaniem płynów.
 • Ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo, że piwo i napoje alkoholowe zdają się zaspakajać pragnienie, to zazwyczaj powodują dalsze odwodnienie organizmu.
 • Ubieraj się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry. Lekka, o jasnych kolorach odzież, odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała.
 • Noś okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem.
 • Unikaj zbytniego nasłonecznienia. Opalenizna spowalnia zdolność do samoczynnego chłodzenia się. Użyj środków ochrony przed promieniami słonecznymi o wysokim współczynniku skuteczności ochrony.
 • Pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciwpożarowe. Przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach czy ścierniskach, zachowaj szczególną ostrożność i staraj się nie zaprószyć ognia.


Podczas suszy

 • Zmniejsz zużycie wody.
 • Podlewanie trawników i mycie samochodów marnotrawi wodę.
 • Gdzie tylko możliwe używaj wielokrotnie tej samej wody.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

W ramach programu POPŻ po raz kolejny wydawana będzie żywność dla mieszkańców Gminy Bobrowniki. Osoby kwalifikujące się do pomocy(wymagane zaświadczenie o dochodach za miesiąc maj) zapraszamy do odbioru skierowań. Odbiór skierowań w budynku "A" Urzędu Gminy Bobrowniki pok. nr. 9. i 4.

W minionym tygodniu wszystkie grupy z Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach wystąpiły w przedstawieniach z okazji Dnia Mamy i Taty. Przedszkolaki podziękowały Rodzicom za trud włożony w ich wychowanie. Pod kierunkiem wychowawców dzieci zaprezentowały występy artystyczne oraz piękne tańce i wiersze skierowane do rodziców. 

W dniu 15 czerwca 2023r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Mirosławy Kowalewskiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisali umowę pn: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych".

Kończący się rok szkolny to ocena osiągnięć dzieci i młodzieży, ale dla nas - rodziców to również zachwyt nad rozwojem dzieci, ich samodzielności, umiejętności społecznych i emocjonalnych. Zmiany jakie w nich zachodzą są niezwykle satysfakcjonujące. Pobudzaniu ich pasji służy Klub Młodzieżowy w Rachcinie.

12 czerwca br. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowę na realizacje zadania pn.: "PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA TERMOMODERNIZACJI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBROWNIKACH NA TERENIE DZIAŁKI 175, OBRĘB EWIDENCYJNY BOBROWNIKI, GMINA BOBROWNIKI."

Wybory ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027 | Serwis Gminy Ożarów Mazowiecki : Serwis Gminy Ożarów Mazowiecki

Wybory ławników do sądów odbywają się na zasadach określonych w rozdziale 7 dział IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą