^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Podatki.gov.pl – teraz również w angielskiej wersji językowej -  Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie uprzejmie informuje, że od 9 sierpnia 2022 roku do 30 sierpnia 2022 roku, w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9:00 do 11:00 w Urzędzie Skarbowym w Lipnie ul. Staszica 4, w sali nr 30 odbywać się będą spotkania dla wszystkich, którzy są zainteresowani nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie od 1 lipca 2022 roku, potocznie nazywaną „Niskimi podatkami”.

Gmina Bobrowniki zakupiła kosiarkę bijakową ORKAN KTBC 140 K celem utrzymania pasów dróg, poboczy i rowów przy drogach stanowiących własność Gminy. Środki na zakup pochodziły z budżetu Gminy Bobrowniki.

Informujemy, że od 1 sierpnia 2022r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W zeszłym tygodniu Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Mirosławy Kowalewskiej  w obecności sekretarza Gminy Pawła Grudowskiego podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego Anetą Jędrzejewską umowę przyznającą dofinansowanie na wykonanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Bobrowniki. 

Tablica "Mój prąd" - Sunday Polska

Spotkanie odbędzie się 26 lipca 2022 r., początek godzina 12:00. Przewidujemy, że spotkanie potrwa do 14:30.

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznychzainteresowanych wsparciem na instalacje fotowoltaiczne na potrzeby budynków mieszkalnych.

W dniu 19.07.2022r. (wtorek) Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Bojarskiego oraz sekretarza Gminy Pawła Grudowskiego podpisali umowę na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ulic centrum Bobrownik” wykonawcą zadania jest firma Handel i Usługi Budowlane ,,ER-BRUK Karen Avetisyan.

Meteo IMGW Prognoza dla Polski - Apps on Google Play

Zjawisko: Upał/2 ZMIANA

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski. 

Ważność: od godz. 14:35 dnia 20.07.2022r. do godz. 20:00 dnia 23.07.2022r. 

Przebieg: Nadal prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w środę od 31°C do 34°C, w czwartek od 33°C do 36°C, w piątek i sobotę od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

Uwagi: Przedłużenie czasu ważności oraz aktualizacja przebiegu zjawiska. 

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 89.

Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia – kluczowe dla zdrowia i życia  pacjentów - ezdrowie.gov.pl

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa publikujemy informacje na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak zabezpieczyć się przed tymi zagrożeniami.

Cyberbezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4, Dz.U. 2020.1369 t.j. z dnia 2020.08.11).

Herb województwa Kujawsko-PomorskiegoHerb województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

 

Gmina Bobrowniki otrzymała 100% dofinansowania na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na zadanie pn.: "Przebudowa infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bobrowniki". Kwota dofinansowania wynosi 4.783.377, 00 zł.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą