^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
W dniu 26.08.2023 to jest w czasie trwania „Dożynek Powiatowo–Gminnych na terenie Bobrownik wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na ulicach: Nieszawska, Kościelna i Lipnowska. Ulice te będą traktowane jako „Drogi ewakuacyjne” dlatego też od godz. 13⁰⁰ do godz. 24⁰⁰ będzie tu obowiązywał obustronny zakaz zatrzymywania i parkowania wszelkich pojazdów. Dla osób przybywających na uroczystość wyznaczone i oznakowane będą parkingi na terenie przyległym do boiska sportowego.
Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie

Tuliszków: Dożynki we wsi, ciasto na stole… Pomysłowe dekoracje z Zadwornej  i Wymysłowa nagrodzone - EasyBlog - iTurek.net

W związku z planowanymi na dzień 26.08.2023r. Dożynkami Powiatowo-Gminnymi zapraszamy chętnych mieszkańców Gminy Bobrowniki do ozdobienia lub przygotowania na terenie swoich posesji tzw. Witaczy Dożynkowych. Przygotowane przez Państwa ozdoby sprawią że Święto Plonów będzie miało jeszcze bardziej uroczysty charakter. Dziękujemy. 

 

W dniu dzisiejszym tj. 18.08.2023r. odbyło się uroczyste wręczenie nowego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach. Nowy pojazd po poświęceniu został oficjalnie przekazany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz Członka Zarządu Pani Anety Jędrzejewskiej.

Zgodnie z art. 147b ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 412 ze zm.) wprowadzonym ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 1530) w 2023 roku rolnicy, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności ekologicznych mogą dodatkowo zawnioskować o przyznanie płatności ekologicznych w ramach Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych, Pakietu 8. Trwałe użytki zielone oraz Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi (w odniesieniu do upraw paszowych na gruntach ornych i TUZ) do gruntów, do których nie ubiegali się o ich przyznanie, jeżeli grunty te były wskazane we wniosku o przyznanie płatności ekologicznych.

INSPIRE | IMGW

 

 

Stopień zagrożenia: 2

Obszar:  dotyczy powiatów: aleksandrowski, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, Włocławek i włocławski. 

Czas obowiązywania: od godz. 13:00 dnia 14.08.2023 do godz. 19:00 dnia 17.08.2023.

Przebieg: prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 % 

Uwagi: ostrzeżenie może być kontynuowane. 

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 101

płatność_dla_małych_gospodarstw

Wprowadzone ułatwienie dotyczy rolników, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Stawka ryczałtu to 225 euro/ha.

Trwa nabór wniosków w ramach płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). Jeżeli rolnik, żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw, we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – wówczas poza płatnością dla małych gospodarstw może otrzymać pieniądze z tych płatności.

IX edycja konkursu stypendialnego ENERGA-OPERATOR SA - Aktualności ...

Planowe Wyłączenia dla REJONU DYSTRYBUCJI WE WŁOCŁAWKU:

Bobrowniki ulice Nieszawska 23, 42, 44, 46, Rycerska od 1 do 7, Władysława Jagiełły 22. przerwa w dostawie prądu dnia 02.08.2023 w godzinach 09:00–13:30 – przebudowa słupa energetycznego

 

 

Lato w Klubie Młodzieżowym nie jest nudne. Korzystając z uroków przyrody postanowiliśmy zorganizować sesję zdjęciową. Pomimo deszczu, który próbował pokrzyżować nam plany, bawiliśmy się świetnie. W ramach kolejnego spotkania, w dniu 27 lipca zorganizowano wyjazd do kina we Włocławku. Zarówno podczas filmu, jak i na lodach miło spędziliśmy wspólny czas.

GminaLowicz - Świadczenia Rodzinne

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w   Bobrownikach informuje, że  wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz  dodatków do zasiłku rodzinnego  na nowy  okres   zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024 będą przyjmowane : 

od 1 lipca 2023 roku - elektronicznie

od 1 sierpnia 2023 roku - papierowo 

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą