^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Meteo IMGW Prognoza dla Polski - Apps on Google Play

Zjawisko: gęsta mgła

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 09:46 dnia 31.10.2022r. do godz. 10:00 dnia 01.11.2022r.

Przebieg: . Miejscami obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie gęstych mgieł ograniczających widzialność od 100 m do 200 m, lokalnie około 50 m. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia ważności ostrzeżenia. Lokalnie w godzinach okołopołudniowych możliwa przejściowa poprawa widzialności. 

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 153.

ARiMR zmienia zasady pracy! - Gmina Wola Krzysztoporska

Do dnia 15 listopada 2022 r. do Biur Powiatowych Agencji można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc. WAŻNE: Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc. Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu. W przypadku złożenia wniosku po 15 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

 Herb - Urząd Gminy Bobrowniki

Informujemy, że w poniedziałek 31 października br. Urząd Gminy Bobrowniki  czynny będzie do godz. 12:00. 

Kasa w Urzędzie Gminy Bobrowniki do godziny 11:30. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Herb - Urząd Gminy Bobrowniki

Mając na względzie obecną sytuację na rynku paliw Gmina Bobrowniki, informuje o możliwości zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Do programu mogą przystąpić jedynie osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego. Urząd Gminy Bobrowniki prosi zainteresowanych mieszkańców o wstępne zgłaszanie w trybie pilnym chęci zakupu węgla.

Zgłoszenia mają na celu określenie wielkości zapotrzebowania na węgiel w ramach programu. Po przyjęciu i publikacji ustawy dotyczącej sprzedaży węgla przez gminy będziemy Państwa informować o dalszym trybie postępowania.

Zgłoszeń można dokonywać:

osobiście w Urzędzie Gminy Bobrowniki, pokój nr 6, lub telefonicznie: 054 230 51 35

Dodatek węglowy - Gmina Trzebielino

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach  informuje że w dniu 20 października 2022 r. nastąpi wypłata dodatku węglowego wniosków rozpatrzonych pozytywnie, złożonych wyłącznie do dnia 10 września 2022 r. O terminie kolejnej wypłaty będziemy informować.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

W dniu dzisiejszym tj. 14.10.2022r. z okazji przypadającego Dnia Edukacji Narodowej odbyło się wręczenie nagród Wójta Gminy Bobrowniki za bardzo dobre wyniki nauczania. 

Gmina Bobrowniki kupiła autobus który wykorzystywany będzie do dowozu uczniów do szkoły, wybór padł na pojazd marki IRISBUS DAILY z 33 miejscami siedzącymi.

Nowy autobus zastąpi dotychczas używanego i wysłużonego Mercedesa Benz 0303.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą