^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i tekst

W dniu 26 sierpnia 2023 roku w Bobrownikach miały miejsce tradycyjne „Dożynki Powiatowo-Gminne”. O godzinie 14:00 odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez Proboszcza Parafii p.w. św. Anny w Bobrownikach ks. prof. Zdzisława Pawłowskiego oraz Księdza Dziekana Mirosława Korytowskiego, a także poświęcenie darów i wieńców dożynkowych. Następnie Strażacy z OSP w Bobrownikach, wraz z orkiestrą OSP w Bobrownikach poprowadzili zgromadzonych gości i mieszkańców całego Powiatu oraz delegacje niosące wieńce i dary dożynkowe, na tereny rekreacyjne przy ruinach zamku bobrownickiego gdzie odbyła się dalsza część uroczystości dożynkowych.

Wnętrze wieńca dożynkowego. Bochen chleba

Powiatowo-Gminne Dożynki w Bobrownikach relacja Powiatu Lipnowskiego dostępna tutaj:

DOŻYNKI 2023.

Dożynki powiatu lipnowskiego 2023 w Bobrownikach. Tak bawili się nie tylko rolnicy. Zdjęcia i wideo

 

Dożynki Powiatowo-Gminne w obiektywie "Lipno Nasze Miasto" - fotorelacja dostępna tutaj:

Dożynki 2023.

Może być zdjęciem przedstawiającym strach na wróble, na świeżym powietrzu i tekst

Wójt Gminy Bobrowniki oraz Przewodniczący Rady Gminy serdecznie dziękują Radnym Rady Gminy Bobrowniki, Sołtysom, Paniom z Kół Kobiet oraz pracownikom na czele z Panią Sylwią Uzarską - Kierownikowi Klubu Dziecięcego "Bobrowiaczek" za przygotowanie witaczy. Szczególne podziękowania składamy mieszkańcom którzy odpowiedzieli na nasz apel i wykonali witacze dożynkowe przy swoich posesjach.

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i tekst

W dniu 28 sierpnie 2023r. w Urzędzie Gminy Bobrowniki Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisał porozumienie z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.  Na mocy porozumienia Gmina Bobrowniki przekaże środki finansowe w wysokości 10.000 złotych na zakup umundurowania, sprzętu oraz wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i tekst

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisali umowy z Powiatem Lipnowskim reprezentowanym przez Starostę Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego. W ramach podpisanej umowy Gmina Bobrowniki otrzyma dofinansowanie w kwocie 135.000 zł na zadanie pn.:"Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych." Na podstawie kolejnej umowy Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie otrzyma dofinasowanie z Gminy Bobrowniki na kwotę 15.000zł.

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób

21 sierpnia 2023 roku we Włocławku odbyło się wręczenie czeków na realizację inwestycji z zakresu ochrony zabytków. Gmina Bobrowniki otrzymała w ramach Rządowego Programu Polski Ład Ochrona Zabytków kwotę 1 miliona złotych, która zostanie przeznaczona na prace konserwatorskie i zabezpieczenie ruin zamku w Bobrownikach. Zakres prac obejmuje między innymi: zabezpieczenie korony murów, oczyszczenie z graffiti i odgrzybienie, wykonanie zabezpieczeń oraz wykonanie nowej warstwy cegieł.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą