^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w dniu dzisiejszym tj. 20.09.2016 Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Gradkiewicz wraz z Dyrektorem GZO Beatą Domagalską przedszkole w Bobrownikach oraz Rachcinie oraz oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej imienia Karola Wojtyły w Bobrownikach,

Susza

Gminna Komisja ds. Szacowania szkód spowodowanych suszą informuję wszystkich rolników z terenu gminy Bobrowniki którzy złożyli wnioski o konieczności stawienia się w Urzędzie Gminy Bobrowniki (pokój 21, budynek B) w celu odebrania protokołu. Więcej informacji pod nr telefonu 54 230 51 40.

 

GOPS Bobrowniki informuje, że w dniu 25-26 wrzesnia 2018 r. (wtorek środa) nastąpi wypłata świadczeń okresowych. Kasa Urzędu Gminy czynna w dni powszednie w godz. 8.00 - 14.00.

Gmina Bobrowniki zakończyła realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie działań strażaków ochotników z terenu Gminy Bobrowniki niosącym pomoc pokrzywdzonym przestępstwem poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy, poprzez nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

„Zielona Szkoła”

W ramach współpracy Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko z Urzędem Wojewódzkim w Toruniu, Szkoła Podstawowa  im. Karola Wojtyły w Bobrownikach ponownie zakwalifikowała się do kolejnego projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych. Tym razem weźmie udział w przedsięwzięciu „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być … na zielonym!”.

Znalezione obrazy dla zapytania podatek akcyzowy

Referat finansowy informuje, że decyzje o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy odbierać w Urzędzie Gminy Bobrowniki - pokój nr 14 (budynek"B" Urzędu Gminy tj. "nowy" budynek).

Znalezione obrazy dla zapytania pszok wfosigw

Od rozpoczęcia budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bobrowniki trwa kampanie promocyjna mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, założonym długookresowym celem działania kampanii edukacyjno-informacyjnej jest doprowadzenie do redukcji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie, co bezpośrednio wpłynie na jakość życia wszystkich mieszkańców naszej gminy.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko wraz ze Skarbnikiem Gminy Pawłem Grudowskim podpisali umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tym samym pozyskując kolejne pieniądze dla Gminy Bobrowniki.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bobrownikach, zlokalizowany na  przy terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków będzie czynny w każdą środę w godzinach 12:00 - 17:00 oraz sobotę w godzinach 10:00 - 15:00. Punkt przeznaczony jest dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bobrowniki.

Znalezione obrazy dla zapytania 300+

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłata środków  gotówka w ramach Rządowego Programu "Dobry Start" nastąpi 12 września 2018r.

Kasa Urzędu Gminy czynna w godz. 8.00 - 14.00.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą