^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Na prośbę Energa Operator podajemy informacje o planowanych czasowych wyłączeniach dopływu energii elektrycznej w Gminie Bobrowniki:

6 kwi 09:00 - 6 kwi 13:00 - odbiorcy zasilani ze stacji Rachcin
7 kwi 09:00 - 7 kwi 13:00 - odbiorcy zasilani ze stacji Rachcin obwód 100

23 marca po raz XXII w tej kadencji obradowała Rada Gminy Bobrowniki. Na zaproszenie Wójta i Radnych w obradach udział wzięli: podinsp. Zdzisław Ciesielski - Komendant Powiatowy Policji w Lipnie oraz kom. Piotr Czajkowski - Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie.

GOPS Bobrowniki informuje, że osoby zakwalifikowane do stypendium szkolnego mają obowiązek dostarczenia faktur dokumentujących wydatki. Termin dostarczania faktur upływa dnia 31 marca 2017 r. o godz. 14.30. Informacji udziela p. Małgorzata Lewandowska, pokój nr 4 (budynek "A"), tel. 54 230 51 42

 

GOPS Bobrowniki informuje, że 23 marca 2017 r. (czwartek) nastąpi wypłata zasiłków okresowych. Kasa Urzędu Gminy Bobrowniki będzie czynna w godz. 8.00 - 14.00.

W okresie wakacji 2017 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 marca 2017 r. występuje możliwość odbioru decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Decyzje można odbierać w budynku "B" Urzędu Gminy Bobrowniki, p. Wioletta Jaromirska i Mirosława Kowalewska, pok. nr 14.

 

Uwaga! Na prośbę Energa Operator zawiadamiamy, że dziś w godz. 08:30 - 12:30 odbiorcy zasilani ze stacji Bobrowniki Pole 6 mieć będą przerwę w dostawie energii elektrycznej.

 

Program polityki zdrowotnej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015/2019

Województwo Kujawsko-Pomorskie należy do regionów o wysokiej zachorowalności na nowotwory złośliwe oraz choroby układu krążenia. Podobnie jest w przypadku naszego Powiatu, którego liczba mieszkańców wynosi ponad 67.000 osób, a z danych wynika, iż wśród populacji powiatu największa zachorowalność występuje na nowotwór jelita grubego i raka płuc oraz choroby układu krążenia.

Z udziałem Gospodarza Gminy Wójta Jarosława Jacka Poliwko odbyły się w minioną niedzielę uroczystości wręczenia sztandaru Kołu Pszczelarzy z Bobrownik. Spotkanie rozpoczęto mszą św. w kościele parafialnym p.w. św. Anny, gdzie nastąpił obrzęd poświęcenia sztandaru. Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się do Remizy OSP Bobrowniki, gdzie dokonano wbicia gwoździ pamiątkowych w drzewiec sztandaru. Wśród zaproszonych gości byli posłowie, samorządowcy z województwa, powiatu, okolicznych gmin, delegacje służb mundurowych jak i rodziny pszczelarzy. Awers sztandaru stanowi herb Bobrownik oraz rok wręczenia sztandaru. Na rewersie znajduje się wizerunek św. Ambrożego, patrona pszczelarzy oraz napis "Boże błogosław nasze pasieki". 

Wniosek o udzielenie pomocy ze środków PROW na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej dla miejscowości Bobrowniki - etap II wraz z przebudową sieci wodociągowej" znalazł się na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy zajmując 19 miejsce wśród 98 wniosków. Przy sprawnym zarządzaniu Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko oraz przychylności Radnych wykonanie inwestycji będzie ukoronowaniem starań pracowników urzędu odpowiedzialnych za inwestycje i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Więcej szczegółów podamy po zawarciu umowy o dofinansowanie. Lista dostępna tutaj.

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą