^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

GOPS Bobrowniki informuje, że 21-22 lutego 2018 r. (środa-czwartek) nastąpi wypłata zasiłków okresowych. Kasa Urzędu Gminy Bobrowniki będzie czynna w godz. 8.00 - 14.00.

„Upadek to nie przypadek” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie prowadziła w 2018 roku większość swoich działań prewencyjnych. „Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. W 2017 roku Kasa wypłaciła 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego około połowa (6 653) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 12 rolników straciło życie.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy.

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłaty świadczenia rodzinnego nastąpią dnia 15 lutego br. (czwartek). Kasa Urzędu Gminy czynna w godz. 8.00 - 14.00.

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłata świadczenia w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus zarówno w formie przelewu jak i gotówki nastąpi w poniedziałek 19 lutego 2018 r. Kasa UG Bobrowniki czynna w godz. 8.00 - 14.00.

W dniu 5 lutego 2018r r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bobrownikach odbyła się XXX sesja Rady Gminy Bobrowniki.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach.

26 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach odbył się Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji uczniowie klas 0-III wraz z wychowawczyniami przygotowali pogram artystyczny oraz drobne upominki.

Informujemy, że od 1 do 28 lutego 2018r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W środę 24 stycznia w Przedszkolu Samorządowym w Bobrownikach odbyło się "Przedstawienie Zimowe" występ artystyczny przygotowany przez dzieci pod kierunkiem kadry pedagogicznej placówki.

Działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą