^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

RODO - Przedszkole Nr 443

Szanowni Państwo, w związku z trwającym remontem budynku Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach proszę o dostosowanie się do poniższych wytycznych.

  • Wejście i wyjście do przedszkola na czas remontu znajduje się z tyłu budynku. Proszę o przemieszczanie się tylko po wyznaczonej drodze do wejścia.
  • Rodzice wraz z dziećmi podczas trwania remontu mogą wejść do przedszkola do wyznaczonego miejsca. Wyjątkiem są dzieci 3-letnie oraz dzieci 4-letnie, które rozpoczynają edukację przedszkolną w tym roku.
  • Proszę o nieparkowanie pojazdów na jezdni wzdłuż budynku przedszkola. Zalecam parkować za pasami przy plebanii, wzdłuż rynku, na rynku oraz na parkingu przedszkola. 

Powyższe zalecenia przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci oraz rodziców w czasie trwania remontu w Przedszkolu Samorządowym w Bobrownikach.

Z poważaniem

w/z dyr. Barbara Mosakowska

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i tekst

W dniu 26 sierpnia 2023 roku w Bobrownikach miały miejsce tradycyjne „Dożynki Powiatowo-Gminne”. O godzinie 14:00 odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez Proboszcza Parafii p.w. św. Anny w Bobrownikach ks. prof. Zdzisława Pawłowskiego oraz Księdza Dziekana Mirosława Korytowskiego, a także poświęcenie darów i wieńców dożynkowych. Następnie Strażacy z OSP w Bobrownikach, wraz z orkiestrą OSP w Bobrownikach poprowadzili zgromadzonych gości i mieszkańców całego Powiatu oraz delegacje niosące wieńce i dary dożynkowe, na tereny rekreacyjne przy ruinach zamku bobrownickiego gdzie odbyła się dalsza część uroczystości dożynkowych.

Wnętrze wieńca dożynkowego. Bochen chleba

Powiatowo-Gminne Dożynki w Bobrownikach relacja Powiatu Lipnowskiego dostępna tutaj:

DOŻYNKI 2023.

Dożynki powiatu lipnowskiego 2023 w Bobrownikach. Tak bawili się nie tylko rolnicy. Zdjęcia i wideo

 

Dożynki Powiatowo-Gminne w obiektywie "Lipno Nasze Miasto" - fotorelacja dostępna tutaj:

Dożynki 2023.

Może być zdjęciem przedstawiającym strach na wróble, na świeżym powietrzu i tekst

Wójt Gminy Bobrowniki oraz Przewodniczący Rady Gminy serdecznie dziękują Radnym Rady Gminy Bobrowniki, Sołtysom, Paniom z Kół Kobiet oraz pracownikom na czele z Panią Sylwią Uzarską - Kierownikowi Klubu Dziecięcego "Bobrowiaczek" za przygotowanie witaczy. Szczególne podziękowania składamy mieszkańcom którzy odpowiedzieli na nasz apel i wykonali witacze dożynkowe przy swoich posesjach.

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i tekst

W dniu 28 sierpnie 2023r. w Urzędzie Gminy Bobrowniki Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisał porozumienie z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.  Na mocy porozumienia Gmina Bobrowniki przekaże środki finansowe w wysokości 10.000 złotych na zakup umundurowania, sprzętu oraz wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i tekst

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisali umowy z Powiatem Lipnowskim reprezentowanym przez Starostę Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego. W ramach podpisanej umowy Gmina Bobrowniki otrzyma dofinansowanie w kwocie 135.000 zł na zadanie pn.:"Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych." Na podstawie kolejnej umowy Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie otrzyma dofinasowanie z Gminy Bobrowniki na kwotę 15.000zł.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą