^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

Miejscowość Bobrowniki zyska nową drogę o nawierzchni asfaltowej. Będzie nią odcinek 700 m stanowiący przedłużenie ulicy Podgórnej w kierunku Polichnowa. Umowę na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,700 km w obrębie geodezyjnym Bobrowniki cz. dz. nr 514" podpisał wiosną 2015 r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Pawła Grudowskiego - Skarbnika. Inwestycja będzie współfinansowana środkami z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prace przy budowie drogi zostały właśnie rozpoczęte.

Więcej informacji tutaj.

W związku z zakończeniem roku szkolnego 2014/2015 Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko wziął wczoraj udział w uroczystych apelach przeprowadzonych w placówkach oświatowych na naszym terenie wręczając nagrody wraz z dyplomami szczególnie uzdolnionym uczniom i uczennicom. W podsumowaniach poczesne miejsce zajęła kwestia wysokich wyników nauczania w szkołach. Wg danych OKE Gdańsk Gimnazjum w Bobrownikach zajęło pierwsze miejsce w Powiecie Lipnowskim pod względem wyników zarówno z części humanistycznej jak i matematyczo-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.

Po pracowitym roku szkolnym potwierdzonym dobrymi wynikami egzaminu Gimnazjaliści z Bobrownik odłożyli przybory szkolne chwytając za wędkę i organizując trzeci turniej wędkarski. Patronat nad nim objął Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko. Więcej informacji na stronie Gimnazjum.

W dniu wczorajszym druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bobrowniki odebrali nagrody w konkursie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego "Rodzynki z pozarządówki" na najlepsze inicjatywy społeczne. Nagrodzone zostały następujące przedsięwzięcia: "Bobrowniki wczoraj i dziś" (OSP Bobrowniki) i "Upamiętnienie Druhów OSP Rachcin Żołnierzy Polskich Wojny Obronnej 1939 r." (OSP Rachcin). Gratulujemy środowisku strażackiemu wspaniałych inicjatyw i wyrażamy wdzięczność za promocję Gminy Bobrowniki. 

     Przewodniczący Rady Gminy                               Wójt 

         Tadeusz Gradkiewicz                         Jarosław Jacek Poliwko

Uroczystym apelem i happeningiem 19 czerwca 2015 r. wraz z przemarszem ulicami Bobrownik zakończony został przez Uczniów Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach projekt edukacyjny "Wszystkie PRAWA nasze są!" realizowany pod opieką p. Agnieszki Głowińskiej. Przez megafon odczytana została Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Rozdano ulotki, które przygotowali uczniowie. Wypuszczono balony w barwach Amnesty International. Nad realizacją projektu pracowali uczniowie: Natalia Chamera, Marta Chlebosz, Szymon Głowiński, Aleksandra Jastrzębska, Martyna Klimek, Agata Marciniak, Robert Nowakowski, Małgorzata Parzniewska, Mateusz Poliwko. Wykonanie przedsięwzięcia pomogło zwrócić uwagę na dyskryminację jako czynnik prowadzący do przemocy, wykluczenia i ubóstwa.

Koniec maja i czerwiec to czas, w którym obchodzimy Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca - okazja do refleksji nad funkcjonowaniem podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina i umacniania więzi między jej członkami. W związku z tym wiele środowisk na terenie naszej Gminy zorganizowało wspólne występy, gry i zabawy łączące rodziny. Nie zawiodło pod tym względem również prowadzone przez Gminę Bobrowniki Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach organizując "Dzień Mamy i Taty". 

Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski i Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz zapraszają na Festiwal Piosenki Ranczerskiej "Wilkowyjce".

Prowadzona przez Gminę Bobrowniki Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach stała się czołową placówką w powiecie lipnowskim pod względem wyników egzaminu szóstoklasisty w roku 2015. Odnotowano znakomity wynik części drugiej dotyczącej języka angielskiego (najlepszy wynik w Powiecie Lipnowskim). Również część pierwsza obejmująca język polski i matematykę wypadła doskonale (2 miejsce w Powiecie). Społeczności uczniowskiej i gronu pedagogicznemu Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                           Wójt                           Przewodniczący Rady Gminy

              Jarosław Jacek Poliwko                   Tadeusz Gradkiewicz

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą