^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Bobrowniki, które odbędą się 5 lipca 2015 r. w okręgu nr 5 informujemy, że dyżury członków Gminnej Komisji Wyborczej trwać będą do 26 maja 2015 r. Więcej informacji tutaj.

Na prośbę Przewodniczącego Konwentu Wójtów Gmin Województwa Kujawsko - Pomorskiego informujemy o konkursie na logotyp Konwentu. Oferta adresowana jest do wszystkich mieszkańców Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze szczególną zachętą dla Szkół i Świetlic. Prace można przesyłać do 30 czerwca br. Więcej szczegółów na bip.ugbobrowniki.pl oraz tutaj.

W marcu 2015 r. informowaliśmy o konkursie na Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego "Rodzynki z pozarządówki". Wpłynęły wnioski 3 stowarzyszeń z terenu naszej gminy. Spośród 38 przedsięwzięć zgłoszonych na konkurs 19 zostało rekomendowanych do drugiego etapu. Są wśród nich 2 inicjatywy z naszej Gminy tj. OSP Bobrowniki "Bobrowniki wczoraj i dziś" oraz OSP Rachcin "Upamiętnienie druhów OSP Rachcin Żołnierzy Polskich Wojny Obronnej 1939 r.". Ostateczne rozstrzygnięcie planowane jest na czerwiec br. Pierwszą inicjatywą z terenu naszej Gminy nagrodzoną w tym konkursie było uchronienie przed likwidacją Szkoły Podstawowej w Rachcinie dokonane przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin w 2008 r. Strażakom obu jednostek gratulujemy! Więcej na temat tegorocznej edycji konkursu tutaj.

Informujemy, że na słupach elektroenergetycznej linii napowietrznej 220kV relacji Olsztyn 1 - Włocławek Azoty pd nr 220 do nr 437 rozpoczynają się prace antykorozyjne. Komunikat podaje się do wiadomości mieszkańców na prośbę Pionu Usług Sieciowych. Więcej informacji tutaj.

Dziś mija 70. rocznica kapitulacji hitlerowskich Niemiec. Oznaczała ona koniec działań wojennych w Europie. Wracamy pamięcią do wyczynów oręża polskiego, które pierwsze stawiło czoła III Rzeszy (a później również ZSRR) w Wojnie Obronnej Polski 1939 r. i podejmowało zmagania z najeźdźcą na wszystkich frontach w Europie i Afryce; kryptologów polskich, którzy jeszcze przed wojną złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma przyczyniając się do skrócenia tej najbardziej krwawej z wojen. W ostatnią niedzielę 3 maja pamięć mieszkańców Gminy Bobrowniki ofiar zakończonej przed 70. laty II wojny światowej uczcili przedstawiciele władz Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Powiatu Lipnowskiego, Gminy Bobrowniki, Księża tutejszej Parafii, delegacje szkół, straży pożarnych, przedsiębiorców i wielu innych uczestników uroczystości przy okazji obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja składając wieńce na zbiorowej mogile 23 ofiar hitlerowskiej egzekucji z jesieni 1939 r.

Aktywnie i w podniosłej atmosferze obchodziło społeczeństwo Gminy Bobrowniki Narodowe Święto Trzeciego Maja. Rozpoczęto je siatkarskim Turniejem Konstytucji 3 Maja, nad którym patronat objął Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko. Rozgrywki odbyły się 2 maja z udziałem 5 drużyn. Zwycięstwo odniosła drużyna z Ciechocinka. 

W dniu 3 maja uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą sprawowaną w Kościele p.w. św. Anny ufundowanym w 1787 r. przez Kajetana Sierakowskiego, zwolennika Konstytucji 3 Maja i posła na Sejm Wielki. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr hab. Zdzisław Pawłowski, prof. UMK, Proboszcz Parafii Bobrowniki. W koncelebrze asystowali Ojcowie Bernardyni z Klasztoru w Skępem. 

W uroczystości udział wzięli: Członek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Aneta Jędrzejewska, Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski, Rafał Wiśniewski (Przewodniczący Rady Powiatu Lipnnowskiego), Wójt Gminy Lipno Andrzej Szychulski i inni Goście. Zobacz fotorelację.

W celu poprawy warunków użytkowania przestrzeni publicznej jaką jest dawny rynek bobrownicki informujemy, że z dniem 1 maja 2015 r. na Placu Wolności w Bobrownikach udostępniona zostanie na stałe publiczna toaleta. 

Informujemy, że w dniu 3 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach 13:00 - 15:00 w Urzędzie Gminy Bobrowniki (pok. nr 24) wystąpi możliwość odbioru - pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania w Wyborach Prezydenckich. W tym czasie wystąpi również możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

  Małgorzata Grudowska

Zastępca Kierownika USC

Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobrownikach zapraszają dzieci z Przedszkoli i Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobrowniki do udziału w konkursie plastycznym. Tematem przewodnim konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej ilustracji do przeczytanej przez siebie książki wypożyczonej w bibliotece. Prace wykonane dowolną techniką przyjmujemy do 25 maja 2015.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

OGŁASZA KONKURS FOTOGRAFICZNY

Pod nazwą "Działalność LGD w obiektywie"

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2014

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą