^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znamy już kwoty funduszu sołeckiego przysługujące sołectwom na rok 2016. Jego połączenie ze społecznie wyświadczaną przez mieszkańców pracą przynosi wspaniałe rezultaty jak np. plac zabaw i boisko w sołectwie Stare Rybitwy czy wybrukowany przez druhów OSP Rachcin plac o powierzchni 120 m2 pod Remizą w Rachcinie (zdjęcie powyżej). 

Do 17 sierpnia 2015 r. w Biurze Powiatowym ARiMR w Lipnie z/s w Skępem trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat na zalesienie. Oferta adresowana jest do rolników i jednostek samorządu terytorialnego. Dopłaty można otrzymać do zalesienia powierzchni gruntów nie większej niż 20 ha i nie mniejszej niż 0,1 ha. Należy posiadać specjalny plan zalesieniowy. Premiowane będzie sadzenie lasu na obszarze zagrożonym erozją wodną lub na terenie przyległym do wód śródlądowych, lasów, obszarów leśnych, terenu o nachyleniu powyżej 12 stopni. Więcej informacji tutaj

Ze względu na złe warunki atmosferyczne dzisiejszy pokaz Cyrku "Metrpol" został odwołany. Wciąż jeszcze wydawane są ostrzeżenia o burzach. W dniu dzisiejszym Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu IMGW-PIB podało prognozę przewidującą silne burze z gradem w dniach 25-26 lipca 2015 r. Treść komunikatu tutaj.

Do 7 sierpnia 2015 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji ds. Referendum w Bobrownikach (3 komisje), Rachcinie i Gnojnie. Treść komunikatu tutaj. Wzór zgłoszenia tutaj.

23 lipca 2015 r. na boisko sportowe w Bobrownikach przybędzie cyrk. Przedstawienie rozpocznie się o godz. 18:00. Wśród atrakcji akrobacje pod kopułą cyrku - lina pionowa, szarfy, gwiazdy MAM TALENT, egzotyczny pokaz ognia, magia i iluzja, clowni. 

 

Komisja konkursowa zwizytowała ogródki zgłoszone do konkursu na najpiękniejszy ogródek Gminy Bobrowniki 2015. Na zamieszczonej wyżej fotografii ogródek pani Lucyny Malinowskiej (Bobrownickie Pole). Poniżej prezentujemy wszystkie ogródki zgłoszone do konkursu. Zwycięzcę poznamy w trakcie diecezjalno-powiatowo-gminnych dożynek, które odbędą się w Bobrownikach 29 sierpnia 2015 r.

Do piątku 31 lipca trwa nabór zgłoszeń do Konkursu Rolnik Powiatu Lipnowskiego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lipnie. Ogłoszenie rozstrzygnięcia nastąpi 29 sierpnia 2015 r. w trakcie Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych Dożynek, które odbędą się w Bobrownikach. Laureatami zeszłorocznej edycji byli również rolnicy z Gminy Bobrowniki: Zenon Fila (Stary Bógpomóż), Władysław Kraziński (Winduga), Michał Kora (Gnojno). Zamieszczamy REGULAMIN i wzór KARTY ZGŁOSZENIA.

13 lipca odbyła się VII Sesja Rady Gminy Bobrowniki. Obrady rozpoczęto od wręczenia zaświadczenia o wyborze nowemu radnemu Krzysztofowi Kostrzewskiemu, który złożył ślubowanie. O wyborze Radnego informowaliśmy tutaj.

Sołtysi z terenu Powiatu Lipnowskiego stanęli w szranki podczas VII Zjazdu i Turnieju Rodzinnego Sołtysów i Rad Sołeckich zorganizowanego w Chrostkowie. Wśród uczestników nie zabrakło Sołtysów z Gminy Bobrowniki.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą