^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W położonej na terenie naszej Gminy przy szosie Bobrowniki-Włocławek miejscowości Winduga do gospodarstwa Pani Teresy Łybko zawitał nietypowy ptak. To Białorzytka saharyjska, która żyje na kamienistych obszarach od Sahary do Iraku. Nigdy wcześniej nie widziano jej w Polsce. Do Europy zawitała jak dotąd zaledwie kilka razy. Od początku maja do położonej 7 km na południe od Bobrownik wsi Winduga przybywają ciągle liczni fotograficy, ekolodzy, miłośnicy przyrody z całej Polski. Ptak znajduje się obecnie w odległości co najmniej 3 tys. km od miejsca swego naturalnego występowania. Fot. Artur Górczyński ART-STUDIO.

Trwa realizacja projektu Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze". Do partnerskiego udziału w przedsięwzięciu zaproszono również Gminę Bobrowniki. W dniu wczorajszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko i Skarbnik Paweł Grudowski podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu aneks do umowy partnerskiej. Zyskujemy rekultywację składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Polichnowo - Piaski z dofinansowaniem 95 % wydatków.

Na prośbę Oddziału ZUS w Toruniu zamieszczamy Magazyn informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z informacją dotyczącą programu dofinansowania przedsiębiorstw. Więcej informacji tutaj.

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Bobrowniki, które odbędą się 5 lipca 2015 r. w okręgu nr 5 informujemy, że dyżury członków Gminnej Komisji Wyborczej trwać będą do 26 maja 2015 r. Więcej informacji tutaj.

Na prośbę Przewodniczącego Konwentu Wójtów Gmin Województwa Kujawsko - Pomorskiego informujemy o konkursie na logotyp Konwentu. Oferta adresowana jest do wszystkich mieszkańców Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze szczególną zachętą dla Szkół i Świetlic. Prace można przesyłać do 30 czerwca br. Więcej szczegółów na bip.ugbobrowniki.pl oraz tutaj.

W marcu 2015 r. informowaliśmy o konkursie na Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego "Rodzynki z pozarządówki". Wpłynęły wnioski 3 stowarzyszeń z terenu naszej gminy. Spośród 38 przedsięwzięć zgłoszonych na konkurs 19 zostało rekomendowanych do drugiego etapu. Są wśród nich 2 inicjatywy z naszej Gminy tj. OSP Bobrowniki "Bobrowniki wczoraj i dziś" oraz OSP Rachcin "Upamiętnienie druhów OSP Rachcin Żołnierzy Polskich Wojny Obronnej 1939 r.". Ostateczne rozstrzygnięcie planowane jest na czerwiec br. Pierwszą inicjatywą z terenu naszej Gminy nagrodzoną w tym konkursie było uchronienie przed likwidacją Szkoły Podstawowej w Rachcinie dokonane przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin w 2008 r. Strażakom obu jednostek gratulujemy! Więcej na temat tegorocznej edycji konkursu tutaj.

Informujemy, że na słupach elektroenergetycznej linii napowietrznej 220kV relacji Olsztyn 1 - Włocławek Azoty pd nr 220 do nr 437 rozpoczynają się prace antykorozyjne. Komunikat podaje się do wiadomości mieszkańców na prośbę Pionu Usług Sieciowych. Więcej informacji tutaj.

Dziś mija 70. rocznica kapitulacji hitlerowskich Niemiec. Oznaczała ona koniec działań wojennych w Europie. Wracamy pamięcią do wyczynów oręża polskiego, które pierwsze stawiło czoła III Rzeszy (a później również ZSRR) w Wojnie Obronnej Polski 1939 r. i podejmowało zmagania z najeźdźcą na wszystkich frontach w Europie i Afryce; kryptologów polskich, którzy jeszcze przed wojną złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma przyczyniając się do skrócenia tej najbardziej krwawej z wojen. W ostatnią niedzielę 3 maja pamięć mieszkańców Gminy Bobrowniki ofiar zakończonej przed 70. laty II wojny światowej uczcili przedstawiciele władz Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Powiatu Lipnowskiego, Gminy Bobrowniki, Księża tutejszej Parafii, delegacje szkół, straży pożarnych, przedsiębiorców i wielu innych uczestników uroczystości przy okazji obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja składając wieńce na zbiorowej mogile 23 ofiar hitlerowskiej egzekucji z jesieni 1939 r.

Aktywnie i w podniosłej atmosferze obchodziło społeczeństwo Gminy Bobrowniki Narodowe Święto Trzeciego Maja. Rozpoczęto je siatkarskim Turniejem Konstytucji 3 Maja, nad którym patronat objął Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko. Rozgrywki odbyły się 2 maja z udziałem 5 drużyn. Zwycięstwo odniosła drużyna z Ciechocinka. 

W dniu 3 maja uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą sprawowaną w Kościele p.w. św. Anny ufundowanym w 1787 r. przez Kajetana Sierakowskiego, zwolennika Konstytucji 3 Maja i posła na Sejm Wielki. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr hab. Zdzisław Pawłowski, prof. UMK, Proboszcz Parafii Bobrowniki. W koncelebrze asystowali Ojcowie Bernardyni z Klasztoru w Skępem. 

W uroczystości udział wzięli: Członek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Aneta Jędrzejewska, Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski, Rafał Wiśniewski (Przewodniczący Rady Powiatu Lipnnowskiego), Wójt Gminy Lipno Andrzej Szychulski i inni Goście. Zobacz fotorelację.

W celu poprawy warunków użytkowania przestrzeni publicznej jaką jest dawny rynek bobrownicki informujemy, że z dniem 1 maja 2015 r. na Placu Wolności w Bobrownikach udostępniona zostanie na stałe publiczna toaleta. 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą