^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Od blisko tygodnia funkcjonuje nowy parking przed Urzędem Gminy Bobrowniki z alternatywną możliwością wyjazdu spod urzędu. Stary parking będący jednocześnie "podwórzem" Urzędu jest teraz udostępniony głównie Interesantom. Zaparkowanie samochodu czy przejazd większych pojazdów nie będzie już łamigłówką. Zyskaliśmy miejsca parkingowe, dzięki którym poprawi się funkcjonalność otoczenia urzędu. 

Przypominamy, że w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. trwać będzie nabór wniosków rolników ubiegających się o zwrot części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. O zasadach występowania o środki pisaliśmy tutaj

Na wniosek Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko Wojewoda Kujawsko - Pomorski powołał komisję do szacowania strat powstałych w wyniku suszy na terenie Gminy Bobrowniki. Więcej informacji tutaj.

Na wniosek Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko Wojewoda Kujawsko - Pomorski powołał komisję do szacowania strat powstałych w wyniku suszy na terenie Gminy Bobrowniki. Więcej informacji tutaj.

Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko wraz z Radnymi zaprasza wszystkich Rolników z terenu Gminy Bobrowniki do udziału w konkursie Rolnik Gminy 2016. Nabór zgłoszeń trwa do 1 sierpnia 2016 r. Więcej informacji tutaj.

Okresowa emerytura rolnicza

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że wypłata zasiłku okresowego nastąpi w czwartek 28 lipca br. Kasa Urzędu Gminy Bobrowniki pracuje w godz. 8.00-14.00.

Informujemy, że w czwartek 14 lipca nastąpi wypłata świadczenia z programu 500+ w formie przelewu. Tego dnia również wnioskodawcy, którzy pobierają świadczenie w gotówce będą mogli pojawić się po pieniądze w Kasie Urzędu Gminy. 

 

Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą 2017 – Rokiem Rzeki Wisły. W ten sposób polscy parlamentarzyści po raz pierwszy uhonorowali przepływającą przez środek naszego kraju rzekę - tak samo jak dotychczas honorowano bohaterów narodowych czy znaczące wydarzenia.

GOPS Bobrowniki informuje, że w dniach 14-15 lipca br. w Kasie Urzędu Gminy Bobrowniki nastąpi wypłata świadczeń rodzinnych. O wypłacie pozostałych świadczeń informować będziemy na bieżąco.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą