^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

W dniach 19-20 maja (czwartek, piątek) br.

w Kasie Urzędu Gminy Bobrowniki

będzie wypłacany zasiłek rodzinny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że w dniu 17 maja br. rozpocznie się wypłata świadczeń wychowawczych w ramach Programu "Rodzina 500plus" na konta. Wypłata świadczenia osobom, które zadeklarowały chęć odbioru środków w gotówce, nastąpi w Kasie Urzędu Gminy Bobrowniki w dniach 19-20 maja br. (czwartek - piątek). Po odbiór decyzji o przyznaniu świadczenia należy zgłaszać się do Pani Sylwii Uzarskiej w Urzędzie Gminy Bobrowniki, budynek A, pokój nr 3.

Publikujemy komunikat Koła Łowieckiego nr 109 "Orzeł" we Włocławku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Obwód Koła obejmuje sołectwa Rachcin, Brzustowa, Stary Bógpomóż oraz częściowo sołectwa Bobrowniki, Polichnowo i Gnojno.

Dzięki sprzyjającej pogodzie z inicjatywy Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko i Radnych oraz przy udziale pracowników Urzędu Gminy Bobrowniki wykonano lub rozpoczęto wykonywanie szeregu robót. Przede wszystkim jeszcze przed 3 maja br. zakończono pracę nad rozbudową i poprawą zewnętrznego wizerunku garażu OSP Bobrowniki oraz tworzeniem parkingu naprzeciw Gimnazjum. Praca przy budowie nowego parkingu obok Urzędu Gminy Bobrowniki przeszła z etapu równania terenu do montażu ogrodzenia i przygotowań pod utwardzenie. Wkrótce zyskamy dodatkowe 700 m2 powierzchni parkingowej pod Urzędem Gminy Bobrowniki. Na zdjęciu powyżej garaż OSP Bobrowniki przed i po zakończeniu prac. W rozbudowie garażu strażackiego nie zabrakło zaangażowania Druhów jednostki OSP Bobrowniki na czele z Komendantem Gminnym OSP druhem Dariuszem Domagalskim.

Sprzyjająca aura umożliwiła naszym pracownikom rozpoczęcie robót poprawiających warunki funkcjonowania przestrzeni publicznej. Rozpoczęto prace nad budową parkingu przy kaplicy w Gnojnie. Na potrzeby parkingu dostosowana zostanie powierzchnia 250 m2 przy tym obiekcie. Również prace z zakresu postawienia krzyża przydrożnego i wybrukowania oraz ogrodzenia jego otoczenia wykonano we wsi Stary Bógpomóż. Wczoraj miejsca prac zwizytowali Gospodarze Gminy Bobrowniki - Wójt Jarosław Jacek Poliwko i Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki Tadeusz Gradkiewicz.

Informujemy, że Gmina Bobrowniki rozpoczęła skuteczne pozyskiwanie środków PROW na lata 2014 - 2020. Wniosek o dofinansowanie realizacji operacji pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Bobrownickie Pole - Etap I" złożony przez Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko w dniu 31 grudnia 2015 r. został zaakceptowany i oceniony najwyżej spośród wniosków gmin powiatu lipnowskiego. Na realizację operacji przyznana zostanie kwota nie wyższa niż 191 649,00 zł.

 

Informujemy, że w piątek 21 października br. Kasa w Urzędzie Gminy Bobrowniki czynna będzie do godz. 12:00 Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informuję, że Gmina Bobrowniki kolejny już rok jest uczestnikiem  Programu Powszechnej Nauki Pływania Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „UMIEM PŁYWAĆ”. Program jest adresowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej i zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z nauki pływania.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą