^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za II kwartał 2016 r. wynosi 42 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 88 zł.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 4 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 3 marca 2016 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za II kwartał 2016 r. wynosi 42 zł. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka miesięczna wynosi 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Informujemy, że we wtorek 29 marca br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach rozpocznie się wydawanie wniosków o przyznanie pomocy z Rządowego Programu Rodzina 500+.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że w dniach 17-18 marca br. (czwartek - piątek) w Kasie Urzędu Gminy Bobrowniki odbywać się będzie wypłata świadczeń rodzinnych.

Przypominamy, że 15 marca br. w godz. 9:00 - 11:00 dostępne będzie w Urzędzie Gminy Bobrowniki mobilne stanowisko w zakresie rozliczeń podatkowych za rok 2015. O akcji SZYBKI PIT  w Urzędzie Gminy Bobrowniki informowaliśmy tutaj.

Wójt Gminy Bobrowniki w porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział Toruń zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Bobrowniki na bezpłatne poradnictwo ZUS, które świadczone będzie 30 marca br. w godz. 10:00 - 13:00 (Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Bobrowniki) z zakresu:

W sobotę 5 marca br. w budynku Remizy OSP Rachcin druhowie tej jednostki zorganizowali dla swoich Żon, Dziewczyn i Druhenek Strażacki Dzień Kobiet. Druhowie podjęli miłe Panie ciastem i kawą. Słodkie upominki przekazał Żonom, Dziewczynom i Druhenkom również Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko. Dzięki Kobietom wyposażenie kuchenne zdobyte przez OSP Rachcin w 2012 r. z PROW (70 % dofinansowania) pozostaje zadbane i nieuszczuplone, a miejsce upamiętniające Druhów OSP Rachcin Żołnierzy Polskich Wojny Obronnej 1939 r. jest zawsze uporządkowane. Świetlicę wiejską w budynku Remizy OSP Rachcin zdobi ręcznie wykonany przez jedną z Żon haft Godła Polski. Kobiety podają również wspaniałe potrawy oraz wypieki na strażackich zebraniach i uroczystościach. Strażacki Dzień Kobiet był więc okazją do podziękowań.

Suczka wraz z sympatycznymi szczeniakami szuka dobrych ludzi - chętnych do przygarnięcia zwierząt. Informacji udziela Lilla Lorenc tel. 54 230 51 42 lub Alina Stawisińska tel. 230 35 02. Ogólnie do przygarnięcia jest suczka wraz z sześcioma szczeniakami oraz samotna suczka (łącznie 8 zwierząt). 

Po raz pierwszy wręczone zostały stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki.Tę inicjatywę Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko poparła Rada Gminy Bobrowniki przyjmując uchwałą z 22 stycznia br. zasady przyznawania stypendiów. Spotkanie z uczniami - stypendystami oraz ich rodzicami odbyło się dziś w Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach w trakcie obrad sesji Rady Gminy. Obecni byli również dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych, nauczyciele.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą