^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Publikujemy Harmonogram zebrań sołeckich w Gminie Bobrowniki na wrzesień 2015 r. Harmonogram dostępny tutaj.

PROW wskazuje wiele warunków uzyskania wsparcia na realizację operacji m.in. z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, budowy i modernizacji dróg lokalnych. Jednym z nich jest "spójność operacji z dokumentem planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości". W związku z tym w Urzędzie Gminy Bobrowniki opracowano projekt "Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Bobrowniki na lata 2015-2020. Gminny Program Rewitalizacji" ze wskazaniem możliwych do realizacji inwestycji. Już dziś wskazać trzeba, że nie wszystkie będą możliwe do urzeczywistnienia z uwagi na konieczność wygospodarowania znacznego wkładu własnego (ponad 37%). Uwzględniono również przedsięwzięcia zapewne kwalifikujące się do wsparcia ze środków RPO (co najmniej 15% wkładu własnego). Projekt Strategii dostępny jest tutaj.

Badania sprzyjające rozpoznaniu raka jelita grubego - najczęściej występującego nowotworu oraz raka płuc będzie można wykonać nieodpłatnie w Szpitalu Lipno sp. z o.o. dzięki "Programowi polityki zdrowotnej powiatu lipnowskiego na lata 2015-2017". Informacji udziela Szpital Lipno tel. 54 2880416 pok. 213 oraz Inspektor Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Lipnie tel. 54 2872039 wew. 59. Badania, które będą wykonywane nieodpłatnie w ramach programu:

ARiMR zachęca do udziału w szkoleniu dotyczącym Działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", w którym przewiduje się m.in. koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli, zakupu nowych maszyn, elementów infrastruktury technicznej. Spotkanie stanowi okazję uzyskania informacji o warunkach uzyskania pomocy i przewidywanych terminach uruchomienia wsparcia.

Informujemy, że 21 września 2015 r. (poniedziałek) odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Bobrowniki. Początek o godz. 10:00. Porządek obrad dostępny tutaj.

05 września na Stadionie Miejskim w Lipnie odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W kategorii A Gminę Bobrowniki reprezentowała drużyna męska OSP Rachcin, która uplasowała się na V miejscu. Spośród 9 gmin powiatu lipnowskiego zostaliśmy sklasyfikowani w środku wyprzedzając m.in. utytułowane straże-w tym jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Skromny choć nie najgorszy wynik udało się osiągnąć mimo braku szeroko zakrojonych przygotowań i udogodnień sprzętowych. 

OKÓLNIK

Informuję, że dnia 11 września 2015 r. (piątek) o godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Nieszawskiej w Bobrownikach odbędzie się spotkanie osób zainteresowanych działalnością Koła Gospodyń Wiejskich Bobrownickie Pole. Przedmiotem zebrania będzie wybór zarządu Koła. Wszystkie osoby zainteresowane tą sprawą proszone są o przybycie.

                                                                      Sołtys Wsi Bobrownickie Pole

                                                                            Roman Parzniewski

Wójt Gminy Bobrowniki i Rada Gminy Bobrowniki wraz z Przewodniczącym składają serdeczne podziękowanie wszystkim mieszkańcom naszej Gminy za udział w Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych Dożynkach Bobrowniki 2015. 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą