^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Przypominamy, że w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. trwać będzie nabór wniosków rolników ubiegających się o zwrot części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. O zasadach występowania o środki pisaliśmy tutaj

Na wniosek Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko Wojewoda Kujawsko - Pomorski powołał komisję do szacowania strat powstałych w wyniku suszy na terenie Gminy Bobrowniki. Więcej informacji tutaj.

Na wniosek Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko Wojewoda Kujawsko - Pomorski powołał komisję do szacowania strat powstałych w wyniku suszy na terenie Gminy Bobrowniki. Więcej informacji tutaj.

Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko wraz z Radnymi zaprasza wszystkich Rolników z terenu Gminy Bobrowniki do udziału w konkursie Rolnik Gminy 2016. Nabór zgłoszeń trwa do 1 sierpnia 2016 r. Więcej informacji tutaj.

Okresowa emerytura rolnicza

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że wypłata zasiłku okresowego nastąpi w czwartek 28 lipca br. Kasa Urzędu Gminy Bobrowniki pracuje w godz. 8.00-14.00.

Informujemy, że w czwartek 14 lipca nastąpi wypłata świadczenia z programu 500+ w formie przelewu. Tego dnia również wnioskodawcy, którzy pobierają świadczenie w gotówce będą mogli pojawić się po pieniądze w Kasie Urzędu Gminy. 

 

Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą 2017 – Rokiem Rzeki Wisły. W ten sposób polscy parlamentarzyści po raz pierwszy uhonorowali przepływającą przez środek naszego kraju rzekę - tak samo jak dotychczas honorowano bohaterów narodowych czy znaczące wydarzenia.

GOPS Bobrowniki informuje, że w dniach 14-15 lipca br. w Kasie Urzędu Gminy Bobrowniki nastąpi wypłata świadczeń rodzinnych. O wypłacie pozostałych świadczeń informować będziemy na bieżąco.

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym tj. 01.07.2016 - 31.08.2016 Kompleks Boisk Orlik w Bobrownikach jest otwarty:

- od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-22.00

- od soboty do niedzieli w godz. 12.00-22.00.

Zapraszamy!

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą