^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

GOPS Bobrowniki informuje, że w dniach 15-16 grudnia br. (czwartek-piątek) nastąpi wypłata STYPENDIUM SZKOLNEGO, a w dniach 20-21 grudnia br. (wtorek-środa) ZASIŁKU OKRESOWEGO I CELOWEGO. Kasa czynna w godz. 8.00-14.00.

   Szanowni Państwo informujemy o rozpoczęciu na terenie województwa

Kujawsko - Pomorskiego programu pt.:

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie

kujawsko-pomorskim”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2016 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Inspektorat we Włocławku informuje, że w związku z koniecznością wykonania batymetrii dna poniżej progu podpiętrzającego dolne stanowisko stopnia wodnego we Włocławku oraz prac remontowych w Elektrowni Wodnej Włocławek i na innych obiektach Stopnia Wodnego we Włocławku, wdniu 30 listopada 2016 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 przepływ przez stopień zostanie ograniczony do poziomu około 350-400 m3/s. Rzędna W.G. do tego dnia zostanie obniżona do MinPP czyli 56,50 m n.p.m.

Policjanci z powiatu lipnowskiego cały czas prowadzą akcje prewencyjne i lekcje z ruchu drogowego. Edukację z bezpieczeństwa zaczynają już w przedszkolach, aby od początku wpajać dzieciom właściwe nawyki.

Tym razem odwiedzili Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach. Szczegółowe informacje oraz zdjęcia na Stronie Starostwa Powiatowego w Lipnie

Na drogach powiatu trwa akcja "Pieszy"

Na drogach powiatu lipnowskiego trwają działania mające poprawić bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym. Ciągle rośnie liczba poszkodowanych w wypadkach, a także niestety liczba ich ofiar. Dbajmy zatem zarówno o bezpieczeństwo własne, ale i innych.

Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Lipnie dostępne tutaj.

 

 fot. Szymon Zdziebło

Wójt Gminy Bobrownik Jarosław Jacek Poliwko wraz z Samorządowcami z naszego regionu uczestniczył w Forum Samorządowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym tematem spotkania była przyszłość europejskiego wsparcia  dla regionów. Podczas spotkania przedstawiciele samorządów terytorialnych wszystkich szczebli podpisali wspólne stanowisko w sprawie kształtu polityki spójności Unii Europejskiej po 2020 roku. Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Lipnie dostępne tutaj

GOPS Bobrowniki informuje, że dnia 22/11/2016r. nastąpi wyplata świadczenia w Kasie Urzędu Gminy, natomiast przelew środków na konta, dla osób które zadeklarowały odbiór świadczenia w taki sposób zostanie wykonany 23/11/2016r.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Bobrowniki we wtorek 29 listopada br. w godz. 13.00-15.00. 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą