^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Na prośbę Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się w Gminie Bobrowniki prezentacja Rządowego Programu Rodzina 500plus (w ramach akcji 500bus), której dokonali delegaci tej instytucji. Miejscem spotkania była Remiza OSP Bobrowniki. Przybyłych delegatów urzędu wojewódzkiego, radnych gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz dzieci i młodzież z naszych szkół powitał Gospodarz Gminy Wójt Jarosław Poliwko. W krótkiej prezentacji przedstawiciele urzędu wojewódzkiego nakreślili założenia Programu, odpowiadali na pytania uczestników oraz przekazali najmłodszym baloniki i lizaki.

 

W dniach 24-25 maja br. (wtorek, środa)

w Kasie Urzędu Gminy Bobrowniki

wypłacany będzie ZASIŁEK OKRESOWY

 

W dniach 19-20 maja (czwartek, piątek) br.

w Kasie Urzędu Gminy Bobrowniki

będzie wypłacany zasiłek rodzinny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że w dniu 17 maja br. rozpocznie się wypłata świadczeń wychowawczych w ramach Programu "Rodzina 500plus" na konta. Wypłata świadczenia osobom, które zadeklarowały chęć odbioru środków w gotówce, nastąpi w Kasie Urzędu Gminy Bobrowniki w dniach 19-20 maja br. (czwartek - piątek). Po odbiór decyzji o przyznaniu świadczenia należy zgłaszać się do Pani Sylwii Uzarskiej w Urzędzie Gminy Bobrowniki, budynek A, pokój nr 3.

Publikujemy komunikat Koła Łowieckiego nr 109 "Orzeł" we Włocławku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Obwód Koła obejmuje sołectwa Rachcin, Brzustowa, Stary Bógpomóż oraz częściowo sołectwa Bobrowniki, Polichnowo i Gnojno.

Dzięki sprzyjającej pogodzie z inicjatywy Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko i Radnych oraz przy udziale pracowników Urzędu Gminy Bobrowniki wykonano lub rozpoczęto wykonywanie szeregu robót. Przede wszystkim jeszcze przed 3 maja br. zakończono pracę nad rozbudową i poprawą zewnętrznego wizerunku garażu OSP Bobrowniki oraz tworzeniem parkingu naprzeciw Gimnazjum. Praca przy budowie nowego parkingu obok Urzędu Gminy Bobrowniki przeszła z etapu równania terenu do montażu ogrodzenia i przygotowań pod utwardzenie. Wkrótce zyskamy dodatkowe 700 m2 powierzchni parkingowej pod Urzędem Gminy Bobrowniki. Na zdjęciu powyżej garaż OSP Bobrowniki przed i po zakończeniu prac. W rozbudowie garażu strażackiego nie zabrakło zaangażowania Druhów jednostki OSP Bobrowniki na czele z Komendantem Gminnym OSP druhem Dariuszem Domagalskim.

Sprzyjająca aura umożliwiła naszym pracownikom rozpoczęcie robót poprawiających warunki funkcjonowania przestrzeni publicznej. Rozpoczęto prace nad budową parkingu przy kaplicy w Gnojnie. Na potrzeby parkingu dostosowana zostanie powierzchnia 250 m2 przy tym obiekcie. Również prace z zakresu postawienia krzyża przydrożnego i wybrukowania oraz ogrodzenia jego otoczenia wykonano we wsi Stary Bógpomóż. Wczoraj miejsca prac zwizytowali Gospodarze Gminy Bobrowniki - Wójt Jarosław Jacek Poliwko i Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki Tadeusz Gradkiewicz.

Informujemy, że Gmina Bobrowniki rozpoczęła skuteczne pozyskiwanie środków PROW na lata 2014 - 2020. Wniosek o dofinansowanie realizacji operacji pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Bobrownickie Pole - Etap I" złożony przez Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko w dniu 31 grudnia 2015 r. został zaakceptowany i oceniony najwyżej spośród wniosków gmin powiatu lipnowskiego. Na realizację operacji przyznana zostanie kwota nie wyższa niż 191 649,00 zł.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą