^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kliknij powyższy plakat dla uzyskania widoku w lepszej rozdzielczości

 

 

 

W czwartek 9 czerwca br. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Gradkiewicz przebywali w Rachcinie na Pikniku Rodzinnym organizowanym przez miejscowy Punkt Przedszkolny i Szkołę Podstawową. Następnie Gospodarz Gminy wraz z Przewodniczącym dokonali objazdu dróg w sołectwie Rachcin poddanych utwardzeniu kamieniem zakupionym w ramach wyodrębnionego z budżetu Gminy funduszu sołeckiego dokonując przeglądu rezultatów wykonanych robót.

W niedzielę 5 czerwca br. w kaplicy w Gnojnie odbył się doroczny odpust. Kilka dni przed uroczystością zdołano zakończyć roboty polegające na budowie parkingu przy drodze gminnej - przed kaplicą. Z budżetu gminy pokryto wydatki w kwocie 14 tys. zł. (w tym 2 tys. zł. z funduszu sołeckiego). W trakcie uroczystości odpustowej za pomoc w realizacji inwestycji podziękowania na ręce gospodarza Gminy Wójta Jarosława Jacka Poliwko złożyli mieszkańcy sołectw, których mieszkańcy uczęszczają do kaplicy.

Na prośbę Punktu Informacji Turystycznej w Nieszawie informujemy, że w dniach 6-7 czerwca br. (poniedziałek i wtorek) przeprawa promowa Miszek - Nieszawa będzie nieczynna. W tym czasie planowany jest przegląd techniczny promu oraz wzmacnianie przyczółka na prawym brzegu Wisły. 

W piątek 27 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bobrowniki odbyła się Sesja Rady Gminy. Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Jarosławowi Jackowi Poliwko zatwierdzając sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu. Gościem obrad był Rafał Wiśniewski, Przewodniczący Rady Powiatu Lipnowskiego.

25 maja br. o godz. 19.00 odbyło się uroczyste poświęcenie nowego krzyża przydrożnego w miejscowości Stary Bógpomóż. Obrzędu poświęcenia dokonał ks. Maciej Burszewski, wikariusz parafii bobrownickiej.

25 maja br. Wójt Jarosław Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Pawła Grudowskiego podpisał umowę o dofinansowanie realizacji operacji pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Bobrownickie Pole - Etap I". O pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku informowaliśmy tutaj.

 

Dwie suczki i 2 psy szukają dobrych ludzi chętnych do przygarnięcia czworonoga. Piesek w typie beagla już został przygarnięty!

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą