^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dodatek węglowy - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach  informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236), która w art. 26 ww. ustawy wprowadza zmiany w ustawie o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Osoby, których wnioski pozostawione zostały bez rozpoznania , zgodnie z art. 3a i 3b ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1967) w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w znowelizowanej ustawie mogą złożyć ponownie wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

W związku z obchodami przypadającymi na 1 listopada Dnia Wszystkich Świętych pracownicy Urzędu Gminy, Jarosław Jacek Poliwko Wójt Gminy Bobrowniki, Paweł Grudowski Sekretarz Gminy, Mirosława Kowalewska Skarbnik Gminy zapalili symboliczne znicze na grobach zmarłych, byłych pracowników Urzędu Gminy w Bobrownikach. 

Herb - Urząd Gminy Bobrowniki

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy, że Gmina Bobrowniki przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Znalezione obrazy dla zapytania wywożony obornik

Gospodarstwo Rolne Chów Drobiu Katarzyna Paściak informuje, że w dniach 02.11.2022r. do 07.11.2022r. wywożony będzie obornik. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Meteo IMGW Prognoza dla Polski - Apps on Google Play

Zjawisko: gęsta mgła

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 09:46 dnia 31.10.2022r. do godz. 10:00 dnia 01.11.2022r.

Przebieg: . Miejscami obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie gęstych mgieł ograniczających widzialność od 100 m do 200 m, lokalnie około 50 m. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia ważności ostrzeżenia. Lokalnie w godzinach okołopołudniowych możliwa przejściowa poprawa widzialności. 

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 153.

ARiMR zmienia zasady pracy! - Gmina Wola Krzysztoporska

Do dnia 15 listopada 2022 r. do Biur Powiatowych Agencji można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc. WAŻNE: Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc. Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu. W przypadku złożenia wniosku po 15 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

 Herb - Urząd Gminy Bobrowniki

Informujemy, że w poniedziałek 31 października br. Urząd Gminy Bobrowniki  czynny będzie do godz. 12:00. 

Kasa w Urzędzie Gminy Bobrowniki do godziny 11:30. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Herb - Urząd Gminy Bobrowniki

Mając na względzie obecną sytuację na rynku paliw Gmina Bobrowniki, informuje o możliwości zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Do programu mogą przystąpić jedynie osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego. Urząd Gminy Bobrowniki prosi zainteresowanych mieszkańców o wstępne zgłaszanie w trybie pilnym chęci zakupu węgla.

Zgłoszenia mają na celu określenie wielkości zapotrzebowania na węgiel w ramach programu. Po przyjęciu i publikacji ustawy dotyczącej sprzedaży węgla przez gminy będziemy Państwa informować o dalszym trybie postępowania.

Zgłoszeń można dokonywać:

osobiście w Urzędzie Gminy Bobrowniki, pokój nr 6, lub telefonicznie: 054 230 51 35

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą