^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania stypendium gops

W dniach 9-10 kwietnia (wtorek-środa) br. odbywać się będzie wypłata stypendiów szkolnych w formie gotówki oraz przelewów. Kasa Urzędu Gminy czynna w godzinach 8:00-14:00

Znalezione obrazy dla zapytania POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Rok 2018 był przełomowy dla przedsiębiorców. Objęcie całego obszaru inwestycyjnego w Polsce możliwością korzystania z preferencyjnych warunków w postaci zwolnienia z podatku dochodowego ma wpłynąć na podniesienie jakości nowych inwestycji, a wprowadzone zmiany są jednym z elementów budowania przewag konkurencyjnych Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki rozszerzeniu na cały kraj ewentualności uzyskania pomocy publicznej zwiększy się również potencjał mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie będą musiały przenosić swoich zakładów na tereny obecnie objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

22 marca 2019 r. Po raz kolejny, na zaproszenie Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko odbyło się spotkanie lokalnej władzy samorządowej z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy urodzonymi w drugiej połowie 2018 r. oraz ich rodzicami. Gospodarz Gminy Wójt Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski oraz Radni powitali najmłodszych wręczając rodzicom symboliczne sadzonki dębu wraz z upominkami i listami gratulacyjnymi.

W dniu 19 marca br. na zaproszenie Państwa Iwony i Błażeja Kopczyńskich Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Gradkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski

Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie

Znalezione obrazy dla zapytania krus

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2019 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2019 r.

W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2019 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Znalezione obrazy dla zapytania gops

GOPS Bobrowniki informuje, że w dniach 25-26 marca 2019r. (poniedziałek - wtorek) nastąpi wypłata świadczeń okresowych. Kasa Urzędu Gminy czynna w dni powszednie w godz. 8.00 - 14.00.

Znalezione obrazy dla zapytania biblioteka

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach informuje, że w dniach 21-25.03.2019r. Biblioteka  będzie dostępna w godzinach pracy Urzędu Gminy Bobrowniki, tj.: czwartek 7:15 - 15:15, piątek 7:15-14:30, poniedziałek  7:15 - 15:15.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pawła Grudowskiego podpisał porozumienie na mocy którego władze Powiatu Lipnowskiego przyznały dotacje celową dla Gminy Bobrowniki w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170410C Polichnowo-Gnojno”, na mocy Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Powiatu w Lipnie.

Znalezione obrazy dla zapytania podatek akcyzowy

Referat finansowy informuje, że decyzje o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy odbierać w Urzędzie Gminy Bobrowniki - pokój nr 14 (budynek"B" Urzędu Gminy tj. "nowy" budynek).

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą