^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej spotkali się w niedzielę członkowie miejscowego koła pszczelarzy. - Oprócz bieżących spraw organizacyjnych musimy

fot. Wojciech Alabrudziński

W niedziele 2 lutego br. odbyło się comiesięczne spotkanie Koła Pszczelarzy w Bobrownikach. Spotkanie otworzył prezes koła Pan Dariusz Domagalski który przywitał zebranych gości.

Informujemy, że od 3 lutego 2020r. do 2 marca 2020r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Bobrowniki odbyło się pożegnanie odchodzącej po 35 latach pracy na emeryturę Pani Danuty Sadowskiej, która w latach 1999-2020 zatrudniona była w Urzędzie Gminy Bobrowniki. Nie zabrakło życzeń i wzruszeń. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przekazał emerytowanej już pracownicy upominek. Pani Danucie życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności!

Czas karnawału to wyjątkowa okazja do tego aby sprawić naszym dzieciom ogromną radość płynącą z wesołych zabaw, tańców i przebierańców. W piątek 24  stycznia 2020 r. w Klubie Dziecięcym ,,Bobrowiaczek” odbył się długo oczekiwany przez maluszki bal karnawałowy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że po raz kolejny została pozyskana żywność unijna dla mieszkańców naszej gminy. Osoby kwalifikujące się do pomocy w formie żywności proszone są o odbiór skierowań do dnia 10.02.2020. w Urzędzie Gminy Bobrowniki budynek "A" (stary budynek) pok. nr. 1 i 4.

Działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznego przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 

info.png

Na podstawie art.111 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 487) Urząd Gminy w Bobrownikach przypomina, że przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia 2020 roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Należy ją obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Proszę o składanie oświadczeń w miarę możliwości w jak najszybszym terminie z uwagi na fakt, iż opłaty winny znaleźć się na koncie Urzędu do dnia 31 stycznia 2020 roku.

galeria

W poniedziałek 6 stycznia na zaproszenie proboszcza parafii św. Anny w Bobrownikach ks. prof. Zdzisława Pawłowskiego wystąpił Chór Canto Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku. Po mszy mieszkańcy Gminy mogli wysłuchać nowych oraz tradycyjnych kolęd które cieszyły się wielkim aplauzem.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą