^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rozpoczęły się roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrownickie Pole na długości 875 m, szerokości 3,50 m i pobocze 0,75 m. Wykonawcą inwestycji jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o w Lipnie. Podczas robót mogą wystąpić czasowe utrudnienia podczas korzystania z drogi. 

W dniu 20 września br. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Marzena Stańczak-Kaźmierska wraz z Kierownikiem GZO Beatą Domagalską odwiedzili Przedszkole Samorządowe w Bobrownikach do którego uczęszcza 92 dzieci, Niepubliczne Przedszkole "Małe Przedszkole w Rachcinie" sprawujące opiekę nad 28 dziećmi oraz Klub dziecięcy "Bobrowiaczek" w którym opieką objęte jest 15 dzieci. Szczególny dzień był okazją do spotkania z najmłodszymi mieszkańcami naszej Gminy.  Dzieci zostały obdarowane skromnymi prezentami, spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie Punktlnformacyjny Funduszy Europejskich zapraszana: Bezpłatne indywidualne konsultacje funduszach europejskich dotyczące min: Pomocy finansowej na założenie działalności gospodarczej; .Bonów cyfryzację dla Preferencyjnych europejskich pożyczek dla MŚP; .Szkoleń dla przedsiębiorcówi pracowników; •Szkoleń zawodowychi staży dla osób niepracujących; .Szkoleń językowych (angielski) komputerowych; •Szkoleń zawodowych dla chÄtnych. Zapytajo Fundusze 山 15 Europejske 22.09.2021 r. 8:30- -11:00 Urząd Miejski w Lipnie Plac Dekerta 8 Sala nr 17 Znajdźnajbliższy Punktlnformacyjny: Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku 54 2356721 ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.p Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska”

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady deszczu i możliwe przekroczenia stanu  wód

Zjawisko: intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i wąbrzeski. 

Ważność: od godz. 13:00 dnia 17.09.2021 do godz. 23:00 dnia 17.09.2021 

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% 

Uwagi: brak 

Dyżurny synoptyk: Marcin Czeczatka

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 128.

 

Brak opisu.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Mirosławy Kowalewskiej podpisali umowę na wykonanie zadania pn: Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy Bobrowniki poprzez przebudowę pomieszczenia biurowego na łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą inwestycji będzie firma "MONIT" Mikanowo 78, 87-732 Lubanie.

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłata świadczenia w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus w formie przelewu i gotówki nastąpi w dniu 15.09.2021r. (środa). 

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Bobrowniki Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski, Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Beata Domagalska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach Ewa Makowska pożegnali odchodzącą na emeryturę nauczycielkę Panią Ewę Charzewską.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE : Gmina Wojcieszków

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: Dolna Wisła i ujście Wisły (pomorskie, kujawsko-pomorskie) 

Ważność: od godz. 14:00 dnia 08.09.2021 do godz. 15:00 dnia 10.09.2021 

Przebieg: W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na dolnym odcinku Wisły i w jej ujściu, przewiduje się wzrosty stanów wody do górnej granicy strefy stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% 

Uwagi: brak 

Dyżurny synoptyk: Arkadiusz Fabrycki

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni

Rozpoczęły się roboty budowlane polegające na remoncie drogi  gminnej POLICHNOWO – GNOJNO NR 170410C ETAP 1 OD KM 2 +885 DO KM 3 + 875 oraz POLICHNOWO – GNOJNO NR 170410C ETAP 2 OD KM 3 + 875 DO KM 4 + 272”.  Po ukończeniu robót droga z Polichnowa do Gnojna na całej długości zyska powierzchnie asfaltową.  Wykonawcą inwestycji jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o w Lipnie. Podczas robót mogą wystąpić czasowe utrudnienia podczas korzystania z drogi. 

Komunikaty KRUS: Urząd Gminy Pawłowice

Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną z 100 hulajnóg ufundowanych przez KRUS

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą