^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłata świadczenia w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus w formie przelewu i gotówki nastąpi w dniu 20.05.2022r. (piątek). 

Gmina Golina - Ostrzeżenia IMGW

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty 

Ważność: od godz. 00:00 dnia 18.05.2022 do godz. 07:00 dnia 18.05.2022 

Przebieg: prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do -3°C.      

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%. 

Uwagi: Brak.

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 36. 

W dniu dzisiejszym tj. 17.05.2022 r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowę w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2022". Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji w kwocie 35000zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pomieszczeń szatniowo-socjalnych dla piłkarzy."

Dodatek osłonowy

GOPS Bobrowniki informuje, że w dniu 19.05.2022r. (czwartek) nastąpi wypłata Dodatku osłonowego za styczeń i luty w formie przelewu i gotówki. Kasa Urzędu Gminy czynna w godzinach 8:00 - 14:00.

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w  2018 r. - Urząd Miejski w Toszku

Urząd Gminy Bobrowniki przypomina, że do dnia 31 maja 2022 r. należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń uzależniona jest od zadeklarowanej w złożonym oświadczeniu wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

12 maja 2022 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Bobrownikach odbyło się spotkanie z przedstawicielami  Konsula Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy prof. hon. WSG Krzysztofa Sikory w ramach serii spotkań      ,, Pomagamy lokalnie”.  Spotkanie miało charakter informacyjno – szkoleniowo – konsultacyjny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłaty świadczenia rodzinnego nastąpią dnia 

18.05.2022r. (środa)

Kasa Urzędu Gminy czynna w godz. 8.00 - 14.00.

Znalezione obrazy dla zapytania gops zasiłek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że w dniu 13.05.2022r. (piątek) wypłacane będą zasiłki stałe. Kasa Urzędu Gminy czynna w godzinach 08:00 - 14:00. 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą