^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu dzisiejszym tj. 28.02.2020r. po raz kolejny, na zaproszenie Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko odbyło się spotkanie lokalnej władzy samorządowej z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy urodzonymi w drugiej połowie 2019 r. oraz ich rodzicami. Gospodarz Gminy Wójt Jarosław Jacek Poliwko, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bojarski oraz Radni powitali najmłodszych wręczając rodzicom symboliczne sadzonki dębu wraz z upominkami i listami gratulacyjnymi.

Znalezione obrazy dla zapytania gops zasiłek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że w dniach 25-26 lutego(wtorek-środa) br. wypłacane będą zasiłki okresowe i celowe.  Kasa Urzędu Gminy czynna w godzinach 8:00 - 14:00.

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach po raz kolejny odbyło się uroczyste wręczenie stypendium Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce otrzymali uczniowie którzy w pierwszy półroczu uzyskali średnią ocen na poziomie 4.5. W tym roku stypendium wręczono 54 uczniom.

Znalezione obrazy dla zapytania: powszechny spis rolny 2020

Powszechny Spis Rolny daje możliwość zebrania wielu danych, pokazania struktury gospodarstw rolnych.  Powszechny Spis Rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Zapewnia bazę informacyjną konieczną dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi. Daje możliwość przeprowadzenia analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020.

Znalezione obrazy dla zapytania: nsp 2021

Narodowy spis powszechny jest fotografią społeczeństwa pokazującą, jak żyjemy jak na przestrzeni lat zmienia się struktura społeczna, demografia i warunki życia.Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, sto lat po pierwszym spisie w niepodległej Polsce.

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłata świadczenia w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus w formie przelewu jak i gotówki nastąpi w dniu 21.02.2020r. Kasa UG czynna w godzinach 8:00 - 14:00.

Pod opiekę pracowników Urzędu Gminy trafiły bezdomne psy, Psy są łagodne i przyjacielskie.

W dniach 8-9 lutego br. w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach odbył się pierwszy turnieju O Puchar Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki w kategorii Żak 2011/2012 i Orlik 2009/2010.

Znalezione obrazy dla zapytania: szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży

Gmina Bobrowniki jako beneficjent realizujący projekt „Kompetencje kluczowe przyszłością” Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą do instytucji prowadzących szkolenia, kursy i studia podyplomowe o przesłanie wyceny uczestnictwa jednej osoby na szkoleniu pn.:

  • „Roczne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży”

Prosimy o przesłanie wyceny najpóźniej do dnia 14 lutego 2020r

Znalezione obrazy dla zapytania program operacyjny pomoc żywnościowa

Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lillą Lorenc informują, że po raz kolejny została pozyskana żywności unijna dla mieszkańców naszej gminy. Osoby kwalifikujące się do pomocy w formie żywności zapraszamy do odbioru żywności w Remizie strażackiej w dniach: od 17 do 19 lutego br.(poniedziałek-środa) w godzinach od 9:00 do 14:00. 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą