^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania wywożony obornik

Gospodarstwo Rolne Chów Drobiu Katarzyna Paściak informuje, że w dniach 16.04.2024r. do 22.04.2024r.

wywożony będzie obornik. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Znalezione obrazy dla zapytania gops zasiłek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że w dniu 15.04.2024r. (Poniedizałek) wypłacane będą zasiłki stałe. Kasa Urzędu Gminy czynna w godzinach 08:00 - 14:00. 

Dodatek osłonowy

GOPS Bobrowniki informuje, że w dniu 16.04.2024r. (wtorek) nastąpi wypłata dodatku osłonowego w formie przelewu i gotówki. Kasa Urzędu Gminy czynna w godzinach 8:00 - 14:00.

W dniu dzisiejszym tj. 11.04.2024r. Burmistrz Bobrownik Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Urzędu Miasta i Gminy Mirosławy Kowalewskiej podpisał umowę pn: "Przebudowa Centrum Sportu i Rekreacji”. Gmina Bobrowniki na wykonanie zadania pozyskała dofinansowanie z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 75000 zł.
 
 
Zgodnie z umową podpisaną w dniu 21.12.2023r. na zadanie pn.: "Modernizacja polegająca na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bobrownickie Pole na działce nr. 56/3" Burmistrz Bobrownik Jarosław Jacek Poliwko w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Bojarskiego dokonał protokolarnego przekazania terenu budowy wykonawcy firmie Drogtom Sp. z o.o.

W dniu 04.04.2024r. nastąpiło przekazanie terenu budowy celem wykonywania prac zgodnie z umową zawartą w dniu 22.03.2024r. na realizacje zadania pn: "Przebudowa infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bobrowniki." dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 3 800 700zł.

W dniu dzisiejszym tj.03.04.2024r. Burmistrz Bobrownik Jarosław Jacek Poliwko odebrał z rąk Marszałka Piotra Całbeckiego Promesę Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 75000 zł. na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Przebudowa Centrum Sportu i Rekreacji”.

Serdecznie Zapraszamy Mieszkańców Miasta i Gminy Bobrowniki na występ kabaretu

"Czwarta Fala".

Wydarzenie odbędzie się w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach w dniu 05.04.2024r. (piątek) o godzinie 18:00.

WSTĘP WOLNY.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą