^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

11 listopada br. zorganizowano gminne obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczystości rozpoczęto mszą św. w kościele parafialnym p.w. św. Anny w Bobrownikach, po której uczniowie ze szkoły podstawowej w Bobrownikach zaprezentowali krótki i treściwy montaż słowno – muzyczny. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski, proboszcz parafii p.w. św. Anny w Bobrownikach. Podczas mszy o oprawę muzyczną zadbał kościelny chór Schola z Bobrownik pod kierownictwem Pani Justyny Marciniak – Kwiatkowskiej.

Znalezione obrazy dla zapytania RENEGADE-SAREX

Trening systemu alarmowania i ostrzegania

Szef Obrony Cywilnej Gminy Bobrowniki informuje, że w dniach od 14 - 15 listopada 2018 r. (termin zapasowy 16 listopada br.) odbędzie się krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.  W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność  uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. 

Znalezione obrazy dla zapytania Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że w związku z koniecznością przygotowania progu stabilizującego dolne stanowisko stopnia do sezonu zimowego, w okresie od 5 do 26 listopada, codziennie w godz. 9.00-13.00, wstrzymywany będzie przepływ wody przez Stopień Wodny we Włocławku.

Znalezione obrazy dla zapytania chlorowanie wody

Od dnia 02 listopada(piątek) do 03 listopada(sobota), woda z ujęcia publicznego Bobrowniki będzie chlorowana. W związku z tym może wystąpić nieprzyjemny zapach i pogorszenie jakości wody. Prosimy o wyrozumiałość.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 29 X 2018r. do 07 XI 2018r. wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. Skierowania wydawane są w pokoju nr 1 i 4 budynku "A" Urzędu Gminy Bobrowniki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki.

Obowiązuje kryterium dochodowe:

Dla osoby samotnie gospodarującej - 1402,00 zł

Dla osoby w rodzinie - 1056,00 zł

Po skierowania należy się zgłaszać z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi dochód.

 

 

Pragniemy poinformować, iż Gmina Bobrowniki uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt.:

Godzimy życie zawodowe i rodzinne w Gminie Bobrowniki – utworzenie Klubu Dziecięcego”

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

29 października br. (poniedziałek) rozpoczną się wypłaty - zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Wypłata zwrotu przelewem oraz w gotówce. Kasa Urzędu Gminy Bobrowniki czynna w godz. 8.00 - 14.00.

Znalezione obrazy dla zapytania woda z kranu

Informacja

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania gops zasiłek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że w dniu dzisiejszym (piątek) tj. 26-10-2018r. wypłacane będą zasiłki okresowe i celowe.  Kasa Urzędu Gminy czynna w godzinach 8:00 - 14:00.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą