^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania Stopień Wodny Włocławek,

Informujemy, że w dniu 27.06.2019r. przeprowadzony zostanie przegląd stanu technicznego progu stabilizującego dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Włocławku. W związku z powyższym, w tym dniu, w godzinach 6:00 - 8:00 nastąpi wstrzymanie przepływu wody przez stopień wodny. Armatorów informujemy, iż spowoduje to pogorszenie warunków do żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku. Prosimy zatem o zachowanie szczególnej ostrożności podczas żeglugi. Prosimy również o zachowanie ostrożności osoby przebywające w strefie brzegowej rzeki Wisły.

Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni we Włocławku pod numerem telefonu: 607 299 688.

W środę 19 czerwca br. z udziałem Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko, Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Bojarskiego, Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Marzeny Stańczak - Kaźmierskiej, Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu i Rekreacji Radnej Małgorzaty Pióreckiej, Przewodniczącej Rady Rodziców Marty Ziemeckiej - Winnickiej oraz Kierownika GZO Beaty Domagalskiej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły oraz Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach. 

17 czerwca br. Wójt Jarosław Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Pawła Grudowskiego podpisał umowę na realizacje zadania pn:"MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE DROGI GMINNEJ POLICHNOWO – GNOJNO NR 170410 C W GMINIE BOBROWNIKI ETAP 3 OD KM 4 + 272 KM DO KM 5 + 267".

Znalezione obrazy dla zapytania gops zasiłek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że w dniach 25-26(wtorek-środa) czerwca br. wypłacane będą zasiłki okresowe i celowe.  Kasa Urzędu Gminy czynna w godzinach 8:00 - 14:00.

Znalezione obrazy dla zapytania gops zasiłek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że stypendia szkolne wypłacane będą w dniach 17-18 czerwca br. (poniedziałek-wtorek). Kasa Urzędu Gminy czynna w godz. 8.00 - 14.00.

"Literkowo" to spektakl edukacyjny skierowany do dzieci przedszkolnych młodszych szkolnych, który jest realizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej TPD w Lipnie w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego.

GOPS Bobrowniki informuje, że wypłata świadczenia w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus zarówno w formie przelewu jak i gotówki nastąpi we wtorek 11 czerwca 2019r. Kasa UG Bobrowniki czynna w godz. 8.00 - 14.00.

6 czerwca 2019 r. w Bobrownikach przy ruinach zamku odbyły się ćwiczenia w zakresie działań przeciwpowodziowych. Uczestniczyło w nich 17 zastępów z trenu powiatów: lipnowskiego, włocławskiego i radziejowskiego.

Znalezione obrazy dla zapytania imgw

Zjawisko: UPAŁ

Stopień zagrożenia: 2

Obszar:  dotyczy wszystkich powiatów - aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński. 

Ważność: od godz. 13:00 dnia 10.06.2019 do godz. 21:00 dnia 12.06.2019

Przebieg: prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 90%

Uwagi: przewiduje się możliwość powtórnego wydania ostrzeżenia o upale obowiązującego w piątek i w sobotę. 

Dyżurny synoptyk: Sławomir Guzek 

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni; ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 57 oraz ostrzeżenia meteorologiczne nr  36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46

 

Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie polska cyfrowa

Wójt Gminy Bobrowniki zaprasza mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia na bezpłatne szkolenia realizowane przez Gminę Bobrowniki wraz z Partnerem Fundacją Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą