^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu 30 stycznia br. Burmistrz Bobrownik Jarosław Jacek Poliwko,  przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Bojarski oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Marzena Stańczak – Kaźmierska odwiedzili podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Senior+  w Rachcinie w ramach przypadającego w najbliższych dniach tłustego czwartku.

Dzienny Dom Pobytu SENIOR+ w Rachcinie otwiera nową rekrutację dla Seniorów na 2024 rok. Serdecznie zapraszamy osoby niesamodzielne, Seniorów 60+ z terenu Gminy Bobrowniki do wzięcia udziału w rekrutacji w ramach kontynuacji programu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w Gminie Bobrowniki.

Uczestnictwo w  Dziennym Domu Pobytu Senior+ obejmuje:

  • transport podopiecznego
  • 2 posiłki
  • dzienną opiekę
  • aktywizację i integrację
  • zajęcia  terapeutyczne: plastyczne, artystyczne, animacje, biblioterapia, muzykoterapia, silwoterapia (zajęcia, warsztaty w kontakcie z naturą)
  • zajęcia indywidualne i grupowe m.in. z  rehabilitantem i psychologiem
  • wyjazdy do kina, teatru, wycieczki, spotkania, warsztaty

Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), maksymalnie do 8 godzin dziennie.

Zgłoszenia przyjmowane będą:

  • w DDPS+ w Rachcinie 8a, 87-617 Bobrowniki  w godz. 10.00 - 14:00
  • telefonicznie pod nr tel. 604 689 977 w godz. 10:00 - 14:00
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach w godz. 10:00 - 14:00

senior.gov.pl

PARTNERZY |

 „AKTYWNOŚĆ  I  INTEGRACJA” DZIENNY DOM POBYTU „SENIOR+” W RACHCINIE

Kierownik Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rachcinie informuje, o nowej rekrutacji  uczestników do Dziennego Domu Pobytu. Rekrutacja w dniach  od 22 lipca do 25 sierpnia 2022 roku. 

Serdecznie zapraszamy osoby niesamodzielne i Seniorów 60+  z terenu Gminy Bobrowniki, do wzięcia udziału w rekrutacji do nowego projektu p.n.  „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko – pomorskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 ( Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3  Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój Usług Społecznych). 

Dzisiaj spóźnione relacje z minionych tygodni.

Informujemy, że od dnia 01 lipca 2021 roku,  Dzienny Dom Pobytu "Senior+" w Rachcinie funkcjonuje w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zgodnie z ideą "aktive ageing", każdego dnia realizujemy zajęcia aktywizujące. Seniorzy nie tylko usprawniają ciało i umysł ale dobrze się przy tym bawią.

Seniorzy z Dziennego Domu Pobytu w Rachcinie mają swoją mini siłownię. Za przekazanie sprzętu, składamy serdeczne podziękowania Staroście Lipnowskiemu Panu Krzysztofowi Baranowskiemu i Wójtowi Gminy Bobrowniki Panu Jarosławowi Poliwko.

 

Każdy człowiek, bez względu na wiek, powinien być traktowany z szacunkiem.

Niewielu z Nas wie, że dzień 15 czerwca z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowej Organizacji Zapobiegania Przemocy wobec Osób Starszych, został ustanowiony Dniem Praw Osób Starszych. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy z jakimi borykają się starsi - a są to: brak szacunku, pozbawienie godności, zaniedbywanie czy złe traktowanie.

Jedną z większych atrakcji na terenie naszego województwa jest położony na wzgórzu w Golubiu Dobrzyniu, zamek. Zwiedzaliśmy go w towarzystwie przewodnika, niektórzy po raz pierwszy.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą