^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

W ramach projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, informujemy, że przy Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Rachcinie funkcjonuje Centrum Usług Środowiskowych, w którym wszyscy mieszkańcy Gminy Bobrowniki mogą skorzystać z bezpłatnych porad :

W dniu 19.03.2021r. odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Rachcinie. Podczas wydarzenia obecni byli przedstawiciele samorządu gminnego na czele z Wójtem Gminy Bobrowniki Jarosławem Jackiem Poliwko, Przewodniczącym Rady Gminy Jarosławem Bojarski wraz z Radnymi oraz nowy kierownik DDP- Krzysztofa Wycichowska. Nie zabrakło również zaproszonych gości: Starosty Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Gradkiewicz, przedstawicieli Fundacji WERWA Pani Justyny Klonowskiej, Dyrektora Centrum Dofinansowania EUROXPERT Pana Sławomira Zdziarskiego, Prezesa Regionalnego ośrodka Edukacji Ekologicznej Pana Pawła Wiśniewskiego, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Gminy oraz Wójtów sąsiednich Gmin. Po krótkiej modlitwie odmówionej przez Proboszcza naszej Parafii Księdza profesora Zdzisława Pawłowskiego nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.

Otwarcie Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Rachcinie, gmina Bobrowniki - 19 marca 2021 r.

 

Artykuł dostępny tutaj: lipno.naszemiasto.pl

Zapytanie ofertowe – prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843  późn. zm.).

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn.: Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Bobrowniki. Informacja z otwarcia ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE: UG.ZO.271.8.2020. Informacja z otwarcia ofert. 

ZAPYTANIE OFERTOWE: UG.ZO.271.9.2020. Informacja z otwarcia ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE: UG.ZO.271.10.2020. Informacja z otwarcia ofert.

Zapytanie ofertowe – prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843  późn. zm.).

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn.: Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Bobrowniki. 

Dostępne tutaj: 

https://bip.ugbobrowniki.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/538798/zapytanie_ofertowe_ug_zo271_8_2020

https://bip.ugbobrowniki.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/538797/zapytanie_ofertowe_ug_zo271_92020

https://bip.ugbobrowniki.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/538799/zapytanie_ofertowe_ug_zo271102020

Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza NABÓR do udziału w projekcie „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz współfinansowanego z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą