^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Stąd władca piastowski, a później wójtowie krzyżaccy i starostwie grodowi króla polskiego sprawowali swą władzę nad ziemią dobrzyńską mającą w staropolskiej administracji rangę "nieoficjalnego województwa", ponieważ nie podlegała w jasny sposób żadnemu z ościennych województw (płockiemu, brzeskokujawskiemu czy inowrocławskiemu). Stąd książę piastowski Władysław Garbaty nadał prawa miejskie miastom Rypin i Lipno. Tu urzędy centralne kierowały korespondencję do "koła rycerskiego ziemi dobrzyńskiej". Wiele wskazuje na to, że Zamek w Bobrownikach stał się "jedną z pierwszych warowni polskich przystosowanych, w wyniku przebudowy, do obrony artyleryjskiej" (Państwowa Służba Ochrony Zabytków we Włocławku, 1995 r.). 

Najstarsze stowarzyszenie w naszej Gminie - Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach - zostało utworzone w 1912 r. Wyrasta ono z wielowiekowej tradycji ochrony Bobrownik przed pożarami. Do dziś nieprzerwanie działa na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia.

 

napis21.jpg

W ostatnich latach herb jest bardzo ważnym elementem promocyjnym mniejszych i większych miejscowości, tworzącym ich pozytywny wizerunek. Dawniej głównym wzorcem treści i symboliki herbu miejskiego była pieczęć miejska. Na ziemiach polskich pierwsze pieczęcie miejskie pojawiły się w drugiej połowie XIII w., najwcześniej na Śląsku i Pomorzu.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą