^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W imieniu mieszkańców Gminy Bobrowniki składamy podziękowanie Braci Strażackiej z Gminy Bobrowniki zaangażowanej w usuwanie skutków niedzielnej wichury.

W niedzielę 19 lipca po godz. 17:00 przeszła przez nasz teren burza. Szalejąca wichura zerwała dachy 7 domów mieszkalnych i 20 obiektów gospodarczych. Wskutek uderzenia piorunem miał miejsce pożar domu mieszkalnego przy ul. Lipowej w Bobrownikach. Powalone drzewa uniemożliwiały przejazd drogami. W wielu miejscach nad drogami zwisały naruszone konary. Wciąż trwa przywracanie dostępu do energii elektrycznej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Niezwłocznie podjęte zostały działania zmierzające do przywrócenia stanu sprzed wichury. Nasze straże pożarne zadbały o przejezdność dróg. Oczyszczono drogi i pobocza z zalegających konarów. Na wysokości zadania stanęły wszystkie osoby zarządzające środkami będącymi w dyspozycji Gminy Bobrowniki na wypadek kryzysu. 

W związku z realizacją ćwiczeń Kobra 2015 składam podziękowanie Panu Pawłowi Tkaczyk (Usługi Transportowe) za udostępnienie samochodów na potrzeby ćwiczeń oraz Panu Romanowi Deskiewicz i firmie P.H.U ROMAR za dostarczenie i odbiór pojazdów. Okazana przez Panów pomoc to duży wkład w podniesienie umiejętności służb przewidzianych do reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

Wójt Gminy Bobrowniki

Jarosław Jacek Poliwko

 

W budynku bobrownickiego gimnazjum podłożona została bomba, a na ulicy Nieszawskiej płonęły samochody. Byli ranni. Stwierdzono skażenie. Widziano nieznanych i uzbrojonych ludzi. Do akcji ruszyła straż pożarna, policja, służba zdrowia, państwowy powiatowy inspektor sanitarny, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe z Lipna. Na szczęście były to tylko ćwiczenia obronne Kobra 2015 z udziałem przedstawicieli włocławskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień sprawdzające funkcjonowanie administracji publicznej podczas wykonywania zadań z zakresu obrony i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu lipnowskiego oraz współdziałanie i realizację zadań na rzecz administracji wojskowej.

W godzinach wieczornych 22 maja 2015 r. u zbiegu ulic Senatorskiej, Kościelnej i Nieszawskiej w Bobrownikach przeprowadzone zostały ćwiczenia na sprzęcie jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu Gminy Bobrowniki. W ćwiczeniach uczestniczył mjr Stanisław Dykowski, Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku oraz przedstawiciele policji. Przydziału zadań dokonał Komendant Gminny OSP druh Dariusz Domagalski. OSP Rachcin własną pompą szlamową podawała wodę z Gryzki do załogi samochodu pożarniczego OSP Bobrowniki, która prowadziła dalsze działania. W obu jednostkach posiadany sprzęt jest należycie konserwowany i sprawny. Trzecią grupę tworzyły osoby mające wyznaczone zadanie utworzenia szpitala polowego. Wszystkie grupy wykonały swoje zadania prawidłowo. Uczestnikami szkoleń byli również druhowie OSP Barany (gm.Lipno). Na zakończenie przeprowadzona została zbiórka na placu przed Remizą OSP Bobrowniki i dokonano podsumowania. 

Fot. Grzegorz Charzewski

 

Uwaga!

W dniach 12-13 maja br. w godzinach 6:00 - 19:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenia RENEGADE - KAPER 15/1. Jednym z elementów manewrów jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Terenem ćwiczeń będzie również obszar Gminy Bobrowniki. Zostaną uruchomione syreny. Więcej tutaj.

4 maja z okazji Dnia Strażaka odbył się Dzień Otwarty Strażnicy OSP Rachcin z udziałem dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego w Rachcinie. Milusińscy radośnie spędzili czas w zaprzyjaźnionej jednostce OSP. Zawyła syrena elektryczna. Każdy miał możliwość uruchomienia sygnału dźwiękowego (alarmowego) na samochodzie pożarniczym i posłużenia się radiotelefonem. Dzieci przymierzały hełmy. Na zakończenie wszyscy otrzymali słodycze.

W dniu 15 września 2014 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Bobrowniki odbyła się, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, próbna ewakuacja osób przebywających w obiektach tych jednostek. Ćwiczenia prowadzone były pod nadzorem OSP w Bobrownikach oraz Firmy PHU "Drwal" BHP i P.POŻ Dariusz Domagalski. Obserwatorem w trakcie ewakuacji był przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie kapitan Pan Krzysztof Pawłowski.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą