^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Treść komunikatu do pobrania tutaj.

W dniu 29 września br. odbyła się próbna ewakuacja osób przebywających w budynkach Urzędu Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych.W ćwiczeniu uczestniczyli przedstawiciele PSP Lipno: st. kpt. Krzysztof Pawłowski (Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Lipno) i st. kpt. Jacek Golecki.

Informujemy, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE-SAREX 15/II na wypadek epizodów naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Termin ćwiczeń: 13-15 października br. w godz. 6:00 - 19:00. Termin zapasowy: 16 października br. Nastąpi nadanie sygnału alarmowego (syrena) dotyczącego zagrożenia z powietrza. Treść komunikatu Wojewody do pobrania tutaj.

Publikujemy ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Ostrzeżenie dostępne tutaj.

Gmina Bobrowniki otrzymała pomoc ze środków Funduszu Solidarnościowego na załagodzenie skutków nagłych załamań pogodowych, które miały miejsce na naszym terenie w dniach 19 i 25 lipca 2015 r. Środki rozdzielało zrzeszające część samorządów województwa kujawsko - pomorskiego Stowarzyszenie SALUTARIS. Pomoc udzielana jest do wysokości nie wyższej niż 50 % oszacowanych strat. Ostatecznie wniosek Gminy Bobrowniki oceniono przyznając pomoc w wysokości 35 tys. zł., co stanowi najwyższą kwotę spośród wszystkich gmin, które wystąpiły z wnioskiem o pomoc. Lista dostępna tutaj.

24 sierpnia odbyły się w Rachcinie Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, które przeprowadzono na placu ćwiczeń w pobliżu miejscowej Szkoły Podstawowej. Komisję sędziowską zawodów w składzie mł. bryg Janusz Krasucki, mł. bryg Jerzy Fydrych, ogn. Joanna Bednarska powołał Komendant Powiatowy PSP w Lipnie bryg. mgr inż Ireneusz Poturalski. Komendantem zawodów był druh Dariusz Domagalski, Komendant Gminny OSP w Gminie Bobrowniki. Zgodnego z regulaminem przygotowania torów dokonali druhowie OSP Rachcin. Komisja sędziowska dobrze oceniła przygotowanie zawodów.

Prezentujemy plan Bobrownik z informacjami dotyczącymi zmian w ruchu drogowym przewidzianych na dzień 29 sierpnia 2015 r. Na zamknięte odcinki ulic będą mogły wjeżdżać tylko pojazdy posiadające na podszybiu plakietkę z napisem "KARTA PARKINGOWA" z pieczęcią urzędową Starostwa Powiatowego w Lipnie lub Urzędu Gminy Bobrowniki. Czasowa zmiana ruchu trwać będzie w godzinach od 10:00 do 15:00 (dotyczy znaków U-20+B-2, C-2, C-4, C-5) i w godzinach od 10:00 do 24:00 dla pozostałego oznakowania. 

Utrzymujące się niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych powodują występowanie niedoborów lub braku wody w indywidualnych studniach gospodarskich.

Lipcowe nawałnice stały się przyczyną zniszczeń wielu poszyć dachowych z eternitu. Wykonując prace porządkowe należy zabezpieczyć eternit przez jego ułożenie w bezpiecznym miejscu w obrębie posesji. Pomocne w ograniczaniu uwalniania się azbestu jest nawilżanie wodą płyt eternitowych.

W związku z upałami Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że na terenie województwa stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą