^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Uwaga!

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

OGŁOSZENIE

W dniach od 01 do 07.04.2014 r. przy
ul. I Armii Wojska Polskiego

w Bobrownikach podstawiony zostanie kontener na

 opony

Uprzejmie prosimy o wrzucanie do kontenera tylko opon. Kontenery na inne rodzaje odpadów będą podstawiane zgodnie z potrzebami mieszkańców. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Bobrowniki  pokój nr 4.

kosz.jpg

Szanowni Państwo

Dlaczego nastąpiła zmiana wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi docelowo musi się bilansować, tzn. wpływy z opłat muszą pokryć wszystkie wydatki związane z obsługą systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.

            Dokonana analiza przychodów z przyjętych deklaracji wg stawek uchwalonych    marca 2013 r. wykazała, że system nie bilansuje się (roczne przychody to kwota  248 718,00 zł natomiast koszty obsługi systemu to kwota 301 949,97 zł).

kosz.jpg

HARMONOGRAM  ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

GMINA BOBROWNIKI - I kwartał 2014r.

 

kosz.jpgINFORMACJA
Uprzejmie przypominamy iż w dniu wyznaczonym w harmonogramie, właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady. Niedostosowanie się do tych zasad może skutkować pozostawieniem odpadów, a reklamacje w takich przypadkach są bezzasadne. Nie zwalnia to też z obowiązku zapłaty.Opłata wnoszona przez mieszkańca na rzecz gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów ma charakter pieniężnej daniny publicznej i nie jest zależna od ilości wytworzonych odpadów.

bez smiecenia2.jpg 11 maja Dzień Bez Śmiecenia - "Nie zostawiaj po sobie śladu"

 

Szanowni Państwo,

   już za 2 miesiące  ruszy nowy system gospodarki odpadami. Jednym z warunków jego powodzenia jest dobry przepływ informacji pomiędzy gminą a mieszkańcami. Ministerstwo Środowiska wspiera merytoryczne samorządy od początku wdrażania ustawy przez gminy.  Kolejnym  projektem zrealizowanym przez Ministerstwo w tym obszarze jest filmik internetowy prezentujący korzyści z wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami.

Zachęcamy do oglądania:
http://youtu.be/Wi1VEj3Z2pU
M.R.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą