^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

DEKLARACJA

Informujemy, że nastąpiła zmiana harmonogramu odbioru odpadów. W zaktualizowanym harmonogramie podajemy dodatkowe terminy odbioru wszystkich typów odpadów.

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 r. wprowadzony zostanie nowy harmonogram odbioru odpadów. Jednocześnie zamieszczamy harmonogram dostarczony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych, tel. 501763914.   

Małgorzata Rutkowska 

Referent ds. odpadów komunalnych

Informujemy, że nastąpiła zmiana harmonogramu odbioru odpadów. W zaktualizowanym harmonogramie podajemy dodatkowe terminy odbioru odpadów zmieszanych oraz bio. W dniach przyjazdu po odpady zmieszane odbieramy również popiół. 

 Małgorzata Rutkowska

Referent ds. odpadów komunalnych

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana miejsca podstawienia kontenera na opony :

W DNIACH OD 20.04. DO 22.04.2015 r. PRZY UL. WŁOCŁAWSKIEJ 51 w Bobrownikach podstawiony zostanie kontener na opony.

Zabrania się składowania opon od samochodów ciężarowych. 

Małgorzata Rutkowska

Referat Komunalny UG

OGŁOSZENIE

W dniach od 20.04.do 22.04.2015 r. przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Bobrownikach podstawiony będzie kontener na opony. 

Zabrania się składowania opon od samochodów ciężarowych.

Małgorzata Rutkowska

Referat Komunalny UG

Uprzejmie informuję, że w dniach 30 marca, 29 kwietnia, 28 maja, 29 czerwca 2015 r. odbierany jest tylko POPIÓŁ. Odpady zmieszane w sezonie zimowym (od 1 października do 30 kwietnia) odbierane są raz w miesiącu.

Małgorzata Rutkowska

Referat ds. komunalnych

Wójt Gminy Bobrowniki informuje, że istnieje możliwość udostępniania przez Gminę wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bobrowniki, pok. nr 21, tel. 54 251 49 03,, wew. 40.

Wójt Gminy Bobrowniki

Jarosław Jacek Poliwko

 OGŁOSZENIE

W dniach od 02.03. do 04.03.2015r. przy ul. I Armii Wojska Polskiego

podstawiony zostanie kontener na odpady rozbiórkowo – budowlane. 

Proszę o wrzucanie do kontenera tylko ww. rodzaju odpadów.

 

OGŁOSZENIE

W dniach od 05.03. do 06.03.2015r. w miejscowości Rachcin (obok remizy) podstawiony zostanie kontener na opony.

Proszę wrzucać do kontenera  tylko opony.

Harmonogram wywozu odpadów od marca do czerwca 2015r. 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą