^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

kosz.jpgINFORMACJA
Uprzejmie przypominamy iż w dniu wyznaczonym w harmonogramie, właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady. Niedostosowanie się do tych zasad może skutkować pozostawieniem odpadów, a reklamacje w takich przypadkach są bezzasadne. Nie zwalnia to też z obowiązku zapłaty.Opłata wnoszona przez mieszkańca na rzecz gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów ma charakter pieniężnej daniny publicznej i nie jest zależna od ilości wytworzonych odpadów.

bez smiecenia2.jpg 11 maja Dzień Bez Śmiecenia - "Nie zostawiaj po sobie śladu"

 

Szanowni Państwo,

   już za 2 miesiące  ruszy nowy system gospodarki odpadami. Jednym z warunków jego powodzenia jest dobry przepływ informacji pomiędzy gminą a mieszkańcami. Ministerstwo Środowiska wspiera merytoryczne samorządy od początku wdrażania ustawy przez gminy.  Kolejnym  projektem zrealizowanym przez Ministerstwo w tym obszarze jest filmik internetowy prezentujący korzyści z wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami.

Zachęcamy do oglądania:
http://youtu.be/Wi1VEj3Z2pU
M.R.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą