^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Odpowiedzi zamieszczono tutaj.

Więcej informacji tutaj.

Gmina Bobrowniki uczestniczyła w projekcie "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko - pomorskim na cele przyrodnicze", w którym wzięliśmy udział na zaproszenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki realizacji przedsięwzięcia wykonane zostały prace przywracające miejsce dawnego składowiska odpadów w miejscowości Polichnowo - Piaski naturze. Wykonano je przy dofinansowaniu wynoszącym 95 % wartości zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zaproszenie i program konferencji tutaj.

DEKLARACJA

Informujemy, że nastąpiła zmiana harmonogramu odbioru odpadów. W zaktualizowanym harmonogramie podajemy dodatkowe terminy odbioru wszystkich typów odpadów.

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 r. wprowadzony zostanie nowy harmonogram odbioru odpadów. Jednocześnie zamieszczamy harmonogram dostarczony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych, tel. 501763914.   

Małgorzata Rutkowska 

Referent ds. odpadów komunalnych

Informujemy, że nastąpiła zmiana harmonogramu odbioru odpadów. W zaktualizowanym harmonogramie podajemy dodatkowe terminy odbioru odpadów zmieszanych oraz bio. W dniach przyjazdu po odpady zmieszane odbieramy również popiół. 

 Małgorzata Rutkowska

Referent ds. odpadów komunalnych

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana miejsca podstawienia kontenera na opony :

W DNIACH OD 20.04. DO 22.04.2015 r. PRZY UL. WŁOCŁAWSKIEJ 51 w Bobrownikach podstawiony zostanie kontener na opony.

Zabrania się składowania opon od samochodów ciężarowych. 

Małgorzata Rutkowska

Referat Komunalny UG

OGŁOSZENIE

W dniach od 20.04.do 22.04.2015 r. przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Bobrownikach podstawiony będzie kontener na opony. 

Zabrania się składowania opon od samochodów ciężarowych.

Małgorzata Rutkowska

Referat Komunalny UG

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą