^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Uprzejmie informuję, że w dniach 30 marca, 29 kwietnia, 28 maja, 29 czerwca 2015 r. odbierany jest tylko POPIÓŁ. Odpady zmieszane w sezonie zimowym (od 1 października do 30 kwietnia) odbierane są raz w miesiącu.

Małgorzata Rutkowska

Referat ds. komunalnych

Wójt Gminy Bobrowniki informuje, że istnieje możliwość udostępniania przez Gminę wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bobrowniki, pok. nr 21, tel. 54 251 49 03,, wew. 40.

Wójt Gminy Bobrowniki

Jarosław Jacek Poliwko

 OGŁOSZENIE

W dniach od 02.03. do 04.03.2015r. przy ul. I Armii Wojska Polskiego

podstawiony zostanie kontener na odpady rozbiórkowo – budowlane. 

Proszę o wrzucanie do kontenera tylko ww. rodzaju odpadów.

 

OGŁOSZENIE

W dniach od 05.03. do 06.03.2015r. w miejscowości Rachcin (obok remizy) podstawiony zostanie kontener na opony.

Proszę wrzucać do kontenera  tylko opony.

Harmonogram wywozu odpadów od marca do czerwca 2015r. 

Uwaga!

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

OGŁOSZENIE

W dniach od 01 do 07.04.2014 r. przy
ul. I Armii Wojska Polskiego

w Bobrownikach podstawiony zostanie kontener na

 opony

Uprzejmie prosimy o wrzucanie do kontenera tylko opon. Kontenery na inne rodzaje odpadów będą podstawiane zgodnie z potrzebami mieszkańców. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Bobrowniki  pokój nr 4.

kosz.jpg

Szanowni Państwo

Dlaczego nastąpiła zmiana wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi docelowo musi się bilansować, tzn. wpływy z opłat muszą pokryć wszystkie wydatki związane z obsługą systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.

            Dokonana analiza przychodów z przyjętych deklaracji wg stawek uchwalonych    marca 2013 r. wykazała, że system nie bilansuje się (roczne przychody to kwota  248 718,00 zł natomiast koszty obsługi systemu to kwota 301 949,97 zł).

kosz.jpg

HARMONOGRAM  ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

GMINA BOBROWNIKI - I kwartał 2014r.

 

kosz.jpgINFORMACJA
Uprzejmie przypominamy iż w dniu wyznaczonym w harmonogramie, właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady. Niedostosowanie się do tych zasad może skutkować pozostawieniem odpadów, a reklamacje w takich przypadkach są bezzasadne. Nie zwalnia to też z obowiązku zapłaty.Opłata wnoszona przez mieszkańca na rzecz gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów ma charakter pieniężnej daniny publicznej i nie jest zależna od ilości wytworzonych odpadów.

bez smiecenia2.jpg 11 maja Dzień Bez Śmiecenia - "Nie zostawiaj po sobie śladu"

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą