^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania  gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmianą wysokości stawki tej opłaty (od 1 stycznia 2020 roku), a także obowiązkiem segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców Gminy do 17.01.2020 roku należy złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Można to zrobić osobiście w Urzędzie Gminy Bobrowniki pok. nr 9 lub wysłać drogą pocztową.

Znalezione obrazy dla zapytania WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Informujemy, że w związku z podjęciem Uchwały nr XIV/68/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Bobrowniki, także Uchwały nr XIV/69/23019 Rady Gminy Bobrowniki w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie gminy Bobrowniki, od dnia 1 stycznia 2020 roku zmianie ulegnie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokość.

Znalezione obrazy dla zapytania: utylizacją i recyklingiem

Informacja na temat najbliższych punktów zajmujących się utylizacją i recyklingiem odpadów nieobjęte systemem gospodarowania odpadami. Szczegółowa informacja dostępna tutaj: OCHRONA ŚRODOWISKA

Znalezione obrazy dla zapytania harmonogram odbioru odpadów

Szanowni mieszkańcy, poniżej zamieszczamy informacje o harmonogramie odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości w drugim półroczu 2019 roku

Znalezione obrazy dla zapytania Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Informacja:

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi WIOŚ informujemy, że zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbierane z terenu Gminy Bobrowniki przekazywane są do Regionalnej Stacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lipnie.

Natomiast  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Bobrowniki należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bobrownikach

Znalezione obrazy dla zapytania harmonogram odpadówSzanowni mieszkańcy, poniżej zamieszczamy informacje o harmonogramie odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości w drugim półroczu 2018 roku

{gallery}2018/AnalizaStanu{/gallery}

Znalezione obrazy dla zapytania smieci

Poniżej prezentujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na pierwsze półrocze 2018r. w Gminie Bobrowniki.

Pomimo posiadania przez gminę systemu selektywnej zbiórki odpadów obserwowane jest wypalanie śmieci w kominkach, ogniskach, piecach centralnego ogrzewania. Dym spalanych śmieci to nie tylko woń nieprzyjemna, ale przede wszystkim niebezpieczna dla zdrowia, toksyczna. Poza tym w przewodach kominowych osadza się tzw. sadza mokra, z czasem trudna do usunięcia i będąca przyczyną popękania komina i zaczadzenia, a nawet zaprószenia się ognia w przewodzie i pożaru domu.

Uwaga! W sobotę 14 października na placu przy Remizie OSP Rachcin odbierać będziemy od mieszkańców naszej Gminy odpady wielkogabarytowe, opony i odpady rozbiórkowo – budowlane oraz elektroodpady w godz. 8.00 – 12.00.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą