^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nowe harmonogramy odbioru odpadów na 2020 rok – pawlow.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DRUGIE PÓŁROCZE ROKU 2021 DOSTĘPNY TUTAJ: HARMONOGRAM

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na  terenie Gminy Winnica - Aktualności - UG Winnica

Informujemy, że od dnia 01.01 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24 zł od osoby.

Ulgadla osób kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach wynosi 1 zł (stawka od osoby 23 zł).

Zmiana stawki nie wymaga składania nowej deklaracji. Stosowne zawiadomienie odnośnie zmiany stawki otrzymają Państwo po 14.01.2021 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywaną przelewem bankowym od stycznia 2021 r. prosimy uiszczać na nowy rachunek bankowy Urzędu Gminy Bobrowniki.

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych - SEKA S.A.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych zasadami segregacji odpadów na szkolenie e-learningowe pn. „Jak prawidłowo segregować odpady w gospodarstwie domowym?, które odbędzie się w terminie od 21 września do 12 października 2020 r. na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.

Znalezione obrazy dla zapytania  gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z racji, że jeszcze nie wszyscy mieszkańcy naszej Gminy dopełnili tego obowiązku, przedłużamy termin składania deklaracji do 10.02.2020 r. Niezłożenie deklaracji lub wpłata opłaty w nieodpowiedniej wysokości skutkować będzie wystawieniem decyzji administracyjnej, w oparciu o dostępne z urzędu informacje, np. ilość zameldowanych osób, nie będzie też uwzględniona ulga za kompostowanie odpadów biodegradowalnych.

Znalezione obrazy dla zapytania harmonogram odbioru odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2020 NA PIERWSZE PÓŁROCZE DOSTĘPNY TUTAJ: HARMONOGRAM

Znalezione obrazy dla zapytania  gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmianą wysokości stawki tej opłaty (od 1 stycznia 2020 roku), a także obowiązkiem segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców Gminy do 17.01.2020 roku należy złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Można to zrobić osobiście w Urzędzie Gminy Bobrowniki pok. nr 9 lub wysłać drogą pocztową.

Znalezione obrazy dla zapytania WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Informujemy, że w związku z podjęciem Uchwały nr XIV/68/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Bobrowniki, także Uchwały nr XIV/69/23019 Rady Gminy Bobrowniki w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie gminy Bobrowniki, od dnia 1 stycznia 2020 roku zmianie ulegnie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokość.

Znalezione obrazy dla zapytania: utylizacją i recyklingiem

Informacja na temat najbliższych punktów zajmujących się utylizacją i recyklingiem odpadów nieobjęte systemem gospodarowania odpadami. Szczegółowa informacja dostępna tutaj: OCHRONA ŚRODOWISKA

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą