^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informujemy, że nastąpiła zmiana harmonogramu odbioru odpadów. W zaktualizowanym harmonogramie podajemy dodatkowe terminy odbioru wszystkich typów odpadów.

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 r. wprowadzony zostanie nowy harmonogram odbioru odpadów. Jednocześnie zamieszczamy harmonogram dostarczony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych, tel. 501763914.   

Małgorzata Rutkowska 

Referent ds. odpadów komunalnych

Informujemy, że nastąpiła zmiana harmonogramu odbioru odpadów. W zaktualizowanym harmonogramie podajemy dodatkowe terminy odbioru odpadów zmieszanych oraz bio. W dniach przyjazdu po odpady zmieszane odbieramy również popiół. 

 Małgorzata Rutkowska

Referent ds. odpadów komunalnych

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana miejsca podstawienia kontenera na opony :

W DNIACH OD 20.04. DO 22.04.2015 r. PRZY UL. WŁOCŁAWSKIEJ 51 w Bobrownikach podstawiony zostanie kontener na opony.

Zabrania się składowania opon od samochodów ciężarowych. 

Małgorzata Rutkowska

Referat Komunalny UG

OGŁOSZENIE

W dniach od 20.04.do 22.04.2015 r. przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Bobrownikach podstawiony będzie kontener na opony. 

Zabrania się składowania opon od samochodów ciężarowych.

Małgorzata Rutkowska

Referat Komunalny UG

Uprzejmie informuję, że w dniach 30 marca, 29 kwietnia, 28 maja, 29 czerwca 2015 r. odbierany jest tylko POPIÓŁ. Odpady zmieszane w sezonie zimowym (od 1 października do 30 kwietnia) odbierane są raz w miesiącu.

Małgorzata Rutkowska

Referat ds. komunalnych

Wójt Gminy Bobrowniki informuje, że istnieje możliwość udostępniania przez Gminę wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bobrowniki, pok. nr 21, tel. 54 251 49 03,, wew. 40.

Wójt Gminy Bobrowniki

Jarosław Jacek Poliwko

 OGŁOSZENIE

W dniach od 02.03. do 04.03.2015r. przy ul. I Armii Wojska Polskiego

podstawiony zostanie kontener na odpady rozbiórkowo – budowlane. 

Proszę o wrzucanie do kontenera tylko ww. rodzaju odpadów.

 

OGŁOSZENIE

W dniach od 05.03. do 06.03.2015r. w miejscowości Rachcin (obok remizy) podstawiony zostanie kontener na opony.

Proszę wrzucać do kontenera  tylko opony.

Harmonogram wywozu odpadów od marca do czerwca 2015r. 

Uwaga!

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą