^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

System Informacji o Środowisku

Informujemy, że od dnia 01.01.2022r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28,00 zł od osoby.

Ulga dla osób kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach wynosi 1,00 zł (stawka od osoby 27,00 zł).

Nowe harmonogramy odbioru odpadów na 2020 rok – pawlow.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU 2022 DOSTĘPNY TUTAJ: HARMONOGRAM

Co to jest PSZOK? - Gospodarka Odpadami - Ochrona Środowiska - Urząd Gminy  Pielgrzymka

W okresie od 01 grudnia do 30 marca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bobrownikach będzie czynny w godzinach:

Środa od 11:00 do 16:00

Sobota od 10:00 do 15:00

 

W związku z koniecznością rozliczenia oraz zamknięcia roku oraz okresem świątecznym PSZOK zostaje tymczasowo zamknięty: 

Od 13 grudnia 2021 r.  do 7 stycznia 2022 r.

Zapraszamy 8. Stycznia 2022 r. (sobota)

UWAGA! Przypomnienie o kontroli przedsiębiorców w zakresie gospodarki  odpadami - Gmina Przytoczna

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przedstawienia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne w terminie do dnia 30 lipca 2022 r.  Po tym terminie zostaną wysłane wezwania do okazania umowy.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Informujemy, iż przystępujemy do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

nowogrodziec.pl - Uwaga! Zmiany w systemie zagospodarowania odpadami  komunalnymi

Informujemy, że wszelkie zmiany w deklaracjach dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane będą do 15 grudnia 2021 r. Zmiany zgłoszone po tym terminie będą uwzględnione dopiero w styczniu. Za utrudnienia przepraszamy.

Nowe harmonogramy odbioru odpadów na 2020 rok – pawlow.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DRUGIE PÓŁROCZE ROKU 2021 DOSTĘPNY TUTAJ: HARMONOGRAM

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na  terenie Gminy Winnica - Aktualności - UG Winnica

Informujemy, że od dnia 01.01 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24 zł od osoby.

Ulgadla osób kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach wynosi 1 zł (stawka od osoby 23 zł).

Zmiana stawki nie wymaga składania nowej deklaracji. Stosowne zawiadomienie odnośnie zmiany stawki otrzymają Państwo po 14.01.2021 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywaną przelewem bankowym od stycznia 2021 r. prosimy uiszczać na nowy rachunek bankowy Urzędu Gminy Bobrowniki.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą