^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

nowogrodziec.pl - Uwaga! Zmiany w systemie zagospodarowania odpadami  komunalnymi

Informujemy, że wszelkie zmiany w deklaracjach dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane będą do 15 grudnia 2021 r. Zmiany zgłoszone po tym terminie będą uwzględnione dopiero w styczniu. Za utrudnienia przepraszamy.

Nowe harmonogramy odbioru odpadów na 2020 rok – pawlow.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DRUGIE PÓŁROCZE ROKU 2021 DOSTĘPNY TUTAJ: HARMONOGRAM

Znalezione obrazy dla zapytania: informacja smieci

Informujemy, że  worki i pojemniki z odpadami powinny być wystawione do godziny 7.00 rano w dniu odbioru wyznaczonych frakcji odpadu, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Powinny być ustawione w miejscu dostępnym i widocznym dla  pracowników odbierających śmieci. Jeżeli odpady nie będą odebrane w wyznaczonym dniu, prosimy o kontakt następnego dnia z Urzędem Gminy (054) 230 51 47 lub Firmą „NIDES” 501 763 914 w celu wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji.

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na  terenie Gminy Winnica - Aktualności - UG Winnica

Informujemy, że od dnia 01.01 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24 zł od osoby.

Ulgadla osób kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach wynosi 1 zł (stawka od osoby 23 zł).

Zmiana stawki nie wymaga składania nowej deklaracji. Stosowne zawiadomienie odnośnie zmiany stawki otrzymają Państwo po 14.01.2021 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywaną przelewem bankowym od stycznia 2021 r. prosimy uiszczać na nowy rachunek bankowy Urzędu Gminy Bobrowniki.

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych - SEKA S.A.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych zasadami segregacji odpadów na szkolenie e-learningowe pn. „Jak prawidłowo segregować odpady w gospodarstwie domowym?, które odbędzie się w terminie od 21 września do 12 października 2020 r. na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.

Znalezione obrazy dla zapytania  gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z racji, że jeszcze nie wszyscy mieszkańcy naszej Gminy dopełnili tego obowiązku, przedłużamy termin składania deklaracji do 10.02.2020 r. Niezłożenie deklaracji lub wpłata opłaty w nieodpowiedniej wysokości skutkować będzie wystawieniem decyzji administracyjnej, w oparciu o dostępne z urzędu informacje, np. ilość zameldowanych osób, nie będzie też uwzględniona ulga za kompostowanie odpadów biodegradowalnych.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą