^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znalezione obrazy dla zapytania harmonogram odbioru odpadów

Szanowni mieszkańcy, poniżej zamieszczamy informacje o harmonogramie odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości w drugim półroczu 2019 roku

Znalezione obrazy dla zapytania Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Informacja:

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi WIOŚ informujemy, że zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbierane z terenu Gminy Bobrowniki przekazywane są do Regionalnej Stacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lipnie.

Natomiast  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Bobrowniki należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bobrownikach

Znalezione obrazy dla zapytania harmonogram odpadówSzanowni mieszkańcy, poniżej zamieszczamy informacje o harmonogramie odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości w drugim półroczu 2018 roku

Znalezione obrazy dla zapytania smieci

Poniżej prezentujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na pierwsze półrocze 2018r. w Gminie Bobrowniki.

Pomimo posiadania przez gminę systemu selektywnej zbiórki odpadów obserwowane jest wypalanie śmieci w kominkach, ogniskach, piecach centralnego ogrzewania. Dym spalanych śmieci to nie tylko woń nieprzyjemna, ale przede wszystkim niebezpieczna dla zdrowia, toksyczna. Poza tym w przewodach kominowych osadza się tzw. sadza mokra, z czasem trudna do usunięcia i będąca przyczyną popękania komina i zaczadzenia, a nawet zaprószenia się ognia w przewodzie i pożaru domu.

Uwaga! W sobotę 14 października na placu przy Remizie OSP Rachcin odbierać będziemy od mieszkańców naszej Gminy odpady wielkogabarytowe, opony i odpady rozbiórkowo – budowlane oraz elektroodpady w godz. 8.00 – 12.00.

Znalezione obrazy dla zapytania smieci

Poniżej prezentujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na drugie półrocze 2017r. w Gminie Bobrowniki.

 

Uwaga !

Informujemy, że ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe oraz prośby mieszkańców nastąpi zmiana terminu odbioru popiołu.

 

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych, opon, elektroodpadów oraz rozbiórkowo - budowlanych od mieszkańców Gminy Bobrowniki.

 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą