^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nowe harmonogramy odbioru odpadów na 2020 rok – pawlow.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DRUGIE PÓŁROCZE ROKU 2022.

System Informacji o Środowisku

Informujemy, że od dnia 01.01.2022r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28,00 zł od osoby.

Ulga dla osób kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach wynosi 1,00 zł (stawka od osoby 27,00 zł).

Nowe harmonogramy odbioru odpadów na 2020 rok – pawlow.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU 2022 DOSTĘPNY TUTAJ: HARMONOGRAM

Co to jest PSZOK? - Gospodarka Odpadami - Ochrona Środowiska - Urząd Gminy  Pielgrzymka

W okresie od 01 grudnia do 30 marca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bobrownikach będzie czynny w godzinach:

Środa od 11:00 do 16:00

Sobota od 10:00 do 15:00

 

W związku z koniecznością rozliczenia oraz zamknięcia roku oraz okresem świątecznym PSZOK zostaje tymczasowo zamknięty: 

Od 13 grudnia 2021 r.  do 7 stycznia 2022 r.

Zapraszamy 8. Stycznia 2022 r. (sobota)

UWAGA! Przypomnienie o kontroli przedsiębiorców w zakresie gospodarki  odpadami - Gmina Przytoczna

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przedstawienia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne w terminie do dnia 30 lipca 2022 r.  Po tym terminie zostaną wysłane wezwania do okazania umowy.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Informujemy, iż przystępujemy do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą