27 czerwca br. jednostki OSP zadysponowane zostały do ćwiczeń Powiatowych jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego pod kryptonimem Obrona Powodziowa w miejscowości Bobrowniki.

 

Wśród zadań wyznaczonych ćwiczącym zastępom były działania z zakresu ewakuacji ludzi, przepompowania wody, układania worków z piaskiem. Strażacy zgromadzili się pod Szkołą Podstawową im. Karola Wojtyły w Bobrownikach, skąd przejechali na miejsce ćwiczeń przy ruinach zamku. Odprawa wieńcząca działania odbyła się na Placu Wolności w Bobrownikach. Nie zabrakło tradycyjnej grochówki strażackiej, na którą zaprosił Wójt. -Przez ćwiczenia strażacy nabierają dobrych nawyków, tak bardzo potrzebnych do szybkiego działania w chwili zagrożenia ludzkiego życia, zdrowia i mienia w chwilach zmagań z żywiołem - mówi Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko.

{gallery}2017/powKSRG{/gallery}