^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 Znalezione obrazy dla zapytania Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA”

Centrum Edukacji i Kultury Zenit we Włocławku rozpoczęło rekrutację i ogłasza nabór  50 kandydatów do udziału w projekcie „Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA”

Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, niepracujących powyżej 29 roku życia[1], zamieszkujących teren powiatu lipnowskiego oraz zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy rolnicy (posiadający status osoby bezrobotnej), prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa[2] (mogą ubiegać się o środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej) 

 

W ramach projektu można otrzymać:

  • dotację na uruchomienie działalności gospodarczej do 24 000 zł,
  • szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie mentora,
  • doradztwo biznesowe,
  • wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy po 600 zł/msc

 Informacje i zapisy:

tel. 54 426-26-66, 512—093-522

w siedzibie Biura Projektu

„Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA”

ul. Młynarska 1A/3,

87 – 800 Włocławek

www.cezenit.pl

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII. Aktywni Na Rynku Pracy, Działanie 8.3 - Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.[1] Osoby powyżej 29 r. ż. rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z dniem 30-tych urodzin).

[2] Osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi/zależnymi nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub osoby będące współmałżonkami tych osób, a także osoby będące domownikami, podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które są zarejestrowane jako bezrobotne

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą